Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giảm phân

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Hồng Minh (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:59' 20-12-2007
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 1688
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra miệng

Tại sao các nhiễm sắc thể phải co xoắn lại rồi sau đó lại giãn xoắn
Nêu diễn biến của quá trình nguyên phân
?
?
BÀI 30 PHÂN CHIA TẾ BÀO Ở SINH VẬT NHÂN CHẨN: GIẢM PHÂN
BÀI 23 PHÂN CHIA TẾ BÀO Ở SINH VẬT NHÂN CHẨN - GIẢM PHÂN
I. Giảm phân I
1. Kì đầu I
2. Kì giữa I
3. Kì sau I
4. Kì cuối I
II. Giảm phân II
?
Quá trình giảm phân xảy ra ở đâu ?
?
Quá trình giảm phân gồm mấy lần phân bào ?
?
Số lượng nhiễm sắc thể của tế bào con như thế nào so tế bào so tế bào mẹ ?
PHIẾU HỌC TẬP
2n = 4
n = 2
1. Mô tả tóm tắt diễn biến các kì của giảm phân I
2. Mô tả tóm tắt diễn biến các kì của giảm phân II
Kì đầu 1
Kì sau I
Kỳ cuối 1
Kỳ giữa 2
Kỳ sau 2
Kỳ cuối 2
Kỳ giữa 1
Kỳ trung gian
I. Giảm phân I
1. Kì đầu 1
- Nhiễm sắc thể nhân đôi tại kì trung gian và dính nhau ở tâm động
- Bước vào kì đầu, các nhiễm sắc thể tương đồng bắt đôi (tiếp hợp) nhau từ đầu nọ đến đầu kia
- Các nhiễm sắc thể co xoắn dần
- Các nhiễm sắc thể kép trong từng cặp đồng dạng tiếp hợp nhau dọc theo chiều dài của chúng, xoắn vặn vào nhau rồi lại tách nhau ra
Kỳ trước 1
- Thoi vô sắc hình thành
- Tâm động của nhiễm sắc thể được đính bởi các các vi ống
- Trong quá trình tiếp hợp có thể trao đổi các đọan cho nhau gọi là hiện tượng trao đổi chéo Hình

?
Cuối kỳ đầu, màng nhân và nhân con như thế nào?
- Cuối kỳ đầu, màng nhân và nhân con tiêu biến
?
Em có nhân xét gì về độ xoắn nhiễm sắc thể ở kỳ giữa ?
Các nhiễm sắc thể nằm ở vị trí nào trong tế bào ?
Kỳ giữa 1
- Các nhiễm sắc thể xoắn cực đại và tập trung ở mặt phẳng xích đạo của tế bào thành hai hàng
3. Kì sau I
2. Kỳ trước I
?
Nhiễm sắc thể vào kì sau I nằm ở vị trí nào trong tế bào ?
- Mỗi nhiễm sắc thể kép trong cặp nhiễm sắc thể tương đồng được thoi vô sắc kéo về từng cực của tế bào
Kỳ cuối 1
?
Độ xoắn của nhiễm sắc thể ở kì cuối I như thế nào ?
Màng nhân và nhân con như thế nào ?
4. Kì cuối 1
- Nhiễm sắc thể dần dần dãn xoắn
- Màng nhân và nhân con dần xuất hiện
- Thoi vô sắc tiêu biến
- Tế bào chất phân chia tạo 2 tế bào con có số lượng nhiễm sắc thể giảm đi một nửa
Kỳ trước 2
Kỳ giữa 2
Kỳ sau 2
Kỳ cuối 2
*
II. Giảm phân II
?
Giảm phân II gồm mấy kì phân bào ? Gồm những kì nào ?
?
So sánh giảm phân II với nguyên phân
Nguyên phân
Giảm phân
Giảm phân
Nguyên phân
Giảm phân
Nguyên phân
- Về cơ bản giảm phân II cũng giống như nguyên phân gồm các kì: kì đầu II, kì giữa II, kì sau II và kì cuối II
?
Mô tả tóm tắt diễn biến các kì của giảm phân II.
Như vậy, từ một tế bào mẹ, qua giảm phân tạo mấy tế bào con ?
?
Ở động vật, các tế bào con này phát triển như thế nào nếu là giới đực và nếu là giới cái?
?
Đực
Cái
Tinh trùng
Trứng
Thể định hướng
- Ở động vật:
@ Đối với giới đực: 4 tế bào mẹ biến thành 4 tinh trùng để chui vào túi chứa tinh
@ Đối với giới cái: 4 tế bào phát triển thành 1 tế bào trứng và 3 thể định hướng
- Ở thực vật:
Các tế bào con trải qua một số lần phân bào để thành hạt phấn hoặc túi noãn
CỦNG CỐ
So sánh nguyên phân và giảm phân. Thảo luận nhóm 3 phút
@ Giống nhau:
- Đều gồm các kì tương tự nhau: kì trung gian, kì đầu, kì giữa, kì sau và kì cuối
- Nhiễm sắc thể đều trải qua những biến đổi: tự nhân đôi, đóng xoắn, tập hợp ở mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc, phân li về các cực của tế bào, tháo xoắn
- Sự biến đổi của màng nhân, trung thể, thoi vô sắc, tế bào chất và vách ngăn tương tự nhau
- Đều là những cơ chế có tác dụng duy trì sự ổn định của bộ nhiễm sắc thể trong sinh sản vô tính và hữu tính
@ Khác nhau:
Nguyên phân
- Xảy ra ở tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai
- Gồm 1 lần phân bào với 1 lần nhiễm sắc thể tự nhân đôi
Không xảy ra hiện tượng tiếp hợp và trao đổi chéo
Kết quả: tạo 2 tế bào con có bộ nhiễm sắc thể giống với mẹ
Giảm phân
Xảy ra ở tế bào sinh dục chín

- Gồm 2 lần phân bào với 1 lần nhiễm sắc thể tự nhân đôi

- Có xảy ra hiện tượng tiếp hợp và trao đổi chéo
- Kết quả: tạo 4 tế bào con có bộ nhiễm sắc thể giảm đi một nửa so với mẹ
Xem đoạn phim so sánh nguyên phân và giảm phân
DẶN DÒ
Vẽ hình các kì giảm phân
Trả lời các câu hỏi và bài tập SGK
Ôn tập hết chương, chuẩn bị kiểm tra 1 tiết
 
Gửi ý kiến