Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 15. Công suất

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: http://thuvienvatly.com
Người gửi: Nguyễn Lương Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:26' 14-11-2007
Dung lượng: 224.5 KB
Số lượt tải: 1665
Số lượt thích: 1 người (Vananh Phuong)
Bài 15: CÔNG SUẤT
I. Ai làm việc khoẻ hơn?
Anh An và anh Dũng dùng hệ thống ròng rọc này để đưa gạch lên tầng 2 cao 4m, mỗi viên gạch đều nặng 16N.
Mỗi lần anh An kéo được 10 viên gạch mất 50s. Còn anh Dũng mỗi lần kéo được 15 viên gạch mất 60s.
C1 Tính công thực hiện của anh An và anh Dũng.
Công thực hiện của anh An.
AA = PA.h = 10.16.4 = 640(J)
Công thực hiện của anh Dũng.
AD = PD.h = 15.16.4 = 960(J)
Bài 15: CÔNG SUẤT
I. Ai làm việc khoẻ hơn?
Anh An và anh Dũng dùng hệ thống ròng rọc này để đưa gạch lên tầng 2 cao 4m, mỗi viên gạch đều nặng 16N.
Mỗi lần anh An kéo được 10 viên gạch mất 50s. Còn anh Dũng mỗi lần kéo được 15 viên gạch mất 60s.
C2 Trong các phương án sau đây, có thể chọn những phương án nào để biết ai là người làm việc khoẻ hơn.
a) So sánh công thực hiện được của 2 người, ai thực hiện công lớn hơn thì người đó làm việc khoẻ hơn.
b) So sánh thời gian kéo gạch lên của hai người, ai làm mất ít thời gian hơn thì người đó làm việc khoẻ hơn.
c) So sánh thời gian của hai người để thực hiện được cùng một công, ai làm việc mất ít thời gian hơn thì người đó làm việc khoẻ hơn.
d) So sánh công của 2 người thực hiện trong cùng một thời gian, ai thực hiện công lớn hơn thì người đó làm việc khoẻ hơn.
a) So sánh công thực hiện được của 2 người, ai thực hiện công lớn hơn thì người đó làm việc khoẻ hơn.
b) So sánh thời gian kéo gạch lên của hai người, ai làm mất ít thời gian hơn thì người đó làm việc khoẻ hơn.
c) So sánh thời gian của hai người để thực hiện được cùng một công, ai làm việc mất ít thời gian hơn thì người đó làm việc khoẻ hơn.
d) So sánh công của 2 người thực hiện trong cùng một thời gian, ai thực hiện công lớn hơn thì người đó làm việc khoẻ hơn.
Bài 15: CÔNG SUẤT
I. Ai làm việc khoẻ hơn?
C3 Từ kết quả của câu C2, hãy tìm từ thích hợp cho các chổ trống của kết luận sau:
Anh ……… làm việc khoẻ hơn, vì ……….
Dũng
thời gian thực hiện công 1J nhỏ hơn
Bài 15: CÔNG SUẤT
I. Ai làm việc khoẻ hơn?
Anh Dũng làm việc khoẻ hơn, vì thời gian thực hiện công 1J nhỏ hơn.
II. Công suất
Trong vật lý học, để biết người nào hay máy nào thực hiện công nhanh hơn người ta so sánh công thực hiện được trong cùng một đơn vị thời gian. Công thực hiện trong một đơn vị thời gian được gọi là công suất.
Nếu trong thời gian t, công thực hiện được là A thì công suất là P.
III. Đơn vị công suất
Đơn vị của công suất là oat (W)
1W = 1J/1s
1 kW (kilôoat) = 1 000W
1 MW (mêgaoat) = 1 000 000W
Công suất được xác định bằng công thực hiện trong một đơn vị thời gian.
Bài 15: CÔNG SUẤT
I. Ai làm việc khoẻ hơn?
Anh Dũng làm việc khoẻ hơn, vì thời gian thực hiện công 1J nhỏ hơn.
II. Công suất
Nếu trong thời gian t, công thực hiện được là A thì công suất là P.
III. Đơn vị công suất
Đơn vị của công suất là oat (W)
1W = 1J/1s
1 kW (kilôoat) = 1 000W
1 MW (mêgaoat) = 1 000 000W
Công suất được xác định bằng công thực hiện trong một đơn vị thời gian.
IV. Vận dụng:
C4 Tính công suất của anh Dũng và anh An trong thí dụ ở đầu bài.
Bài 15: CÔNG SUẤT
I. Ai làm việc khoẻ hơn?
Anh Dũng làm việc khoẻ hơn, vì thời gian thực hiện công 1J nhỏ hơn.
II. Công suất
Nếu trong thời gian t, công thực hiện được là A thì công suất là P.
III. Đơn vị công suất
Đơn vị của công suất là oat (W)
1W = 1J/1s
1 kW (kilôoat) = 1 000W
1 MW (mêgaoat) = 1 000 000W
Công suất được xác định bằng công thực hiện trong một đơn vị thời gian.
IV. Vận dụng:
C5 Để cày một sào đất, người ta dùng trâu cày mất 2 giờ, nhưng dùng máy cày Bông Sen thì chỉ mất 20 phút. Hỏi trâu hay máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?
Cùng cày một sào đất tức là công như nhau.
Thời gian cày bằng trâu: t1 = 2giờ = 120 phút.
Thời gian cày bằng máy: t2 = 20 phút.
Mà t1 = 6t2 nên máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn 6 lần.
Bài 15: CÔNG SUẤT
I. Ai làm việc khoẻ hơn?
Anh Dũng làm việc khoẻ hơn, vì thời gian thực hiện công 1J nhỏ hơn.
II. Công suất
Nếu trong thời gian t, công thực hiện được là A thì công suất là P.
III. Đơn vị công suất
Đơn vị của công suất là oat (W)
1W = 1J/1s
1 kW (kilôoat) = 1 000W
1 MW (mêgaoat) = 1 000 000W
Công suất được xác định bằng công thực hiện trong một đơn vị thời gian.
IV. Vận dụng:
C6 Một con ngựa kéo một cái xe đi đều với vận tốc 9km/h. Lực kéo của con ngựa là 200N.
a) Tính công suất của con ngựa.
b) Chứng minh rằng P = F.v
Trong 1 giờ (3600s) con ngựa đi được quãng đường 9km (9000m)
Công của con ngựa trong 1 giờ: A = F.s = 200.9 000 = 1 800 000(J)
Bài 15: CÔNG SUẤT
I. Ai làm việc khoẻ hơn?
Anh Dũng làm việc khoẻ hơn, vì thời gian thực hiện công 1J nhỏ hơn.
II. Công suất
Nếu trong thời gian t, công thực hiện được là A thì công suất là P.
III. Đơn vị công suất
Đơn vị của công suất là oat (W)
1W = 1J/1s
1 kW (kilôoat) = 1 000W
1 MW (mêgaoat) = 1 000 000W
Công suất được xác định bằng công thực hiện trong một đơn vị thời gian.
IV. Vận dụng:
C6 Một con ngựa kéo một cái xe đi đều với vận tốc 9km/h. Lực kéo của con ngựa là 200N.
a) Tính công suất của con ngựa.
b) Chứng minh rằng P = F.v
Bài 15: CÔNG SUẤT
I. Ai làm việc khoẻ hơn?
Anh Dũng làm việc khoẻ hơn, vì thời gian thực hiện công 1J nhỏ hơn.
II. Công suất
Nếu trong thời gian t, công thực hiện được là A thì công suất là P.
III. Đơn vị công suất
Đơn vị của công suất là oat (W)
1W = 1J/1s
1 kW (kilôoat) = 1 000W
1 MW (mêgaoat) = 1 000 000W
Công suất được xác định bằng công thực hiện trong một đơn vị thời gian.
IV. Vận dụng:
C6 Một con ngựa kéo một cái xe đi đều với vận tốc 9km/h. Lực kéo của con ngựa là 200N.
a) Tính công suất của con ngựa.
b) Chứng minh rằng P = F.v
Tính công suất của một người đi bộ, nếu trong 2 giờ người đó đi được 10 000 bước và mỗi bước cần một công là 40J.
Tóm tắt:
t = 2h = 7200s
A = 10 000.40 = 400 000J
P = ?
Giải:
Công suất của người đi bộ:
No_avatar

Mỉm cười  bài này cũng đc. có soạn bài đc, rồi hehe

 

No_avatarf

hehe suong wa. du 6 C de chep

No_avatarf

ai viet bai nay cho hoi

o c1 16,4 o dau z

Avatar

ghi ko ro rag . tai sao anh dung lai lam viec khoe hon///

 

No_avatar

hay co bai de minh chep rui

ngay cung len len day chep dc thay co khen gioi

No_avatar

là 10.16.4 như trong tóan học đấy nguyễn thị liên

Avatar

Cug~ dc Lưỡng lự

No_avatar

bài hay qúa

No_avatar

khong hieu j het

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓