Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 23. Hướng động

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SGK
Người gửi: Ngô Đắc Dũng
Ngày gửi: 15h:53' 22-12-2007
Dung lượng: 509.0 KB
Số lượt tải: 763
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT PHÚ BÀI
TỔ SINH HỌC - KTNN
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SINH HỌC 11- NC
Giáo viên: NGÔ ĐẮC DŨNG
Hương Thủy, tháng 12/2007
TOÏM TÀÕT KIÃÚN THÆÏC TROÜNG TÁM
NÄÜI DUNG BAÌI HOÜC
BAÌI TÁÛP VÁÛN DUÛNG
Tiết 23.
HƯỚNG ĐỘNG
KIỂM TRA BÀI CŨ
Kể tên các con đường hấp thụ và vận chuyển nước ở rễ cây?
Hấp thụ nước:
+ Qua bề mặt các tế bào biểu bì của cây(thực vật thuỷ sinh)
+ Qua bề mặt các tế bào biểu bì của rễ (thực vật ở cạn)
Vận chuyển nước:
+ Qua Thành tế bào- gian bào, bị ngăn bởi đai Casparri
+ Qua chất nguyên sinh – không bào
I. Khái niệm
- Khái niệm:
- Tính chất:
Hướng động là hình thức phản ứng của một bộ phận của cây trước một tác nhân kích thích theo hướng xác định
+ Hướng động dương: vận động về phía tác nhân
+ Hướng động âm: vận động tránh xa kích thích
II. Các kiểu hướng động
1/Hướng đất (hướng trọng lực):
- Đặc điểm:
Sự vận động của cơ quan theo chiều của trọng lực, rễ hướng đất dương, thân chồi hướng đất âm
- Nguyên nhân:
Auxin phân bố không đều từ hai phía trên và dưới của thân và rễ

+ Ở thân: Auxin phía dưới nhiều hơn phía trên TB phía dưới sinh trưởng mạnh, dài ra thân quay lên
+ Ở rễ: Auxin phía trên thích hợp  tế bào phía trên sinh trưởng mạnh, dài ra rễ quay xuống
I. Khái niệm
II. Các kiểu hướng động
1/Hướng đất (hướng trọng lực)
2/ Hướng sáng:
Ngọn cây vươn về hướng ánh sáng (hướng sáng dương) rễ cây mọc xa ánh sáng (hướng sáng âm)
- Nguyên nhân:
+ Đối với rễ: Auxin tập trung quá nhiều phía dưới của rễ (do trọng lực và ánh sáng)  ức chế dãn TB, rễ cây uốn cong về phía không có ánh sáng
3/ Hướng nước và hưóng hoá:
- Hướng nước:
+ Rễ cây tìm nguồn chất dinh dưỡng và nguồn nước.
- Đặc điểm:
Auxin và AIA phân bố không đều
+ Đối với chồi cây: Auxin tập trung phía khuất sáng kích thích dãn TB  cây uốn cong về phía có ánh sáng
+ Rễ cây có tính hướng đất dương, đồng thời có tính hướng nước dương
I. Khái niệm
II. Các kiểu hướng động
1/Hướng đất (hướng trọng lực)
+ Tưới nước
3/ Hướng nước và hướng hoá
III. Vai trò hướng động trong đời sống thực vật
- Vai trò:
Giúp cây thích ứng với sự biến động của môi trường
- Các biện pháp canh tác nâng cao năng suất :
+ Bón phân
+ Cách trồng cây
2/ Hướng sáng:
- Hướng nước:
- Hướng hóa:
+ Rễ cây hướng về phía các chất khoáng cần thiết cho sự sống của tế bào – hướng hóa dương
+ Rễ cây tránh xa các hóa chất độc gây hại đến cấu trúc tế bào – hướng hóa âm.
Câu 1: Quan sát hình 23.3 SGK, mô tả thí nghiệm hướng nước? giải thích hiện tượng?
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Câu 2: Quan sát hình 23.4 SGK, mô tả thí nghiệm hướng hoá, giải thích hiện tượng?
- Rễ cây tìm nguồn chất dinh dưỡng và nguồn nước.
Gieo hạt vào chậu thủng lỗ hay trên lưới thép, phía trên có bông ẩm hay mùn ẩm rễ và thân mọc theo chiều hướng đất, lượn sóng
- Rễ cây có tính hướng đất(dương), đồng thời có tính hướng nước(dương)
Đặt hạt nảy mầm lên lưới sát mặt đất: ở giữa chậu thứ nhất đặt bình xốp đựng phân bón (đạm, lân, kali), chậu thứ hai đựng hóa chất độc(arsenat,fluorua..)
- Rễ cây hướng về phía các chất khoáng cần thiết cho sự sống của tế bào – hướng hóa dương
- Rễ cây tránh xa các hóa chất độc gây hại đến cấu trúc tế bào – hướng hóa âm
Quan sát các hình bên, từ đó nhận xét về các bộ phận của cây vận động như thế nào?
Quan sát hình vẽ sau, nhận xét sự vận động của rễ, chồi, thân khi để lệch hướng bình thường?
Vì sao có hiện tượng trên?
Auxin,
Trọng lực
Quan sát đoạn phim sau, mô tả hiện tượng thí nghiệm và nhận xét về đặc điểm tích hướng sáng của cây?
Giải thích nguyên nhân hiện tượng trên?
Auxin, AIA
Đây có phải là một kiểu hướng động không?
Đây là hướng động gọi là hướng tiếp xúc
I. Khái niệm:
II. Các kiểu hướng động:
- Khái niệm:
- Đặc điểm:
+ Hướng động âm: vận động tránh xa kích thích
Hướng động là hình thức phản ứng của một bộ phận của cây trước một tác nhân kích thích theo hướng xác định
+ Hướng động dương: vận động về phía tác nhân
1/Hướng đất: (hướng trọng lực)
- Đặc điểm:
Sự vận động của cơ quan theo chiều của trọng lực, rễ hướng đất dương, thân chồi hướng dất âm
- Nguyên nhân:
Auxin phân bố không đều từ hai phía trên và dưới của thân và rễ
2/ Hướng sáng:
- Đặc điểm:
Ngọn cây vươn về hướng ánh sáng (hướng sáng dương) rễ cây mọc xa ánh sáng( hướng sáng âm)
- Nguyên nhân:
Auxin và axit INDOLAXETIC phân bố không đều
3/ Hướng nước và hưóng hoá:
III. Vai trò hướng động trong đời sống thực vật: Giúp cây thích ứng với môi trường
+ Rễ cây có tính hướng đất dương, đồng thời có tính hướng nước dương
+ Rễ cây hướng về phía các chất khoáng cần thiết, tránh xa chất độc hại
Bài tập vận dụng
Bài tập 1
Bài tập 2
Bài tập 3
Bài tập 4
Bài tập 5
Bài 1:
Bài tập vận dụng
Hãy mô tả hình dạng cây con trong hình dưới đây, cho biết 3 chậu cây A, B, C trồng trong điều kiện như thế nào?
A
C
B
Ánh sáng 1 phía
Trong bóng tối
Ánh sáng mọi phía
3. Bài tập vận dụng
Bài tập 2:
3. Bài tập vận dụng
Bài tập 2:
3. Bài tập vận dụng
Bài tập 2:
3. Bài tập vận dụng
Bài tập 2:
3. Bài tập vận dụng
Bài tập 2:6
8
TRÒ CHƠI ĐOÁN Ô CHỮ
7
7
6
15
9
 
Gửi ý kiến