Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 6. Văn hoá cổ đại

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: http://www.hcm.edu.vn
Người gửi: Nguyễn Lương Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:46' 13-11-2007
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 1076
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Trần Phú
GV : Nguyễn Thị Lệ Mai
KIỂM TRA BÀI CŨ
Các quốc gia cổ đại phương Tây được hình thành ở đâu? Thời gian nào? Em hãy xác định vị trí của các quốc gia cổ đại phương tây trên lược đồ?
HY LẠP
RO-MA
2. Xã hội phương tây bao gồm những giai cấp nào? Tại sao gọi là xã hội chiếm hữu nô lệ?
Bài 6 VĂN HÓA CỔ ĐẠI
1.CÁC DÂN TỘC PHƯƠNG ĐÔNG THỜI CỔ ĐẠI ĐÃ CÓ NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA GÌ?
Thái Dương hệ
Bài 6 VĂN HÓA CỔ ĐẠI
1.CÁC DÂN TỘC PHƯƠNG ĐÔNG THỜI CỔ ĐẠI ĐÃ CÓ NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA GÌ?
- Sáng tạo ra âm lịch
- Họ có những tri thức đầu tiên về thiên văn học
Chữ tượng hình Ai Cập cổ khắc trên lăng mộ vua Ram-xét VI
Bảng chữ cái tượng hình Ai Cập cổ
Chữ tượng hình Ai Câp: 3500-TCN
Chữ tượng hình Trung Quốc:2000-TCN
?
người
?
cái mồm
?
cây
??
rừng
?
sông
?
mặt trời
Cây Pa-pi-rút
Giấy pa-pi-rút , mai rùa, thẻ tre, lụa trắng , phiến đất sét ướt rồi phơi khô
3. Người cổ đại phương Đông đã ghi chữ viết vào đâu?
Chữ số Ai Cập:
Chữ số Ấn Đô:
1 2 3 10 100 1000
=16
=143
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bài 6 VĂN HÓA CỔ ĐẠI
1.CÁC DÂN TỘC PHƯƠNG ĐÔNG THỜI CỔ ĐẠI ĐÃ CÓ NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA GÌ?
- Sáng tạo ra chữ tượng hình
- Sáng tạo ra âm lịch
- Họ có những tri thức đầu tiên về thiên văn học
Bài 6 VĂN HÓA CỔ ĐẠI
1.CÁC DÂN TỘC PHƯƠNG ĐÔNG THỜI CỔ ĐẠI ĐÃ CÓ NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA GÌ?
- Đạt nhiều thành tựu về toán học (SGK)
- Sáng tạo ra chữ tượng hình
- Sáng tạo ra âm lịch
- Họ có những tri thức đầu tiên về thiên văn học
Kim tự tháp
Vườn treo Ba-bi-lon
Cổng thành Ba-bi-lon
Vạn lý trường thành
Bài 6 VĂN HÓA CỔ ĐẠI
1.CÁC DÂN TỘC PHƯƠNG ĐÔNG THỜI CỔ ĐẠI ĐÃ CÓ NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA GÌ?
- Kiến trúc: kim tự tháp ở Ai Cập, hành Ba-bi lon ở Lưỡng Hà??
- Đạt nhiều thành tựu ve khoa học (SGK)
- Sáng tạo ra chữ tượng hình
- Sáng tạo ra âm lịch
- Họ có những tri thức đầu tiên về thiên văn học
THẢO LUẬN
Sự ra đời của thiên văn học , lịch , chữ viết , toán học, kiến trúc có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống con người ?
Là những công trình phục vụ cho nhu cầu cuộc sống của con người thời cổ đại .
Thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp .
Y nghĩ của con người được ghi chép lại qua chữ viết
Ưng dụng vào việc đo đạc ruộng đất , xây dựng , tính toán , buôn bán , quân sự , ...
Bài 6 VĂN HÓA CỔ ĐẠI
1.CÁC DÂN TỘC PHƯƠNG ĐÔNG THỜI CỔ ĐẠI ĐÃ CÓ NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA GÌ?
2 . NGƯỜI HI-LẠP VÀ RÔ-MA ĐÃ CÓ NHỮNG ĐÓNG GÓP GÌ VỀ VĂN HÓA?
- Kiến trúc: kim tự tháp ở Ai Cập, hành Ba-bi lon ở Lưỡng Hà??
- Đạt nhiều thành tựu ve khoa học (SGK)
- Sáng tạo ra chữ tượng hình
- Sáng tạo ra âm lịch
- Họ có những tri thức đầu tiên về thiên văn học
Cách làm lịch của người Hy Lạp và Rô- ma có gì khác so với người phương Đông ?
Bảng lịch tháng 3 của Rô-ma
BẢNG CHỮ CÁI LA TINH
2. Hãy nêu thành tựu chữ viết của người cổ đại phương Tây ?
BẢNG CHỮ SỐ ROMA
Bài 6 VĂN HÓA CỔ ĐẠI
1.CÁC DÂN TỘC PHƯƠNG ĐÔNG THỜI CỔ ĐẠI ĐÃ CÓ NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA GÌ?
- Sáng tạo ra hệ chữ cái a,b,c
- Sáng tạo ra dương lịch
2 . NGƯỜI HI-LẠP VÀ RÔ-MA ĐÃ CÓ NHỮNG ĐÓNG GÓP GÌ VỀ VĂN HÓA?
- Kiến trúc: kim tự tháp ở Ai Cập, hành Ba-bi lon ở Lưỡng Hà??
- Đạt nhiều thành tựu ve khoa học (SGK)
- Sáng tạo ra chữ tượng hình
- Sáng tạo ra âm lịch
- Họ có những tri thức đầu tiên về thiên văn học
Toán học:
Euclide
Thales
Pythagore
Vật lý:
Archimede
Pla-ton
A-ri-xtốt
Triết học :
Sử học:
Hê-rô-đốt
Tu-xi-đít
Toán học: Ta-lét, Pi-ta-go, Ơ-cơ-lít.
Địa lý : Stơ-ra-bôn.
Sử học: Hê- rô-đốt, Tu-xi-đít
Triết học: Pla-tôn, A-ri-xtốt
Vật lý: Ac-si-mét.
Người Hy Lạp và Rô-ma đạt thành tựu trong nhiều lĩnh vực :
Kịch thơ: Ô-re-xti của Et-xin. Ơ-đít làm vua của Xô-phô-clơ
Sử thi: I-li-át , Ô-đi-xê của Hô - me
4. Nền văn học Hy Lạp phát triển như thế nào?
Hô-me
Et-xin
Bài 6 VĂN HÓA CỔ ĐẠI
1.CÁC DÂN TỘC PHƯƠNG ĐÔNG THỜI CỔ ĐẠI ĐÃ CÓ NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA GÌ?
-Văn học: Sử thi, kịch thơ nổi tiếng
- Đạt thành tựu rực rỡ trong nhiều lĩnh vực khoa học với nhiều nhà khoa học nổi tiếng ( SGK)
- Sáng tạo ra hệ chữ cái a,b,c
- Sáng tạo ra dương lịch
2 . NGƯỜI HI-LẠP VÀ RÔ-MA ĐÃ CÓ NHỮNG ĐÓNG GÓP GÌ VỀ VĂN HÓA?
- Kiến trúc: kim tự tháp ở Ai Cập, hành Ba-bi lon ở Lưỡng Hà??
- Đạt nhiều thành tựu ve khoa học (SGK)
- Sáng tạo ra chữ tượng hình
- Sáng tạo ra âm lịch
- Họ có những tri thức đầu tiên về thiên văn học
5. Hãy kể những công trình nghệ thuật nổi tiếng của người phương Tây cổ đại?
Đền Pác-tê-nông
Đấu trường Cô-li-ê
Khải hoàn môn
Tượng lực sĩ ném đĩa
Bình gốm Hy Lạp
Bài 6 VĂN HÓA CỔ ĐẠI
1.CÁC DÂN TỘC PHƯƠNG ĐÔNG THỜI CỔ ĐẠI ĐÃ CÓ NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA GÌ?
-Kiến trúc điêu khắc: đền Pác-tơ-nông, tượng lực sĩ ném đĩa??.
-Văn học: Sử thi, kịch thơ nổi tiếng
- Đạt thành tựu rực rỡ trong nhiều lĩnh vực khoa học với nhiều nhà khoa học nổi tiếng ( SGK)
- Sáng tạo ra hệ chữ cái a,b,c
- Sáng tạo ra dương lịch
2 . NGƯỜI HI-LẠP VÀ RÔ-MA ĐÃ CÓ NHỮNG ĐÓNG GÓP GÌ VỀ VĂN HÓA?
- Kiến trúc: kim tự tháp ở Ai Cập, hành Ba-bi lon ở Lưỡng Hà??
- Đạt nhiều thành tựu ve khoa học (SGK)
- Sáng tạo ra chữ tượng hình
- Sáng tạo ra âm lịch
- Họ có những tri thức đầu tiên về thiên văn học
6. Sự sáng tạo ra chữ viết, chữ số, và một số ngành khoa học của người cổ đại phương Tây có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta ngày nay?
Có ý nghĩa rất quan trọng , đó là cơ sở , là nền móng cho việc xây dựng và phát triển các ngành khoa học sau này.
Phong phú ,đa dạng , sáng tạo và có giá trị thực tiễn.
THẢO LUẬN
ĐÁNH GIÁ CÁC THÀNH TỰU VĂN HÓA LỚN THỜI CỔ ĐẠI
Đặt nền móng cho nhiều ngành khoa học sau này .
Để lại những kiệt tác khiến người đời sau vô cùng thán phục .
Theo em những thành tựu văn hóa nào thời cổ đại được sử dụng đến ngày nay?
a) Lịch b) Chữ tượng hình
c) Một số thành tựu khoa học cơ bản
d) Kim tự tháp e) Chữ viết a,b,c
BÀI TẬP
Nối nội dung cột (1) với cột (2) sao cho thích hợp
Các câu????? đúng
Ôn từ bài 1 đến bài 6
Làm tất cả bài tập trong bài 6 (SBT Lịch Sử 6)
Sưu tầm tranh ảnh về mặt nghệ thuật , kiến trúc
thời cổ đại
No_avatarf
bai viet tot, va rat hay. thanks Ngậm tiền
No_avatarf

cũng tàm tạmLưỡng lự

No_avatarf

giảng bài cũng tốt

 

 
Gửi ý kiến