MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 11. Hô hấp ở thực vật

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Tự làm
  Người gửi: Hà Tuấn Anh
  Ngày gửi: 13h:32' 15-12-2007
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 398
  Số lượt thích: 0 người
  Kiểm tra bài cũ
  Câu 1: Viết phương trình quang hợp?
  Câu 2: Cơ chế hút khoáng chủ động cần những điều kiện gì?
  Câu 3: Viết các phương trình amin hoá các axit hữu cơ thành axit amin trong quá trình đồng hoá NH3 ở mô thực vật?
  Đáp án:
  Câu 1: Phương trình quang hợp :
  Câu 2: Sự hút khoáng của rễ theo cơ chế chủ động cần: tiêu tốn năng lượng ATP và chất mang.

  6CO2 + 12H2O C6H12O6 + 6O2 + 6H2O
  Năng lượng ánh sáng
  Sắc tố quang hợp
  Câu 3: Các phản ứng amin hoá các axit hữu cơ hình thành các axit amin Axit piruvic + NH3 + 2H+ ?Alanin + H2O Axit fumaric + NH3 ?Axit aspactic Axit oxaloaxetic + NH3 + 2H+ ?Axit aspactic
  Bài 11: Hô hấp ở Thực vật.
  Bài 11: Hô hấp ở Thực vật
  I. Khái niệm
  1. Định nghĩa
  Bài 11: Hô hấp ở Thực vật
  Quan sát thí nghiệm sau và trả lời các câu hỏi?
  Vì sao khi ta sờ vào đống ủ thóc giống ngâm thấy nóng?
  Trong cây có những chất hữu cơ nào tham gia vào quá trình Hô hấp?
  Vậy có những nguyên liệu nào tham gia hô hấp ?
  Sản phẩm của hô hấp là gì?
  Bài 11: Hô hấp ở Thực vật
  Định nghĩa: Hô hấp là quá trình ôxi hoá các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống.
  Phương trình tổng quát :
  C6H12O6 + 6O2 ? 6CO2 + 6H2O + Q (ATP + Nhiệt)
  Hãy định nghĩa quá trình hô hấp dựa vào phương trình tổng quát của hô hấp?
  Bài 11: Hô hấp ở Thực vật
  I. Khái niệm
  1. Định nghĩa
  2. Vai trò của hô hấp
  Dựa vào phương trình hô hấp hãy cho biết vai trò của hô hấp ?
  Năng lượng dạng ATP được thực vật sử dụng trong các hoạt động nào?
  Năng lượng nhiệt có vai trò gì đối với thực vật ?
  Quá trình hô hấp có phải là quá trình đốt cháy chất hữu cơ hay không?
  Các axit hữu cơ tham gia quá trình đồng hoá NH3 trong mô thực vật có nguồn gốc từ đâu?
  C6H12O6+ 6O2 ? 6CO2 + 6H2O + Q (ATP + Nhiệt)
  I. Khái niệm
  1. Định nghĩa
  * Hô hấp cung cấp ATP cho các hoạt động sống của thực vật.
  * Cung cấp các sản phẩm trung gian cho các quá trình trao đổi chất.
  * Phần nhiệt thải ra để duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các hoạt động sống của cơ thể.
  1 phân tử glucôzơ phân giải hoàn toàn giải phóng 38 phân tử ATP
  Bài 11: Hô hấp ở Thực vật
  II. Cơ quan và bào quan hô hấp
  1. Cơ quan hô hấp
  Thực vật có cơ quan hô hấp chuyên biệt hay không?
  Thực vật không có cơ quan hô hấp chuyên biệt.
  Hô hấp xảy ra trên tất cả các bộ phận của cơ thể nhưng mạnh nhất là cơ quan sinh trưởng, sinh sản và rễ.
  2. Bào quan hô hấp
  Bào quan nào trong tế bào làm nhiệm vụ hô hấp trong tế bào?
  Dựa vào hình ảnh hãy mô tả cấu trúc của ty thể?
  Ty thể cấu tạo gồm có:
  Bên ngoài có 2 lớp màng: màng ngoài không gấp khúc, màng trong gấp khúc tạo các mào răng lược.
  Bên trong chứa chất nền
  III. Cơ chế hô hấp
  Dựa vào kiến thức lớp 10 hãy trình bày tóm tắt các giai đoạn của quá trình hô hấp ?
  Bài 11: Hô hấp ở Thực vật
  Tế bào chất
  Chất nền ty thể
  Màng trong ty thể
  Glucôzơ
  Axit piruvic
  NADH
  FADH2, O2
  Axit piruvic, ATP, NADH
  CO2 NADH, FADH2 ATP
  H2O ATP
  Bài 11: Hô hấp ở Thực vật
  Các giai đoạn của hô hấp tế bào
  III. Cơ chế hô hấp
  Glucôzơ
  (C6)
  2 Axit piruvic
  (C3)
  2 axêtyl-CoA
  (C2)
  Chu trình Crep
  Chuỗi truyền điện tử
  Đường phân
  2 NADH
  2 ATP
  2 NADH
  2CO2
  2 FADH2 6 NADH 2ATP

  4CO2
  10 NADH , 2FADH2
  a. Giai đoạn1: Đường phân
  Glucôzơ ? 2Axit piruvic + 2ATP + 2NADH
  b. Giai đoạn2: Chu trình Crep
  2Axit piruvic ? 6CO2 + 2ATP + 8NADH + 2FADH2
  32 ATP
  H2O
  1/2O2
  c.Giai đoạn 3: Chuỗi truyền êlêctrôn và quá trình phôtphorin hoá ôxi hoá có sự tham gia của NADH , FADH2 cùng với O2 tạo ATP và H2O.
  Bài 11: Hô hấp ở Thực vật
  III. Cơ chế hô hấp
  Glucôzơ
  (C6)
  2 Axit piruvic
  (C3)
  Đường phân
  2 NADH
  2 ATP
  a. Giai đoạn1: Đường phân
  b. Giai đoạn2: Chu trình Crep
  c.Giai đoạn 3: Chuỗi truyền êlêctrôn và quá trình phôtphorin hoá ôxi hoá
  * Khi không có O2 cây sẽ hô hấp kị khí (lên men)
  2Axit piruvic + 2NADH ? 2rượu êtilic + 2CO2 + năng lượng nhiệt
  2Axit piruvic + 2NADH ? 2Axit lactic + năng lượng nhiệt
  Lên men
  2 NADH
  Phân giải kị khí gồm 2 giai đoạn:
  + Đường phân giống như hô hấp hiếu khí
  Bài 11: Hô hấp ở Thực vật
  + Lên men:
  Chỉ tiêu
  Hô hấp kị khí
  Hô hấp hiếu khí
  Điều kiện xảy ra
  Nguyên liệu tham gia
  Giai đoạn
  BảNG SO SáNH HÔ HấP HIếU KHí Và Kị KHí ở THựC VậT
  Sản phẩm khi phân giải 1 phân tử Glucôzơ
  Bài 11: Hô hấp ở Thực vật
  Thiếu Ôxi
  Đủ Ôxi
  Đường Glucôzơ
  Đường Glucôzơ
  Gồm 2 giai đoạn
  Gồm 3 giai đoạn
  2 Axit lactic , 2 ATP,
  2Êtanol, 2 CO2, 2 ATP,
  6CO2, 36-38 ATP
  Chỉ tiêu
  Hô hấp kị khí
  Hô hấp hiếu khí
  Điều kiện xảy ra
  Nguyên liệu tham gia
  Giai đoạn
  BảNG SO SáNH HÔ HấP HIếU KHí Và Kị KHí ở THựC VậT
  Sản phẩm khi phân giải 1 phân tử Glucôzơ
  Bài 11: Hô hấp ở Thực vật
  Hoặc
  IV. Hệ số hô hấp
  Dựa vào SGK trang48, hãy lập công thức tính hệ số hô hấp ?
  ý nghĩa của hệ số hô hấp:
  * RQ cho biết nguyên liệu đang hô hấp là gì, qua đó đánh giá tình trạng sức khoẻ của cây.
  * Từ đó đưa ra các biện pháp chăm sóc cây trống , bảo quản nông sản thích hợp.
  C6H12O6+ 6O2 ? 6CO2 + 6H2O
  Hãy tính RQ của phương trình này ?
  RQ = 6/6 = 1
  Glucôzơ là một loại Cacbohiđrat , Nếu biết RQ = 1 ta có thể kết luận gì?
  Hãy tính RQ của các phương trình hô hấp sau:
  2C2H4O4 + O2 ? 4CO2 + 2H2O
  C18H36O2 + 26O2 ? 18CO2 + 18H2O
  Vậy từ việc xác định RQ ta suy ra được điều gì ?
  RQ = 4/1 = 4
  RQ = 26/18 = 0,69
  Bài 11: Hô hấp ở Thực vật
  V. Hô hấp sáng
  Quan sát sơ đồ sau:
  RiDP
  (C5)
  APG
  Axit
  glicôlic
  (C2)
  Axit
  glicôlic
  Axit
  gliôxilic
  Glixin
  Sêrin
  ánh sáng
  CO2
  O2
  Lục lạp
  Perôxixôm
  Ty thể
  Sơ đồ hô hấp sáng ở thực vật C3
  Bài 11: Hô hấp ở Thực vật
  Hô hấp sáng ở thực vật
  Nhóm thực vật xảy ra
  Đặc điểm
  Các bào quan tham gia
  Nguyên liệu đầu tiên
  Điều kiện xảy ra
  Tác hại
  Điền thông tin vào bảng sau:
  Bài 11: Hô hấp ở Thực vật
  V. Hô hấp sáng
  RiDP
  (C5)
  APG
  Axit
  glicôlic
  (C2)
  Axit
  glicôlic
  Axit
  gliôxilic
  Glixin
  Sêrin
  ánh sáng
  CO2
  O2
  Lục lạp
  Perôxixôm
  Ty thể
  Sơ đồ hô hấp sáng ở thực vật C3
  Bài 11: Hô hấp ở Thực vật
  Hô hấp sáng ở thực vật
  Nhóm thực vật xảy ra
  Đặc điểm
  Các bào quan tham gia
  Nguyên liệu đầu tiên
  Điều kiện xảy ra
  Tác hại
  Thực vật C3
  Cường độ ánh sáng mạnh
  Giảm năng suất cây trồng
  RiDP
  Lục lạp, Perôxixôm, Ty thể
  Bài 11: Hô hấp ở Thực vật
  V. Hô hấp sáng
  Bài 11: Hô hấp ở Thực vật
  Hô hấp sáng là quá trình hô hấp xảy ra ngoài sáng.
  Hô hấp sáng không tạo năng lượng ATP, nhưng lại tiêu tốn 30-50% sản phẩm quang hợp.
  VI. Mối quan hệ giữa Quang hợp và Hô Hấp
  Dựa vào sơ đồ hãy chỉ ra mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp?
  CO2 , H2O
  O2 , Chất hữu cơ
  Bài 11: Hô hấp ở Thực vật
  Quang hợp ở lục lạp
  Hô hấp ở ti thể
  VI. Mối quan hệ giữa Quang hợp và Hô Hấp
  Bài 11: Hô hấp ở Thực vật
  Hô hấp và quang hợp là 2 quá trình ngược nhau nhưng thống nhất với nhau trong cơ thể thực vật.
  Hiện tượng gì xảy ra với cây trên cạn ngập úng lâu ngày ?
  Hãy nêu vai trò của hô hấp đối với thực vật?
  Hô hấp hiếu khí diễn ra trong điều kiện nào, gồm những giai đoạn nào?
  Hoàn thành ô chữ sau
  Hoàn thành ô chữ sau
  C R é p
  Hoàn thành ô chữ sau
  C R é p
  L ê n m e n
  Hoàn thành ô chữ sau
  C R é p
  L ê n m e n
  T ế b à o c h ấ t
  Hoàn thành ô chữ sau
  C R é p
  L ê n m e n
  T ế b à o c h ấ t
  H ô h ấ p
  Hoàn thành ô chữ sau
  C R é p
  L ê n m e n
  T ế b à o c h ấ t
  H ô h ấ p
  A t p
  Hoàn thành ô chữ sau
  C R é p
  L ê n m e n
  T ế b à o c h ấ t
  H ô h ấ p
  A t p
  á n h s á n g
  Hoàn thành ô chữ sau
  C R é p
  L ê n m e n
  T ế b à o c h ấ t
  H ô h ấ p
  A t p
  á n h s á n g
  đ ư ờ n g p h â n
  Hoàn thành ô chữ sau
  C R é p
  L ê n m e n
  T ế b à o c h ấ t
  H ô h ấ p
  A t p
  á n h s á n g
  đ ư ờ n g p h â n
  ô x y g e n a z a
  Hoàn thành ô chữ sau
  C R é p
  L ê n m e n
  T ế b à o c h ấ t
  H ô h ấ p
  A t p
  á n h s á n g
  đ ư ờ n g p h â n
  ô x y g e n a z a
  H i ế u k h í
  Hô hấp sáng

  Hàng ngang số 1: Gồm 4 chữ cái
  Đây là một giai đoạn của quá trình hô hấp hiếu khí?

  Hàng ngang số 2: Gồm 6 chữ cái
  Là giai đoạn chuyển hoá không có sự tham gia của ôxy?

  Hàng ngang số 3: Gồm 9 chữ cái
  Nơi diễn ra qua trình đường phân trong tế bào?

  Hàng ngang số 4: Gồm 5 chữ cái
  Quá trình này có biểu hiện ngoài là quá trình hấp thụ ôxy và giải phóng CO2?

  Hàng ngang số 5: Gồm 3 chữ cái
  Năng lượng được giải phóng trong quá trình hô hấp chủ yếu ở dạng này?

  Hàng ngang số 6: Gồm 7 chữ cái
  Pha sáng trong quang hợp chỉ diễn ra khi có mặt yếu tố này?

  Hàng ngang số 7: Gồm 9 chữ cái
  Đây là giai đoạn chung của phân giải hiếu khí và phân giải kị khí?

  Hàng ngang số 8: Gồm 9 chữ cái
  Tên ezim phân giải Ribulôzô 1.5Đ-P thành CO2?

  Hàng ngang số 9: Gồm 7 chữ cái
  Sản phẩm của quá trình này là CO2, H2O, và nhiều ATP?
  No_avatar

  hok co cau tra loi cua cau 4* trong sach giao khoa sinh hoc 11a trang 24 ak moi nhuoi oi

  ?????La hét

   

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓