Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 1. Trao đổi nước ở thực vật

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoàng Quí
Ngày gửi: 11h:45' 27-11-2007
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 1366
Số lượt thích: 1 người (Lưu Thị Diệu Ánh)
I. Vai trò của nước & Nhu cầu nước ở thực vật:
II. Quá trình hấp thụ nước ở rễ:
III. Quá trình vận chuyển nước ở thân:
I. Vai trò của nước & Nhu cầu nước ở thực vật:
 Quan sát tranh  Trả lời câu hỏi:
 Trao đổi nước ở TV bao gồm những quá trình nào?
- Trao đổi nước ở TV b/gồm 3 quá trình:
+ Hấp thụ nước
+ Vận chuyển nước
+ Thoát hơi nước
 Trao đổi nước ở TV có vai trò như thế nào ?
- Các quá trình này có mối quan hệ khắng khít với nhau tạo nên trạng thái cân bằng nước cần thiết cho sự sống của TV.
 Trong cây có 2 dạng nước chính: nước tự do và nước liên kết.
I. Vai trò của nước & Nhu cầu nước ở thực vật:
1. Các dạng nước trong cây và vai trò của nó:
 Trong cây có những dạng nước nào ? Vai trò của mỗi dạng ?
 Dạng nước chứa trong:
+ các thành phần của tế bào
+ các khoảng gian bào
+ các mạch dẫn…
 Kh/g liên kết với các thành phần khác
 Vẫn giữ được tính chất lý, hóa, sinh học bình thường của nước.
 + Làm dung môi
+ Điều hòa nhiệt
+ Tham gia một số quá trình TĐC
+ Đảm bảo độ nhớt của chất nguyên sinh
+ Giúp QT TĐC diễn ra bình thường
 + Liên kết với các phần tử khác trong tế bào.
+ Mất các đặc tính lý, hóa, sinh học của nước.
 Đảm bảo độ bền vững của hệ thống keo trong chất nguyên sinh của tế bào.
I. Vai trò của nước & Nhu cầu nước ở thực vật:
2. Nhu cầu nước đối với thực vật:
 Cây cần một lượng nước rất lớn trong suốt đời sống của nó.
 Vd: + Cây ngô tiêu thụ 200 kg nước
+ Một hecta ngô cần 8000 tấn nước/thời kỳ ST
Nước trọng lực
Nước mao dẫn
 Nước
tự do
Nước màng
Nước ngậm
 Nước liên kết
CÁC DẠNG NƯỚC TRONG ĐẤT
II. Quá trình hấp thụ nước ở rễ:
 Hãy nêu các dạng nước trong đất ?
 Cho biết cây hấp thụ dạng nước nào ?
 + Rễ đâm sâu, lan rộng, phân nhánh..
+ Có nhiều lông hút  tăng diện tích bề mặt tiếp xúc với đất.
+ Rễ có khả năng hướng nước, hướng hóa..
 Rễ cái – Rễ bên – Lông hút – Miền sinh trưởng kéo dài – Đỉnh ST – Chóp rễ.
 Tế bào lông hút có:
 Thành tế bào mỏng, không thấm cutin.
 Chỉ có 1 không bào trung tâm lớn.
 Ptt rất cao do hoạt động hô hấp của rễ mạnh.
 Qs hình bên  Hệ rễ của cây trên cạn phát triển như thế nào để thích nghi với chức năng hút nước ?
II. Quá trình hấp thụ nước ở rễ:
1. Đặc điểm của bộ rễ liên quan đến quá trình hấp thụ nước:
 Qs hình bên  Hãy mô tả cấu tạo bên ngoài của hệ rễ ?
a) Hình thái của hệ rễ:
b) Rễ cây phát triển nhanh bề mặt hấp thụ:
 Qs hình bên  Cho biết tế bào lông hút có cấu tạo thích nghi với chức năng hút nước-muối khoáng như thế nào ?
 3 giai đoạn kế tiếp:
+ Gđ nước từ đất vào lông hút.
+ Gđ nước từ lông hút vào mạch gỗ của rễ.
+ Gđ nước đẩy từ mạch gỗ của rễ lên mạch gỗ của thân
 Tế bào lông hút có:
 Thành tế bào mỏng, không thấm cutin.
 Chỉ có 1 không bào trung tâm lớn.
 Ptt rất cao do hoạt động hô hấp của rễ mạnh.
 Cây hút được nước ở dạng tự do và dạng liên kết không chặt.
II. Quá trình hấp thụ nước ở rễ:
2. Con đường hấp thụ nước ở rễ:
 Qs hình bên  Cho biết cây hấp thụ H2O qua mấy giai đoạn ?
 Nhắc lại đặc điểm của lông hút ?
 Cây hút được dạng nước nào trong đất ?
 Cây hút nước theo cơ chế nào ? Giải thích cơ chế ?
a) Gđ nước từ đất vào lông hút :
 Cây hút nước theo cơ chế thẩm thấu do sự chênh lệch về astt (từ nơi có astt thấp  nơi có astt cao).
* Nói cách khác do sự chênh lệch về thế nước (từ nơi có thế nước cao  nơi có thế nước thấp)
* Nói cách khác do sự chênh lệch về thế nước (từ nơi có thế nước cao  nơi có thế nước thấp)
b) Gđ nước từ lông hút vào mạch gỗ của rễ:
II. Quá trình hấp thụ nước ở rễ:
2. Con đường hấp thụ nước ở rễ:
a) Gđ nước từ đất vào lông hút :
 Qs Hình  Cho biết con đường di chuyển của H2O từ lông hút vào mạch gỗ của rễ theo những con đường nào ?
 Có 2 con đường vận chuyển nước:
+ Qua thành tế bào-gian bào bị ngăn trở bởi đai Caspari không thấm nước.
+ Qua các tế bào sống (Chất nguyên sinh-không bào)
 Nước được vận chuyển 1 chiều qua các tế bào vỏ, nội bì vào mạch gỗ của rễ do sự chênh lệch sức hút nước.
 Nước bị đẩy từ ……… lên ……… do 1 lực đẩy gọi là …………, thể hiện ở 2 hiện tượng:
+…………..................
+ …………................
b) Gđ nước từ lông hút vào mạch gỗ của rễ:
II. Quá trình hấp thụ nước ở rễ:
2. Con đường hấp thụ nước ở rễ:
a) Gđ nước từ đất vào lông hút :
c) Gđ nước đẩy từ mạch gỗ của rễ lên mạch gỗ của thân:
Rễ
Thân
Áp suất rễ
Hiện tượng rỉ nhựa
Hiện tượng ứ giọt
Hiện tượng rỉ nhựa
Hiện tượng ứ giọt
I. Vai trò của nước & Nhu cầu nước ở thực vật:
II. Quá trình hấp thụ nước ở rễ:
III. Quá trình vận chuyển nước ở thân:
1. Đặc điểm con đường vận chuyển nước ở thân:
 Đọc SGK III.1  Cho biết đặc điểm con đường vận chuyển nước ở thân ?
- Đặc điểm:
+ Nước và chất khoáng hòa tan trong nước được vận chuyển theo 1 chiều từ rễ lên lá.
+ Chiều dài của cột nước phụ thuộc vào chiều dài của thân cây.
2. Các con đường vận chuyển nước ở thân:
2. Các con đường vận chuyển nước ở thân:
 Hãy Qs H.1.5  Mô tả các con đường vận chuyển nước, chất khoáng hòa tan và chất hữu cơ trong cây ?
- Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu bằng con đường qua mạch gỗ từ rễ lên lá.
- Tuy nhiên, nước cũng có thể vận chuyển theo chiều từ trên xuống ở mạch rây
- Nước cũng có thể vận chuyển ngang từ mạch gỗ  mạch rây hoặc ngược lại.
 Quá trình vận chuyển nước ở thân thực hiện được do sự phối hợp giữa:
3. Cơ chế bảo đảm sự vận chuyển nước ở thân:
 Cơ chế nào đã đảm bảo sự vận chuyển nước ở thân ?
+ Lực hút của lá (do quá trình thoát hơi nước:
 ĐỘNG LỰC TRÊN)
+ Lực đẩy của rễ (do quá trình hấp thụ nước:
 ĐỘNG LỰC DƯỚI)
+ Lực liên kết giữa các phân tử H2O và lực bám giữa các phân tử H2O với thành mạch dẫn tạo thành dòng nước liên tục ĐỘNG LỰC TRUNG GIAN
 Điều kiện để nước có thể vận chuyển từ rễ lên lá:
 Tính liên tục của cột nước: trong cột nước không có bọt khí.
1. Trao đổi nước ở thực vật bao gồm các quá trình nào ?
2. Hiện tượng ứ giọt xảy ra trong điều kiện nào ?
3. Tại sao hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra ở những cây bụi thấp và những cây thân thảo ?
 Hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra ở những cây bụi và cây thảo vì những cây này thường thấp, dễ bị tình trạng bão hòa hơi nước và áp suất rễ đủ mạnh để đẩy nước từ rễ lên lá  hiện tượng ứ giọt.
4. Nêu chú thích cho hình dưới đây. Nêu vai trò của đai Caspari.
Lông hút
Tế bào biểu bì
Tế bào nội bì
Tế bào vỏ
Đai Caspari
Mạch gỗ
- Vai trò:
+ bao quanh tb nội bì
+ điều chỉnh lượng nước
+ kiểm tra các chất khoáng hòa tan.
5. Làm thế nào để phân biệt hiện tượng ứ giọt và sương trên lá ?
6. Nêu bằng chứng về khả năng hút và đẩy nước một cách chủ động của hệ rễ ?
No_avatar
co ai giai giup em may bai tap trong sach bai tap sinh 11 voi e ko biet lam em dang can gap
No_avatarf

co ai giup mik cau hoi nay voi: vi sao hien tuong ri nhua va u giot thuong chi thay o cay than thao va cay bui thap

No_avatarf
hj, mjk tim thay rui, may wa
No_avatar

thanks

No_avatarf

sao mình nhấn nút tải về...nhưng lại không thấy trong máy tính

 

Avatar

bạn xài window mấy

 
Gửi ý kiến

Hãy thử nhiều lựa chọn khác