Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 5. Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Tấn Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:58' 31-01-2008
Dung lượng: 516.0 KB
Số lượt tải: 1086
Số lượt thích: 0 người
Vào đầu năm học mới
để phục vụ cho việc
học tập của học sinh,
nhu cầu mua sắm mặt hàng
nào sẽ tăng lên?

Như vậy nhà
SX sẽ mở rộng
hay thu hẹp SX ?

Cầu
Cung
Bài 5
Cung ? cầu
Trong sản xuất và
lưu thông hàng hoá

NỘI
DUNG
BÀI
HỌC
III.-Vận dụng quan hệ
cung ? cầu
I.- Khái niệm cung, cầu và
Các yếu tố ảnh hưởng đến chúng
II.- Mối quan hệ cung ? cầu
Trong SX và lưu thông hàng hoá
MỤC TIÊU BÀI HỌC
Học sinh hiểu được :
1.- Khái niệm cung, cầu hàng hóa, dịch vụ và
các nhân tố ảnh hưởng đến chúng.
2.- Nội dung mối quan hệ cung, cầu hàng hóa,
dịch vụ trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
3.- Bước đầu vận dụng mối quan hệ cung - cầu
hàng hóa dịch vụ hiện nay ở nước ta đối với
Nhà nước và với công dân đang làm kinh tế
I.- Khái niệm cung, cầu và
Các yếu tố ảnh hưởng đến chúng
1.- Cầu và các yếu tố ảnh hưởng đến cầu
a.- Cầu là gì ?
Cầu là khối lượng hàng hoá,
dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua
trong một thời kì tương ứng
với giá cả và thu nhập xác định

b.-Yếu tố
ảnh hưởng
đến cầu
Thu
nhập
Giá
cả
Thị
hiếu
Tâm

Tập
quán

Trong các yếu tố
trên,yếu tố nào
quan trong nhất?
Thu
nhập
Giá
cả
Theo em, khi giá của xe gắn máy trên thị trường giảm, thì cầu về xe gắn máy sẽ tăng hay giảm ?
Cầu
tăng
Số lượng cầu với giá cả
hàng hoá vận động
tỷ lệ với nhau
như thế nào?
Tỷ lệ nghịch
Giá
giảm
Cầu
tăng
Giá
tăng
Cầu
giảm

2.- Cung và các yếu tố ảnh hưởng đến cầu
b.- Cung là gì ?
Cung là khối lượng hàng hoá,
dịch vụ, hiện có trên thị trường hay có
thể đưa ra thị trường trong một thời kì
nhất định, tương ứng với mức giá cả,
khả năng sản xuất và chi phí
sản xuất xác định.


Yếu tố ảnh hưởng
Khả năng
SX
Chất
lượng
Số
lượng
Năng
suất
Chi phí
SX
Giá cả

Trong các
yếu tố trên
yếu tố nào
quan trọng nhất?
Giá cả
Theo em khi giá mía, lúa tăng cao
thì nhà sản xuất sẽ mở rộng hay thu hẹp
Mở rộng
Số lượng cung với giá cả
hàng hoá vận động
tỷ lệ với nhau
như thế nào?
Tỷ lệ
thuận
Giá
tăng
Cung
tăng
Giá
giảm
Cung
giảm

2.- Nội dung của quan hệ cung cầu
Quan hệ cung cầu là mối quan hệ
tác động lẫn nhau giữa người bán với
người mua hay giữa những người sản xuất
với những người tiêu dùng diễn ra trên
thị trường để xác định giá cả và
số lượng hàng hoá dịch vụ

II.- Mối quan hệ cung, cầu trong
Sản xuất và lưu thông hàng hoá
1.- Tính khách quan
Mối quan hệ cung cầu
thường xuyên diễn ra
trên thị trường và tồn
tại hoạt động một cách
khách quan độc lập
với ý chí của con người

Cầu tăng
Cung tăng
Cầu giảm
Cung giảm

2.- Biểu hiện nội dung
cung ? cầu
1.Cung ? cầu tác động lẫn nhau

2.Cung ? cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường
Cung
Cầu
Giá giảm
Cung
Cầu
Giá tăng
>
>

3. Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung cầu
Giá
tăng
Cung
tăng
Giá
giảm
Cung
giảm
Giá
tăng
Cầu
giảm
Giá
giảm
Cầu
tăng
Cung
Cầu

3.- Vai trò quan hệ cung ? cầu
Lí giải vì sao
giá cả và
giá trị
hàng hoá
không
ăn khớp
với
nhau
Là căn cứ
để các
doanh nghiệp
quyết định
mở rộng
hay thu hẹp
sản xuất
Giúp người
tiêu dùng
lựa chọn
việc mua
hàng hoá
phù hợp

III.-Vận dụng quan hệ cung cầu
1.- Với Nhà nước
Cung < cầu
Do khách quan
Nhà nước
sử dụng
lực lượng
dự trữ quốc gia
để tăng cung
Cung < cầu
do đầu cơ
Nhà nước sử dụng
lực lượng dự trữ
để điều tiết và
xử lý kẻ đầu cơ
Cung > cầu
Nhà nước
dùng
biện pháp
kích cầu

Hoạt động buôn lậu xăng dầu qua biên giới
Đã làm cho giá xăng dầu trong nước khan hiếm
2.- Với Nhà
sản xuất
kinh doanh
Tăng sản xuất kinh doanh
Khi cung < cầu
Giá cả > giá trị
Thu hẹp SX kinh doanh
Khi cung > cầu
Giá cả < giá trị
Bán hạ giá
Bán lổ
Bán trả góp
khuyến mãi

2.- Với người tiêu dùng
Giảm mua các mặt hàng khi cung < cầu
Tăng mua các
mặt hàng khi cung > cầu

Muối mặt hàng sản xuất
quá nhiều nên giá rẽ
CÂU HỎI 1 : Trên thị trường quan hệ cung ? cầu hàng hoá là mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau giữa người bán với người mua nhằm
A. Xác định giá cả và số lượng hàng hoá dịch vụ.
B. Xác định nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng.
C. Xác định số lượng hàng hoá cần thiết đáp ứng cho người tiêu dùng.
D. Trao đổi thông tin với nhau..
BÀI TẬP 1
ĐÁP ÁN : A
CÂU HỎI 2 : Tìm câu sai trong những câu sau :
A. SL cung và giá cả hàng hoá tỉ lệ thuận với nhau.
B. SL cung và giá cả hàng hoá tỉ lệ nghịch với nhau.
C. SL cầu và giá cả hàng hoá tỉ lệ nghịch với nhau.
D. SL cầu và giá cả hàng hoá có quan hệ.

BÀI TẬP 2
ĐÁP ÁN : B
CÂU HỎI 3 : Khi cung < cầu do khách quan nhà nước sẽ
A. Dùng biện pháp kích cầu.
B. Xử lí kẻ đầu cơ.
C. Sử dụng lực lượng dự trữ quốc gia.
D. Cả ba câu trên đều đúng.
BÀI TẬP 3
ĐÁP ÁN : C
Dặn dò
Học bài
c?
Làm các
bài tập
trong
SGK
Xem trước
bài mới
No_avatar

cam on pan nhiu nha

 
Gửi ý kiến