Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 25. Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: hvkhang
Người gửi: Huỳnh Vĩnh Khang
Ngày gửi: 18h:00' 12-02-2008
Dung lượng: 232.0 KB
Số lượt tải: 926
Số lượt thích: 1 người (nguyễn thị huệ)
Tiết 25: Sự nóng chảy và Sự đông đặc.
(tiếp theo)
II. Sự nóng chảy.
1. Dự đoán.
Dựa vào bảng 25.1 hãy vẽ đồ thị sự thay đổi nhiệt độ của băng phiến theo thời gian khi ta để nguội băng phiến và trả lời các câu hỏi.
2. Phân tích kết quả thí nghiệm.
A
B
C
D
C1: Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu đông đặc?
Ở 80oC thì băng phiến bắt đầu đông đặc.
C2: Trong các khoảng thời gian sau. Dạng đường biểu diễn có đặc điểm gì?
Từ phút 0 đến phút thứ 4:
Đường nghiêng AB.
Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7:
Đường ngang BC.
Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15:
Đường nghiêng CD.
C3: Trong các khoảng thời gian sau. Nhiệt độ của băng phiến thay đổi thế nào?
Từ phút 0 đến phút thứ 4:
Nhiệt độ giảm.
Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7:
Nhiệt không đổi.
Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15:
Nhiệt độ giảm.
3. Rút ra kết luận.
C4: Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chổ trống của các câu sau:
70oC, 80oC, 90oC
bằng, lớn hơn, nhỏ hơn
thay đổi, không thay đổi
a) Băng phiến đông đặc ở . Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ đông đặc của băng phiến. Nhiệt độ đông đặc nhiệt độ nóng chảy.
80oC
bằng
b) Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của băng phiến
không thay đổi
Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc.
Phần lớn các chất đông đặc ở một nhiệt độ nhất định gọi là nhiệt độ đông đặc.
Trong thời gian đông đặc nhiệt độ của các chất không thay đổi.
Vậy:
III. Vận dụng.
Bảng 25.2: Nhiệt độ nóng chảy của một số chất.
C5: Hình 25.1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của chất nào?
Sự nóng chảy của nước đá.
Hãy mô tả sự thay đổi nhiệt độ và thể của chất đó khi nóng chảy.
Từ phút 0 đến phút thứ 1:
Nhiệt độ tăng, nước đá ở thể rắn.
Từ phút thứ 1 đến phút thứ 4:
Nhiệt không đổi, nước đá ở thể rắn và lỏng.
Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7:
Nhiệt độ tăng, nước ở thể lỏng.
C6: Trong việc đúc tượng đồng, có những quá trình chuyển thể nào của đồng?
Trước tiên người ta nung nóng đồng để chuyển từ thể rắn sang thể lỏng.
Sau đó người ta cho đồng vào khuông đúc để chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.
C7: Tại sao người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan để làm 1 mốc đo nhiệt độ?
Vì trên trái đất này nước chiếm tỉ lệ 70% nên thường lấy nhiệt độ của nước làm mốc.
Nóng chảy
Đông đặc
No_avatar

Cười nhăn răng

 

 

 
Gửi ý kiến