Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 7. Sự phát triển lịch sử và nền Văn hoá đa dạng của Ấn Độ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Tấn Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:16' 30-11-2007
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 908
Số lượt thích: 0 người
Nghệ thuật múa Ấn Độ
Kieåm tra baøi cuõ:
Nêu những yếu tố văn hoá truyền thống của Ấn Độ ảnh hưởng ra bên ngoài như thế nào và nơi nào chịu ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ?
Những yếu tố truyền thống của văn hoá Ấn Độ:
Đạo phật.
Đạo Hin đu( Ấn Độ giáo)
Chữ phạn và văn học Hin đu.
Đông Nam Á là nơi chịu ảnh hưởng rõ nét của văn hoá Ấn Độ.Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ.

Phật giáo
Tháp chàm Phan Rang
Bài 7: SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HOÁ ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ.
Tiết 10:
1/ Sư phát triển của lịch sử và văn hoá truyền thống trên toàn lãnh thổ Ấn Độ:
Hãy cho biết tình hình của Ấn Độ sau thời Gupta và Hac sa?
Từ thế kỉ VII-XII, Ấn Độ rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán. Nổi lên vai trò của nước Pala ở vùng đông bắc và nước Palava ở miền nam.

Bài 7: SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HOÁ ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ.
Tiết 10:
Nêu nguyên nhân dẫn đến sự chia rẽ và phân tán này?

Lược đồ Ấn Độ cổ đại
PALA
PALAVA
Đất nước bị phân chia như vậy thì văn hoá phát triển như thế nào?
Mỗi nước tiếp tục phát triển sâu rộng nền văn hoá riêng của mình trên cơ sở văn hoá truyền thống Ấn Độ.
Nhắc lại những yếu tố văn hoá truyền thống Ấn Độ?
Vì sao Palava đóng vai trò tích cực trong việc phổ biến văn hoá Ấn Độ?
Bài 7: SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HOÁ ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ.
Tiết 10:
Lược đồ Ấn Độ cổ đại
PALAVA
=> Sự phân biệt không nói lên tình trạng khủng hoảng, mà trong trường hợp này một mặt nó phản ánh sự lớn lên của các vùng xa hơ, mặt khác là dịp phát triển rộng văn hoá trên toàn lãnh thổ.
Bài 7: SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HOÁ ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ.
Tiết 10:
2/ Vương triều Hồi giáo Đêli:
Vương triều Hồi giáo Đêli được hình thành như thế nào?
- Năm 1206 người Thổ theo đạo Hồi ở phía Bắc chiếm vào đất Ấn Độ, lập nên vương quốc Hồi giáo Ấn Độ (Hồi giáo Đêli)
(1206- 1526)
Bài 7: SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HOÁ ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ.
Tiết 10:
Hoạt động nhóm
Nhóm 1 Nêu chính sách thống trị của vương triều Hồi giáo Đêli?
Nhóm 2 Nêu những chính sách tôn giáo của vương triều Hồi giáo Đêli?
Nhóm 3 Nêu chính sách văn hoá của vương triều Hồi giáo Đêli?
Nhóm 4 Tìm hiểu thành tựu về kiến trúc của vương quốc Hồi giáo Đêli?
Bài 7: SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HOÁ ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ.
Tiết 10:
Truyền bá, áp đặt Hồi giáo, tự dành cho mình những quyền ưu tiên ruộng đất, địa vị trong bộ máy quan lại.
Thi hành chính sách mềm mỏng -> phân biệt tôn giáo.
Du nhập văn hoá Hồi giáo vào Ấn Độ.
Mang đậm kiến trúc Hồi giáo,xây dựng kinh đô Đêli trở thành ?thành phố lớn nhất thế giới.?
Bài 7: SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HOÁ ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ.
Tiết 10:
-Chính sách thống trị:
-Tôn giáo:
-Văn hoá:
-Kiến trúc:
Như vậy vương triều Hồi giáo Đêli có vị trí như thế nào trong lịch sử Ấn Độ?
+ Bước đầu tạo sự giao lưu văn hoá Đông -Tây
(hiện nay 5% dân số Ấn Độ theo đạo Hồi).
+ Truyền bá đạo Hồi một số nước khu vực Đông Nam Á( Inđônêxia, Malaixia?)
Bài 7: SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HOÁ ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ.
Tiết 10:
Người Hồi giáo đang cầu nguyện.
Bài 7: SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HOÁ ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ.
Tiết 10:
3/ Vương triều Môgôn:
Vương triều Môgôn được thành lập như thế nào?
3
-1398 thủ lĩnh vua- vua Timua theo dòng dõi Mông Cổ,tấn công Ấn Độ,đến năm 1526 vua Babua đánh chiếm Đêli lập ra vương quốc Môgôn.
Vua Babua là cháu nội của vua Timua và là cháu ngoại 14 đời của Thành Cát Tư Hãn.
Bài 7: SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HOÁ ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ.
Tiết 10:
Nêu những chính sách của vương triều Môgôn thời vua Acơba?
-Xây dựng 1 chính quyền mạnh mẽ :3 thành phần quan lại có tỉ lệ bằng nhau.
-Xây dựng khối hoà hợp dân tộc -> đoàn kết các dân tộc.
-Thúc đẩy kinh tế phát triển: đo đạc lại ruộng đất, thống nhất đơn vị đo lường.
-Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hoá và nghệ thuật.
Bài 7: SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HOÁ ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ.
Tiết 10:
Em hãy so sánh với những chính sách của vương triều Hồi giáo Đêli ?

Hồi giáo Đêli Vương triều Môgôn
+Mang theo đạo Hồi. + Không mang theo tôn giáo.
+Có những quyền ưu tiên
trong bộ máy nhà nước. +Quan lại có tỉ lệ bằng nhau.
+Phân biệt tôn giáo và sắc tộc. + Hoà hợp dân tộc.
Bài 7: SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HOÁ ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ.
-Giông nhau: Đều là những vương triều ngoại tộc .
-Khác nhau:
Tiết 10:
Tác động của những chính sách này đối với sự phát triển của Ấn Độ?
=>Xaõ hoäi oån ñònh, kinh teá phaùt trieån, vaên hoaù coù nhieàu thaønh töïu môùi, ñaát nöôùc thònh vöôïng.
Hầu hết các ông vua cai trị độc đoán chuyên chế, một số còn dùng những biện pháp đàn áp quyết liệt và những hình phạt khắc nghiệt.
Bài 7: SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HOÁ ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ.
Tiết 10:
Lăng TaJơ Mahan
Bài 7: SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HOÁ ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ.
Tiết 10:
Hậu quả của sự cai trị khắc nghiệt đó?
Giai đoạn cuối do sự cai trị hà khắc của các ông vua-> chế độ phong kiến Ấn Độ khủng hoảng
-> đứng trước thách thức xâm lược của thực dân Anh.
Bài 7: SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HOÁ ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ.
Tiết 10:
Điêu khắc ở Ấn Độ
Bài 7: SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HOÁ ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ.
Tiết 10:
Nghệ thuật múa Ấn Độ.
Bài 7: SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HOÁ ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ.
Tiết 10:

Bài 7: SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HOÁ ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ.
Kiến trúc mái úp
Tiết 10:
* Chọn đáp án đúng nhất :
Câu1: Sự phát triển của lịch sử và văn hoá truyền thống trên toàn lãnh thổ Ấn Độ vào thời gian nào?
a/ Thế kỷ V- VII
b/ Thế kỷ VII- XII
c/ Thế kỷ X-XII
d/ Thế kỷ XII-XV
Câu 2: Vương triều Hồi giáo Đêli thi hành chính sách:
a/ Truyền bá và áp đặt đạo Hồi
c/ Phân biệt tôn giáo

b/ Xây dựng kiến trúc theo Hồi giáo
Câu3:thời kỳ vua nào phát triển nhất ở vương triều Môgôn?
a/ Acơba
c/ Sa Gia han
b/ Gia han ghia
d/ Tagiơ Ma han
d/ Cả 3 đều đúng.
Đúng
Sai
Sai
Đúng
Sai
Sai
c/ Sa Gia han
Sai
Đúng
Sai
Sai
Sai
Sai
1/ Bài tập: Lập bảng thống kê các giai đoạn phát triển của lịch sử Ấn Độ.
2/ Ôn tập chuẩn bị kiểm tra 1tiết.
No_avatar
tại sao lại nói ấn độ chia rẽ nhưng không khủng hoảng?
No_avatar
ai trả lời dùm cháu với!!!
No_avatarf
vì kinh tế và nhất là VH rất phát triển, lan tỏa và ảnh hưởng sang nước khác
No_avatar

tại sao ở Ấn có nền van hoá đa dạng :D ai giúp mình câu này đi

 

 
Gửi ý kiến