Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 8. Tồn tại xã hội và ý thức xã hội

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Thành Lê
Ngày gửi: 15h:28' 31-01-2008
Dung lượng: 829.0 KB
Số lượt tải: 815
Số lượt thích: 1 người (dương duy tùng)
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo và các em học sinh tham gia hội giảng
Bài giảng môn : GIáO DụC công dân
Giáo viên trình bầy : Nguyễn Thành Lê
thptDL Hàng hải
Phần thứ nhất
Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học
Bài 8 : (tiết 1)
Tồn tại xã hội và ý thức xã hội
Tồn tại xã hội và ý thức xã hội
A. Mở bài
Bài này giúp chúng ta:
- Hiểu được nội dung các khái niệm tồn tại xã hội và ý thức xã hội
- Thấy được mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội
- Trên cơ sở lý luận về tồn tại xã hội và ý thức xã hội, chúng ta có thể hiểu và vận dụng được đường lối chính sách của Đảng trong đời sống xã hội
B. Nội dung
I.Tồn tại xã hội
II. ý thức xã hội
III. Mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội
KHáI QUáT HóA TIếT 1
i. Tồn tại xã hội
Đời sống xã hội
Tồn tại xã hội
ý thức xã hội
Môi trường
tự nhiên
Dân số
Điều kiện
địa lý

Nguồn
năng
lượng
Của cải
trong
TN

Số lượng
dân cư

Tốc độ
tăng
DS

Mật độ
dân cư

Phương thức
sản xuất
1. Tồn tại xã hội
CH:
Định nghĩa:
Tồn tại xã hội là toàn bộ sinh hoạt vật chất và những điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội, bao gồm:
Môi trường thiên nhiên
Dân số
Phương thức sản xuất
1. Tồn tại xã hội
2. Các yếu tố của tồn tại xã hội
Chia nhóm
Nhóm 1: Nêu các yếu tố của môi trường tự nhiên ?
Nhóm 2: Con người tác động vào môi trường tự nhiên như thế nào ?
Nhóm 3: Nêu những quan niệm lạc hậu dẫn đến sự gia tăng dân số ?
Nhóm 4: Nêu các yếu tố dân số ?

2.1.môi trường tự nhiên
Các yếu tố của môi trường tự nhiên

2.1 môi trường tự nhiên
Điều kiện địa lý
Rừng
Biển
2.1. môi trường tự nhiên
Của cải trong tự nhiên
Than
Muối
2.1. môi trường tự nhiên
Nguồn năng lượng
Năng lượng từ gió
Năng lượng từ nước
2.1. môi trường tự nhiên
Nguồn năng lượng
Năng lượng mặt trời
2.1 môi trường tự nhiên
b. Sự tác động của con người vào giới tự nhiên
Tích cực: tôn tạo, bảo tồn, tái tạo và làm phong phú thêm cho giới tự nhiên ?
Tiêu cực: tàn phá, khai thác cạn kiệt giới tự nhiên ?
Sự khai thác môi trường tự nhiên phụ thuộc vào nhận thức con người
2.1 môi trường tự nhiên
Câu hỏi 1
Em hãy cho biết những hành vi nào của con người tàn phá môi trường tự nhiên ?
- Khai thác tự nhiên, khoáng sản tuỳ tiện, không hợp lý
- Đốt phá rừng
- Bắt, giết động vật quý hiếm
- Vứt rác, chất thải bừa bãi
2.1 môi trường tự nhiên
Cháy rừng
Rác thải
2.1 môi trường tự nhiên
Ch?t phỏ r?ng
2.1 môi trường tự nhiên
Săn bắt động vật quý hiếm
Ví dụ:
Việt Nam: Rừng đã và đang bị thu hẹp nhanh chóng.
Năm 1945 tỉ lệ che phủ rừng là 48,3%
Năm 1975 còn 29,1%
Năm 1989 còn 23,6%
Năm 1991 còn 20%
=> Mức che phủ này thấp hơn nhiều so với mức báo động (30%). Mặc dù gần đây công tác trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng đã làm tăng độ che phủ rừng.
Năm 1995 tăng lên 28,2%
Năm 2000 tăng lên 33%
=> Nhưng tỉ lệ che phủ tăng lên cũng chỉ là rừng mới trồng


Rừng mới trồng
2.1 môi trường tự nhiên
Câu hỏi 2
Hành vi tiêu cực của con người đối với môi trường tự nhiên gây nên hậu quả gì ?
- Tài nguyên không tái tạo
- Tài nguyên, khoáng sản nghèo nàn, cạn kiệt
- Sự cân bằng sinh thái bị phá vỡ
- Gây hiểm họa cho cuộc sống con người
2.1 môi trường tự nhiên
L? l?t
H?n hán
2.1 môi trường tự nhiên
S?t l? ??t
Cu?c s?ng nghèo nn
2.1 môi trường tự nhiên
c. Vai trò của môi trường tự nhiên
Là điều kiện sinh sống tất yếu của sự tồn tại và phát triển của xã hội (nhưng điều kiện môi trường không phải là nhân tố quyết định sự phát triển XH)
2.1 môi trường tự nhiên
Ví dụ:
+ Trên thế giới có những nước tài nguyên, khoáng sản khan hiếm nhưng lại có nền kinh tế phát triển

2.1 môi trường tự nhiên
Ví dụ:
+ Trên thế giới có những nước tài nguyên, khoáng sản giàu có, giao thông đường biển thuận lợi nhưng lại chậm phát triển.
Việt Nam đứng thứ 186/192 nước, được xếp hạng với mức 2.600USD/người. Việt Nam là một trong 7 nước nghèo nhất Thế giới mặc dù chúng ta có điều kiện tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng.
2.2 Dân số
a. Dân số:
Dân số là số dân sống trong một hoàn cảnh địa lý nhất định.
b. Yếu tố dân số:
Số lượng dân cư
Tốc độ tăng dân số
Mật độ dân cư
Ví dụ: Việt Nam năm 2006

2
2.2 dân số
Câu hỏi
Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?
Nước đông dân thì xã hội sẽ phát triển cao
Nước ít dân thì xã hội sẽ phát triển chậm
Cả 2 ý kiến trên đều sai
c
Ví dụ:
- Các nước Châu Phi hay Việt Nam có số dân cao nhưng Xã hội kém phát triển
- Nước ít dân như úc với số dân hơn 20 triệu hay Luxembur chỉ có hơn 4 trăm nghìn dân nhưng xã hội rất phát triển, là một trong năm nước giàu nhất thế giới

2.2 Dân số
c. Vai trò dân số:
Dân số là điều kiện tất yếu và thường xuyên của sự tồn tại và phát triển của xã hội. (Tuy nhiên điều kiện dân số không phải là yếu tố quyết định đến sự và phát triển của xã hội).
Dân số và tốc độ phát triển dân số của mỗi nước ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển mọi mặt của nước đó.
Nguyên nhân chi phối:
Kinh tế, xã hội
Nhận thức của con người
Chủ trương, chính sách
Pháp luật
Phong tục tập quán
Trong đó nguyên nhân kinh tế xã hội là cơ bản, nó có tính quyết định nhất
Bài tập củng cố kiến thức
Câu hỏi
Em hãy cho biết hậu quả do việc gia tăng dân số ?
- Nghèo nàn lạc hậu
- Chất lượng cuộc sống giảm
- Sức ép lương thực, thực phẩm
- Sức ép giáo dục, y tế
- Thiếu việc làm
- Khó khăn về nhà ở, đi lại
- Ô nhiễm môi trường
- Tệ nạn xã hội
Bài tập củng cố kiến thức
Bài tập
Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?
Sự gia tăng dân số trên thế giới hiện diễn ra ở các nước phát triển.
Các nước châu Phi, châu á là nơi chiếm phần lớn số tăng dân số.
Những nước nghèo nhất có tỷ lệ sinh thấp nhất.
Dân số, môi trường, sức khỏe, nghèo đói là thách thức gay gắt hiện nay.
b
d
Tồn tại xã hội
Kết luận
Môi trường tự nhiên, dân số là điều kiện để xã hội tồn tại và phát triển. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc phải có trách nhiệm bảo vệ phát triển môi trường tự nhiên và ổn định dân số để có được số dân đảm bảo số lượng và chất lượng tham gia xây dựng và phát triển xã hội.

Bài tập về nhà
Bài 1:
Em hãy cho biết chủ trương, biện pháp của Đảng và Nhà nước ta về bảo vệ, giữ gìn tự nhiên, môi trường như thế nào ?
Bài 2:
Em hãy cho biết chủ trương, biện pháp của Đảng và Nhà nước ta về việc phát triển dân số là gì ?
TR??NG thphdl HNG H?I
XIN TRÂN TRọNG CảM ƠN CáC THầY CÔ GIáO Về Dự GIờ GIảNG NGàY HÔM NAY

CHúC CáC THầY CÔ MạNH KHỏE
CHúC HộI GIảNG THàNH CÔNG RựC Rỡ
No_avatar

cho e hoi

moi kien he bien chung giua ton tai xa hoi va y thuc xa hoi la gi vay?

 

No_avatar
Oh holly shit ! Thanks a lottttt !!!!
No_avatar
I like this fuckin' lecture, quite clear.
No_avatar

môí quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội

 

No_avatarf

xin cho hoi

y thuc xa hoi cai tao ton tai xa hoi

 

No_avatar

vi du ve ton tai xa hoi

 

 

 
Gửi ý kiến