Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 11. Tây Âu thời hậu kì trung đại

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lữ Xuân Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:30' 19-12-2007
Dung lượng: 4.6 MB
Số lượt tải: 623
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ
Đọc kỹ các câu hỏi sau đây và chọn câu trả lời đúng nhất. (chọn đúng: 5đ, giải thích hoặc trình bày: 5đ)
Câu 1: Điểm nào sau đây là đặc trưng nhất về phương diện xã hội của chế độ phong kiến.
A/ Nông nghiệp là nguồn sản xuất chính tạo ra mọi của cải cho xã hội.
B/ Bộ máy nhà nước trong đó vua là người nắm mọi quyền hành.
C/ Việc phân chia quyền lực cho các lãnh chúa để hình thành chế độ phong kiến phân quyền.
1 10 20 30 40
D/ Không có câu đúng.
Câu 2: Ở Trung quốc chế độ phong kiến tập quyền chỉ do ý kiến chủ quan của một người. Trong khi ở châu Au việc đó do thế lực nào tiến hành?
A- Nhà Vua và tầng lớp quan lại.
B- Tầng lớp quý tộc và tăng lữ .
C- Thị dân kết hợp với nhà vua.
D- Thợ thủ công và các thương nhân.
Lịch sử thế giới

Bài 11: Tây Au Hậu kỳ trung đại
I/ Những phát kiến địa lý.
II/ Sự ra đời chủ nghĩa tư bản Tây Au.
III/ Phong trào Văn hoá phục hưng.
IV/ Cải cách tôn giáo và chiến tranh nông dân.
a- Cải cách tôn giáo.
b- Chiến tranh nông dân ở Đức.
*************
I/ NHỮNG PHÁT KIẾN ĐỊA LÝ:
-Nhu cầu mở rộng thị trường ở Tây Âu.
-Sự tiến bộ về khoa học hàng hải. . . .
-Vùng Tây Á bị người Á Rập ngăn cản.
1- Vòng quanh châu Phi để đi An Độ của . . . . VASCO DA GAMA (1497)
2-Vượt Đại Tây Dương tìm ra châu Mỹ của CÔLÔNGBÔ.(1492)
3-Vòng quanh thế giới của MAGIENLAN.(1519-1522).
Vì sao?
THẾ NÀO?
Bài 11: TÂY ÂU
THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI.
II-Sự ra đời CN tư bản.
III- Ph/trào Văn hoá phục hưng.
IV- Cải cách tôn giáo và ch/tranh nông dân.
I-Những phát kiến địa ly.
*Các Em hãy thử là các nhà hàng hải đi tìm các vùng đất mới nhé!
Philippin
II/ Sự xuất hiện chủ nghĩa tư bản ở Tây Âu
*Hậu quả ph/ kiến địa lý đối với Châu Au:
Là cơ hội cho bọn thương nhân và quý tộc BĐN và TBN giàu lên nhanh chóng.
Trong khi đó nền kinh tế thủ công hàng hoá của Hà Lan, Anh, Pháp.. rất phát triển, họ bán sang BĐN và TBN.
=> Số của cải cướp được lần lược chảy về Anh, Pháp và Hà Lan.
? Đây là thời kỳ tích lũy đầu tiên của chủ nghĩa tư bản.
Chủ nghĩa tư bản ra đời.
? Đối với loài người ?
? Đối với vùng đất mới?
? Đối với châu Âu ?
HẬU QUẢ
Bài 11:TÂY ÂU
THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI.
****
III- Ph/trào Văn hoá phục hưng.
IV- Cải cách tôn giáo và ch/tranh nông dân.
***
I-Những phát kiến địa ly.
II-Sự ra đời CN tư bản.
Thế nào là chủ nghĩa tư bản ?
Vốn
? Tư bản là gì ?
quan hệ sản xuất trong CNTb như thế nào?
Chủ: Chiếm hữu của cải
Thợ: Làm ra của cải
Cách tổ chức sản xuất
trong giai đoạn đầu.
+*Công trường thủ công thay cho phường hội.
*Công ty thương mại thay cho thương hội.
-Không
công bằng.
- Phi lý.
III/ Phong trào văn hoá phục hưng.
Xem SGK và tự soạn theo hướng dẫn sau:
Bài 11:TÂY ÂU
THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI.
****
I-Những phát kiến địa ly.
II-Sự ra đời CN tư bản.
III- Ph/trào Văn hoá phục hưng.
IV- Cải cách tôn giáo và ch/tranh nông dân.
***
- Ra đời ở đâu?
- Ai khởi xướng?
-Nội dung gì?
- Kết quả?
0 1 2 3

Iv- Cải cách tôn giáo và chiến tranh nông dân.
Xem SGK và tự soạn theo hướng dẫn sau:
Bài 11:TÂY ÂU
THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI.
****
I-Những phát kiến địa ly.
II-Sự ra đời CN tư bản.
III- Ph/trào Văn hoá phục hưng.
IV- Cải cách tôn giáo và ch/tranh nông dân.
***
- Ra đời ở đâu?
- Ai khởi xướng?
- Nội dung gì?
- Kết quả?
1/ Cải cách tôn giáo
2/ Chiến tranh nông dân ở Đức
-Vì sao nổ ra?
-Diễn ra thế nào?
-Kết quả và ý nghĩa?
Các Em hãy tự soạn các phần trên theo Sách Gíao Khoa.
Caùc Em nhôù hoïc thaät toát nheù !
Chào các Em !
Phụ lục hình ảnh
No_avatar

bài giảng quá ngắn gọn

 
Gửi ý kiến