Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 9. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS An Khánh
Người gửi: Nguyễn Kim Dung (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:51' 29-11-2007
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 695
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt lịêt chào mừng
các thầy, cô giáo
và các em .
Kiểm tra bài cũ:
Nguyên nhân sinh ra các mùa trên trái đất ?
Hình 23. Sự vận động của Trái Đất quanh Mặt Trời
Tiết 11 - Bài 9
Hiện tượng ngày,
đêm dài ngắn theo mùa.

GV : Nguyễn Thị Vi
trường thcs an khánh

Tiết 11 Bài 9
Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa.
1/ Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên trái đất.
Tiết 11 Bài 9
Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa.
1/ Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên trái đất.

Hình 24 : Vị trí của trái đất trên quỹ đạo quanh Mặt trời vào các ngày Hạ chí và Đông chí.
2 đường(S T) và trục Trái Đất(B N): không trùng nhau
Đường vĩ tuyến : là đường chí tuyến Bắc
Đường vĩ tuyến : là đường chí tuyến Nam
23o27`B
23o27`N
Thảo luận nhóm
Nhóm 1 + 2: Ngày 22 - 6

Dựa vào hình 24 (SGK). Nhận xét vị trí của Trái Đất trên
quỹ đạo quanh Mặt Trời vào 2 ngày 22 - 6 vả 22 - 12
Nhóm 3 + 4: Ngày 22 - 12
120
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
08
06
04
02
Hết giờ
Tiết 11 - Bài 9: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa.

1/ Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên trái đất.

2 đường(S T) và trục Trái Đất(B N): không trùng nhau
Đường vĩ tuyến : là đường chí tuyến Bắc
Đường vĩ tuyến : là đường chí tuyến Nam
- Có hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa:
+ Mùa hạ: ngày dài đêm ngắn
+ Mùa đông: ngày ngắn đêm dài
23o27`B
23o27`N
Hình 25 : Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các địa điểm có vĩ độ khác nhau.
Câu hỏi thảo luận : Tìm độ dài ngày đêm ở các địa điểm.
- Ngày 22/6 : Nhóm 1+ 2 : Điểm A, B, C; A`,B`.
- Ngày 22/12: Nhóm 3 + 4 : Điểm A, B, C; A`, B`.
120
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
08
06
04
02
Hết giờ
Tiết 11 Bài 9
Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa
1/ Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên trái đất.
2 đường ( S T) và trục Trái Đất ( B N): không trùng nhau
Đường vĩ tuyến : là đường chí tuyến Bắc
Đường vĩ tuyến : là đường chí tuyến Nam
- Có hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa:
+ Mùa hạ: ngày dài đêm ngắn
+ Mùa đông: ngày ngắn đêm dài
- Có hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo vĩ độ:
+ ở Xích đạo: ngày và đêm dài bằng nhau
+ Càng lên vĩ độ cao: sự chênh lệch giữa ngày và đêm càng lớn
23o27`B
23o27`N
Thời gian ngày và đêm ở bán cầu Bắc vào mùa hạ

Ngày 21/3 và ngày 23/9
ánh sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc với Mặt Đất
ở đường xích đạo ,
hai nửa cầu hướng về Mặt Trời như nhau :
Ngày , đêm dài bằng nhau.

Tiết 11 Bài 9
Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa
1/ Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên trái đất.
2 đường ( S T) và trục Trái Đất ( B N): không trùng nhau
Đường vĩ tuyến : là đường chí tuyến Bắc
Đường vĩ tuyến : là đường chí tuyến Nam
- Có hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa:
+ Mùa hạ: ngày dài đêm ngắn
+ Mùa đông: ngày ngắn đêm dài
- Có hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo vĩ độ:
+ ở Xích đạo: ngày và đêm dài bằng nhau
+ Càng lên vĩ độ cao: sự chênh lệch giữa ngày và đêm càng lớn
23o27`B
23o27`N
- Ngày 21-3 và 23-9: Mọi nơi trên Trái Đất ngày dài bằng đêm
Hình 25 : Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các địa điểm có vĩ độ khác nhau.Tiết 11 Bài 9
Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa
1/ Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên trái đất.
2/ ở hai miền cực số ngày có ngày,đêm dài suốt 24 giờ thay đổi theo mùa
Hình 25 : Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các địa điểm có vĩ độ khác nhau.Tiết 11 Bài 9
Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa
1/ Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên trái đất.
2/ ở hai miền cực số ngày có ngày, đêm dài suốt 24 giờ thay đổi theo mùa
Đường vòng cực là giới hạn của khu vực có ngày, đêm dài suốt 24 giờ:
+ 66o33`B: là vòng cực Bắc
+ 66o33`N: là vòng cực Nam


Số ngày có ngày dài suốt 24 giờ ở các vĩ độ


Đường vòng cực là giới hạn của khu vực có ngày, đêm dài suốt 24 giờ:
+ 66o33`B: là vòng cực Bắc
+ 66o33`N: là vòng cực Nam
Số lượng các ngày ở khu vực có ngày, đêm dài suốt 24 giờ thay đổi theo mùa: Từ 1 ngày đến 6 tháng
66033` B và 66033` N mỗi năm có 1 ngày, đêm dài 24 giờ
Cực Bắc và cực Nam 1 năm có 6 tháng ngày, 6 tháng đêmTiết 11 Bài 9
Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa
1/ Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên trái đất.
2/ ở hai miền cực số ngày có ngày,đêm dài suốt 24 giờ thay đổi theo mùa
Khí hậu
Hoạt động sản xuất và đời sống
của con người
Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn trong năm có ảnh hưởng đến :
Do đường phân chia sáng tối (ST) không trùng với trục Trái Đất (BN) nên các địa điểm ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam có hiện tượng ngày, đêm dài ngắn khác nhau theo vĩ độ.
Trong khi quay quanh Mặt Trời, Trái Đất có lúc ngả nửa cầu Bắc, có lúc ngả nửa cầu Nam về phía Mặt Trời.
Nguyên Nhân

Tại các địa điểm nằm trên đường xích đạo quanh năm ngày và đêm bằng nhau
23o27`B
66o33`B
0o
23o27`N
66o33`N
Cực Bắc
Vòng cực Bắc
Cực Nam
Chí tuyến Bắc
Xích Đạo
Vòng cực Nam
Chí tuyến Nam
Bài tập củng cố
Bài 1:
Chän ®¸p ¸n ®óng
Khu vực có số ngày, có ngày hoặc đêm dài 24 giờ
thay đổi theo mùa từ 1ngày đến 6 tháng:

A. Tõ vßng cùc B¾c ®Õn cùc B¾c.
B. Tõ XÝch ®¹o ®Õn chÝ tuyÕn B¾c.
C. Tõ chÝ tuyÕn B¾c ®Õn vßng cùc B¾c.
D. Tõ chÝ tuyÕn ®Õn vßng cùc.
A
Bài 2
Bài 3: Câu dưới đây đúng hay sai ?
Ngày 22 --6 là ngày dài nhất ở bán cầu Bắc ngược lại là ngày ngắn nhất ở bán cầu Nam
Ngày 21 - 3 ở Việt Nam có ngày dài hơn đêm

Chúc mừng các em
O

1. Ôn tập
2.Làm bài tập SGK
XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
CÁC THẦY CÔ GIÁO
vµ c¸c em.
No_avatarf

troi

soan  kieu j zay 

bam ma moi ca cai tay

 
Gửi ý kiến