Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 44. Rượu etylic

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SGK
Người gửi: Thái Thị Hoa
Ngày gửi: 13h:26' 12-02-2008
Dung lượng: 4.4 MB
Số lượt tải: 1623
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS TRƯỜNG SƠN

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
Rượu etylic là chất lỏng, không màu ,sôi ở 78,30C, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước, hòa tan được nhiều chất như iôt, benzen,…
Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
CTHH : C2H6O PTK: 46

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
CTHH : C2H6O PTK: 46
NƯỚC CẤT
RƯỢU ETYLIC
RƯỢU ETYLIC 450
45 ml
100 ml
Độ rượu: là số ml rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước.

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
Công thức tính độ rượu:
Đr: Độ rượu (độ.) Vr: Thể tích rượu etylic (ml). Vhh: Thể tích hỗn hợp rượu và nước (ml).
Độ rượu:
Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
CTHH : C2H6O PTK: 46

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
Mô hình phân tử rượu etylic
Dạng rỗng
Dạng đặc
Công thức cấu tạo
Hay CH3 – CH2 – OH
Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
CTHH : C2H6O PTK: 46
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
Công thức cấu tạo
Trong phân tử rượu etylic có nhóm -C2H5 liên kết với nhóm – OH , chính nhóm này làm cho rượu có tính chất hóa học đặc trưng .
Đặc điểm cấu tạo :
Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
CTHH : C2H6O PTK: 46
Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
CTHH : C2H6O PTK: 46
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC :
1. Rượu etylic có cháy không ?
Thí nghiệm : Đốt cháy rượu etylic
Dụng cụ :Giá thí nghiệm , đế sứ , kẹp gỗ , ống nghiệm phễu thủy tinh .
Hóa chất : Rượu etylic 96o , nước vôi trong .
Tiến hành : Đốt cháy rượu etylic rồi xác định sản phẩm của phản ứng cháy..
Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
CTHH : C2H6O PTK: 46
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC :
1.Rượu etylic có cháy không?
Rượu etylic cháy sinh ra khí cacbonic và hơi nước
Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
CTHH : C2H6O PTK: 46
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC :
1.Rượu etylic có cháy không?
2.Rượu etylic có phản ứng với natri không ?
Thí nghiệm : Phản ứng của rượu etylic với natri
Dụng cụ :Giá thí nghiệm , ống thủy tinh vuốt nhọn , kẹp gỗ , ống nghiệm, đèn cồn.
Hóa chất : Rượu etylíc 96o , kim loại natri .
Tiến hành : Bỏ mẫu kim loại natri vào rượu etylic .
Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
CTHH : C2H6O PTK: 46
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC :
1.Rượu etylic có cháy không?
2.Rượu etylic có phản ứng với natri không?
Na
Na
H
2
+
+
Phản ứng hóa học giữa rượu etylic với natri.
Natri etylat
Phản ứng trên là phản ứng thế
Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
CTHH : C2H6O PTK: 46
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC :
1.Rượu etylic có cháy không?
2.Rượu etylic có phản ứng với natri không ?
( l) (r) (dd) (k)
Natri etylat
3 . Phản ứng với axit axetic: (Bài 45)
Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
CTHH : C2H6O PTK: 46
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
1.Rượu etylic có cháy không?
2.Rượu etylic có phản ứng với natri không ?
3 . Phản ứng với axit axetic: (Bài 45)
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC :
IV. ỨNG DỤNG
RƯỢU ETYLIC
C2H5OH
ỨNG DỤNG
Rắc men
ủ men
Chưng cất
ch?ng c?t
Chưng cất
Thành rượu
Nêu các bước tiến hành làm rượu ?
Bạn trả lời đúng- Click anywhere to continue
Bạn trả lời sai- Click anywhere to continue
You answered this correctly!
Your answer:
The correct answer is:
You did not answer this question completely
You must answer the question before continuing
Chất nào sau đây phản ứng được với natri?
Bạn đúng rồi - Click anywhere to continue
Bạn sai rồi - Click anywhere to continue
You answered this correctly!
Your answer:
The correct answer is:
You did not answer this question completely
You must answer the question before continuing
Rượu etylic có phản ứng với natri vì trong phân tử có:
Bạn đúng rồi- Click anywhere to continue
Bạn sai rồi - Click anywhere to continue
You answered this correctly!
Your answer:
The correct answer is:
You did not answer this question completely
You must answer the question before continuing
Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
Correct - Click anywhere to continue
Incorrect - Click anywhere to continue
You answered this correctly!
Your answer:
The correct answer is:
You did not answer this question completely
You must answer the question before continuing
Nối cột A với cột B sao cho được một phản ứng hoá học đúng:
Cột A (chất tham gia)
cột B (sản phẩm)
Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
CTHH : C2H6O PTK: 46
CÁM ƠN QUÍ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH
ĐÃ VỀ DỰ TIẾT HỌC HÔM NAY
Bài 44 : RƯỢU ETYLIC
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC :
1. Phản ứng cháy ?
IV.ỨNG DỤNG
V . ĐIỀU CHẾ
2 . Phản ứng thế
No_avatar
hay qu thay co oi
 
Gửi ý kiến