Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 6. Lực ma sát

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: http://hcm.edu.vn
Người gửi: Trương Hoàng Anh (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:14' 13-02-2008
Dung lượng: 470.0 KB
Số lượt tải: 166
Số lượt thích: 0 người
VẬT LÝ LỚP 8
I. MA SÁT TRƯỢT
II. MA SÁT LĂN
III. MA SÁT NGHỈ
LỰC MA SÁT
Khi một vật chuyển động trượt trên một bề mặt thì bề mặt tác dụng lên vật (tại chỗ tiếp xúc) một lực ma sát trượt cản trở chuyển động của vật trên mặt đó.
1. Độ lớn lực ma sát trượt.
I. MA SÁT TRƯỢT
II. MA SÁT LĂN
III. MA SÁT NGHỈ
LỰC MA SÁT
1. Độ lớn lực ma sát trượt.
Móc lực kế vào khúc gỗ rồi kéo theo phương ngang cho khúc gỗ chuyển động thẳng đều. Khi đó, lực kế sẽ chỉ độ lớn lực ma sát trượt tác dụng vào vật.
2. Độ lớn lực ma sát trượt phụ thuộc vào những yếu tố nào?
I. MA SÁT TRƯỢT
II. MA SÁT LĂN
III. MA SÁT NGHỈ
LỰC MA SÁT
1. Độ lớn lực ma sát trượt.
2. Độ lớn lực ma sát trượt phụ thuộc vào những yếu tố nào?
3. Hệ số ma sát trượt.
a. Không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc và tốc độ của vật.
b. Tỉ lệ với độ lớn của áp lực.
c. Phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc.
I. MA SÁT TRƯỢT
II. MA SÁT LĂN
III. MA SÁT NGHỈ
LỰC MA SÁT
1. Độ lớn lực ma sát trượt.
2. Độ lớn lực ma sát trượt phụ thuộc vào những yếu tố nào?
3. Hệ số ma sát trượt.
(N)
(N)
Hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc. Không có đơn vị, và được dùng để tính độ lớn của lực ma sát trượt.
I. MA SÁT TRƯỢT
II. MA SÁT LĂN
III. MA SÁT NGHỈ
LỰC MA SÁT
Xuất hiện khi một vật lăn trên một vật khác, để cản trở chuyển động lăn của vât.
Trong trường hợp lực ma sát trượt có hại, người ta thường dùng con lăn hay ổ bi đặt xen vào giữa hai mặt tiếp xúc để làm giảm ma sát.
I. MA SÁT TRƯỢT
II. MA SÁT LĂN
III. MA SÁT NGHỈ
LỰC MA SÁT
1. Thế nào là lực ma sát nghỉ?
2. Đặc điểm của lực ma sát nghỉ.
Khi ta kéo khúc gỗ bằng một lực nhỏ mà nó vẫn chưa chuyển động. Vậy phải có một lực nào đó cân bằng với lực kéo giữ cho khúc gỗ đứng yên, đó chính là lực ma sát nghỉ.
I. MA SÁT TRƯỢT
II. MA SÁT LĂN
III. MA SÁT NGHỈ
LỰC MA SÁT
1. Thế nào là lực ma sát nghỉ?
2. Đặc điểm của lực ma sát nghỉ.
a. Lực ma sát nghỉ có hướng ngược với hướng của lực tác dụng song song với mặt tiếp xúc, có độ lớn bằng độ lớn của lực tác dụng, khi vật còn chưa chuyển động.
b. Khi lực tác dụng song song với mặt tiếp xúc lớn hơn một giá trị nào đó thì vật sẽ trượt. => Lực ma sát nghỉ có độ lớn cực đại bằng giá trị này.
I. MA SÁT TRƯỢT
II. MA SÁT LĂN
III. MA SÁT NGHỈ
LỰC MA SÁT
1. Thế nào là lực ma sát nghỉ?
2. Đặc điểm của lực ma sát nghỉ.
3. Vai trò của lực ma sát nghỉ.
Hãy so sánh độ lớn giữa lực ma sát nghỉ cực đại và lực ma sát trượt?
Lực ma sát nghỉ cực đại sẽ có giá trị lớn hơn lực ma sát trượt.
I. MA SÁT TRƯỢT
II. MA SÁT LĂN
III. MA SÁT NGHỈ
LỰC MA SÁT
1. Thế nào là lực ma sát nghỉ?
2. Đặc điểm của lực ma sát nghỉ.
3. Vai trò của lực ma sát nghỉ.
Lực ma sát nghỉ có một vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta.
Nhờ có lực ma sát nghỉ, ta mới có thể cầm nắm , đi lại, đối với người, động vật, xe cộ, lực ma sát nghỉ đóng vai trò lực phát động làm cho các vật chuyển động được.
I. MA SÁT TRƯỢT
II. MA SÁT LĂN
III. MA SÁT NGHỈ
LỰC MA SÁT
1. Thế nào là lực ma sát nghỉ?
2. Đặc điểm của lực ma sát nghỉ.
3. Vai trò của lực ma sát nghỉ.
I. MA SÁT TRƯỢT
II. MA SÁT LĂN
III. MA SÁT NGHỈ
LỰC MA SÁT
1. Thế nào là lực ma sát nghỉ?
2. Đặc điểm của lực ma sát nghỉ.
3. Vai trò của lực ma sát nghỉ.
Một số thí nghiệm về lực ma sát:
LỰC MA SÁT
ÔN TẬP
Câu 1: Quan sát thí nghiệm sau:
Hãy so sánh lực ma sát trượt trong hai trường hợp trên?
A. Trường hợp đầu lớn hơn.
B. Trường hợp sau lớn hơn.
C. Hai trường hợp bằng nhau.
D. Chưa đủ yếu tố để xác định.
5
4
3
2
1
LỰC MA SÁT
ÔN TẬP
Câu 2: Chọn câu trả lời đúng:
A.
B.
D.
C.
5
4
3
2
1
LỰC MA SÁT
ÔN TẬP
Câu 3: Giải thích hiện tượng sau:
Khi ngựa kéo xe, theo định luật III Newton thì khi ngựa tác dụng vào xe 1 lực thì xe cũng sẽ tác dụng lại ngựa 1 lực có cùng độ lớn nhưng ngược chiều, vậy tại sao ngựa có thể kéo xe về phía trước mà không bị xe kéo ngược lại về phía sau?
5
4
3
2
1
Do ngựa tác dụng lực ma sát nghỉ lên mặt đất lớn hơn lực ma sát nghỉ do xe tác dụng lên mặt đất, nên lực phát động của ngựa lớn hơn của xe nên sẽ kéo xe về phía trước.
LỰC MA SÁT
ÔN TẬP
Câu 4:
5
4
3
2
1
No_avatar

La hét

 
Gửi ý kiến