Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 24. Hô hấp tế bào (tiếp theo)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Xuân Khoa (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:06' 25-11-2007
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 483
Số lượt thích: 0 người
Hô hấp tế bào là gì? Hô hấp tế bào gồm những giai đoạn nào? các giai đoạn đó diễn ra ở đâu?
Tổng năng lượng sinh ra trong 2 giai đoạn đường phân và chu trình Crep chỉ là 4 ATP và các chất trung gian mang điện tích. Nguồn năng lượng còn lại được giải phóng ở giai đoạn tiếp theo như thế nào?
Hỏi bài cũ
So sánh sự khác nhau giửa 2 giai đoạn đường phân và chu trình Crep?
Câu 1
Câu 2
Ngày soạn: 26/11/2006
Bài 24: Hô hấp tế bào (tiếp theo)
Hãy quan sát hình ảnh sau và cho biết quá trình chuyền êlectron hô hấp diễn ra ở đâu? Mô tả lại quá trình đó?
3. Chuỗi chuyền êlectron hô hấp và tổng hợp ATP:
Nơi diễn ra: màng trong ti thể.
Diễn biến: Electron được truyền từ NADH và FADH2 tới ôxi qua 1 chuỗi các phản ứng ôxi hóa khử kế tiếp nhau qua hệ xitôcrôm hô hấp. Phản ứng cuối cùng là ôxi bị khử tạo ra nước.
Nguồn năng lượng được tạo ra qua chuỗi các phản ứng ôxi hóa khử được đưa đến bơm prôton H+ để tổng hợp nên ATP.
Hãy quan sát hình ảnh sau và cho biết mối liên quan giửa 3 giai đoạn trong hô hấp tế bào? Điều gì xảy ra nếu tế bào thiếu ôxi?
4. Sơ đồ tổng quát
Các chất khác gtrong tế bào được hô hấp để giải phóng năng lượng như thế nào?
III- quá trình phân giải các chất khác:
Prôtêin ? axit amin ? axêtyl ? CoA ? chu trình Crep.
Các polisaccarit khác ? đường 6 các bon hoặc 5 các bon đi vào quá trình đường phân tương tự như glucôzơ và sau đó chuyển vào chu trình Crep.
Lipit: ? glixêrol và axit béo: glixêrol chuyển vào quá trình đường phân tương tự glucôzơ; axit béo chuyển thành axêtyl ? CoA ? chu trình Crep.
Khi tế bào thiếu ôxi thì quá trình hô hấp tế bào sẽ như thế nào?
Từ quan sát trên hãy so sánh quá trình hô hấp tế bào với
quá trình lên men?
Củng cố
No_avatar

cảm ơn bài viết của bạn  nhé

No_avatar

làm ơn trả lời sớm giùmKhóc 

phân biệt đường phân với chu trình crep và chuỗi truyền electron hô hấp?

 
Gửi ý kiến