Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 8. Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Giảng (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:15' 19-12-2007
Dung lượng: 564.0 KB
Số lượt tải: 567
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD ? Bình Giang
*** Trường THCS Thái Dương ***
Đỗ Văn Doãn
*Kiểm tra bài cũ:
Nêu dự kiến cách tiến hành thí nghiệm xác định sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn ?
Điện trở của dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào chiều dài dây dẫn ?
? Vận dụng: Nếu mắc một bóng đèn vào hai cực của pin bằng dây dẫn ngắn thì đèn sáng bình thường , nhưng nếu thay bằng dây dẫn khá dài thì đèn sáng yếu hơn. Hãy giải thích tại sao???
Bài 8 : Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
I. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn:
R
R
R
R
R
R
Bài 8 : Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
I. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn:
- Mạch gồm hai điện trở giống nhau mắc song song nên :
=
+
=> R2 =
=
+
+
=> R3 =
- Mạch gồm ba điện trở giống nhau mắc song song nên :
C1:- TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng R2 (Hb)

- Tính điện trở tương đương R3 (Hc)

R
K
K
K
Bài 8 : Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
I. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn:
C1:
S
2S
3S
C2:
- Dây dẫn có tiết diện 2S và 3S có điện trở tương ứng là R2 và R3 như đã tính ở trên . Dự đoán khi tiết diện của dây dẫn thay đổi thì điện trở của dây dẫn sẽ thay đổi như thế nào?
Nếu tiết diện tăng gấp 2 lần thì điện trở
của dây giảm đi 2 lần.
Nếu tiết diện tăng gấp 3 lần thì điện trở
của dây giảm đi 3 lần.
K
K
K
* Dự đoán : Nếu tiết diện của dây dẫn tăng bao nhiêu lần thì điện trở của dây dẫn cũng tăng bấy nhiêu lần và ngược lại.
Bài 8 : Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
I. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn:
C1:
S1
C2:
II. Thí nghiệm kiểm tra:
? Nêu phương án tiến hành thí nghiệm kiểm tra xác định sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn.
? Đo điện trở của dây dẫn có tiết diện khác nhau , có chiều dài như nhau và được làm từ cùng một vật liệu.
? Nêu cách tiến hành thí nghiệm.
* Mắc sơ đồ mạch điện như hình 8.1
Bài 8 : Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
I. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn:
C1:
S1
S2
S2
Kết quả đo
Lần thí nghiệm
U2 =
U1 =
I2 =
I1 =
R2 =
R1 =
K
II. Thí nghiệm kiểm tra:
C2:
- Cách tiến hành thí nghiêm:
* Mắc sơ đồ mạch điện như h8.3
* Đo HĐT và CĐDĐ của dd có tiết diện S1
* Đo HĐT và CĐDĐ của dd có tiết diện S2
Bài 8 : Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
I. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn:
C1:
Kết quả đo
Lần thí nghiệm
R2 =
R1 =
II. Thí nghiệm kiểm tra:
C2:
=

Từ kết quả thí nghiệm ta thấy:
1.
2.
3. Nhận xét:
4. Kết luận:
Điện trở của dây dẫn tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây dẫn
U2 =
U1 =
I2 =
I1 =
Bài 8 : Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
I. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn:
C1:
II. Thí nghiệm kiểm tra:
C2:
1.
2.
3. Nhận xét:
4. Kết luận:
III. Vận Dụng:
C3:
C4:
C5:


- Theo bài ra ta có:
-


-
Bài 8 : Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
I. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn:
C1:
II. Thí nghiệm kiểm tra:
C2:
1.
2.
3. Nhận xét:
4. Kết luận:
III. Vận Dụng:
C3:
=
<=>
Vì :
=
C5:
Ta có:
C6:
- Xét dây dẫn có chiều dài l2 = 50m có điện trở là R1=120 :
Thì có tiết diện là S =
- Dây dẫn có chiều dài l2=50m có điện trở là R2=45 :
Thì có tiết diện là :
No_avatarf

hayyyyyy

 
Gửi ý kiến