Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 28. Kim loại kiềm

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: BÙI TÂM- THPT BUÔN MA THUỘT
Người gửi: Bùi Quang Trương Tâm (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:38' 12-02-2008
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 378
Số lượt thích: 0 người
Người thực hiện : Lê Hồng Nhung
Lê Thị Liên
Lớp 4A
I.Vị trí kim loại kiềm trong bảng hệ thống tuần hoàn

II.Tính chất của kim loại kiềm

1. Cấu tạo của kim loại kiềm
2. Tính chất vật lý
3. Tính chất hoá học
III.ứng dụng

IV.Điều chế


V . Bài tập ứng dụng
I
I. Vị trí kim loại trong bảng hệ thống tuần hoàn :
- Kim loại kiềm thuộc phân nhóm chính nhóm I trong bảng hệ thống tuần hoàn và đứng đầu mỗi chu kì
-Bao gồm các kim loại: Li Na K Cs Fr
II Tính chất của kim loại kiềm
1. Cấu tạo của kim loại kiềm:
- Bán kính của kim loại kiềm lớn hơn so với các kim loại cùng chu kì .
- Tinh thể của kim loại kiềm có cấu tạo kiểu lập phương tâm khối , liên kết kim loại trong mạng tinh thể kém bền .
- Kim loại kiềm có phân lớp s ngoài cùng có 1electron , năng lượng ion hoá tương đối nhỏ .
2.Tính chất vật lý:
Các kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp
Có khối lượng riêng nhỏ và thứ tự tăng dần từ Li đến Cs

Các kim loại kiềm đều mềm do lực liên kết các kim loại yếu

Nhận xét:
Do kim loại kiềm có cấu hình:?KH?ns1 và do những đặc điểm cấu tạo trên của kim loại kiềm (bán kính lớn , liên kết kim loại yếu?)
?năng lượng cần dùng để tách e hoá trị tương đối nhỏ
Vì vậy kim loại kiềm là chất khử rất mạnh:
M ? 1e = M+
3.Tính chất hoá học:
b. Tác dụng với axit: (khử ion H+ , giải phóng H2 ) 2Na + 2HCl = 2NaCl + H2?
c. Tác dụng với H2O:( xem hình )
2Na + 2H2O = 2NaOH + H2?
a. Tác dụng với phi kim : ( xem phim )
4Na + O2 = 2Na2O

III. ứng dụng của kim loại kiềm:


Kim loại kiềm
Kim loại kiềm có nhiều ứng dụng quan trọng:
IV. Điều chế :
- Nguyên tắc: M+ + e = M0
- Phương pháp : điện phân muối halogenua hoặc hiđrôxit của chúng ở dạng nóng chảy. Sơ đồ và phương trình điện phân được biểu diễn như sau:
NaCl
(K) Na+
Cl- (A)
Na+ + 1e =Na0
2Cl- - 2e = Cl2
NaOH
(K) Na+
Na+ + 1e = Na
OH- (A)
4OH- - 4e = O2 + 2H2O
V. Bài tập ứng dụng:

2. Kim loại Na tác dụng với O2 có thể tạo ra :
a. 1 sản phẩm duy nhất
b. nhiều sản phẩm
Hãy chọn câu trả lời đúng và đưa ra dẫn chứng.

1. Viết phương trình phản ứng của K với các chất sau: O2 , HCl , H2O , H2 . Cho biết rồi nhận xét về số ôxi hoá của hiđrô trong các sản phẩm .

Avatar
Bài này là sinh viên thực hiện có khác, chất lượng bài còn hạn chế nhiều
 
Gửi ý kiến

Hãy thử nhiều lựa chọn khác