Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương I. §10. Chia đơn thức cho đơn thức

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:45' 26-12-2007
Dung lượng: 5.2 MB
Số lượt tải: 637
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên: Tôn Nữ Bích Vân
TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN ĐÀ NẴNG
Phân tích đa thức thành nhân tử : x2 + 4x + 3

A : đa thức bị chia
B : đa thức chia
Q : đa thức thương

1. Quy tắc:
Sgk/26
* Nhận xét:
Sgk/26
Đơn thức A chia hết cho đơn thức B khi
mỗi biến của B đều là biến của A với số mũ
không lớn hơn số mũ của nó trong A.
* Quy tắc:
2. Áp dụng :
=3xy2z
không phụ thuộc vào giá trị của y.
Với x = - 3, P có giá trị là:Tìm thương của các phép chia sau , rồi điền chữ tương ứng với kết quả đó vào ô chữ , em sẽ có tên một địa danh của Thành phố Đà Nẵng.
Mỗi nhóm 6 em:Nhóm trưởng phân công mỗi em làm 1 bài,kiểm tra kết quả và ghi vào bảng của nhóm.
= -3y2
Ệ.
N.
I.
Đ.
H.
Ả.

(-3x2 y3):x2y

Đ
I
(12x8 y6 ): 4x3y5
= 3x5 y
(16 x9y7 ):-2x4y7
= -8 x5
H
(9 x12yz6 ):(-3xyz)
= -3x11z5
(-15 x9z12 ):5x9z
= -3z11
N

I
= 5x7y2
(-25 x36y12 ):(-5x29y10)
-3y2
3x5 y
-8 x5
-3x11z5
5x7y2
-3z11
-8 x5
Thàình Điện Hải - nơi Nguyễn Tri Phương cùng quân dân Đà Nẵng xưa kia đã anh dũng chống Pháp vào thế kỷ XIX
Thành Điện Hải - cao 5m hào nước bao quanh sâu 3m với 30 khẩu đại bác -nơi quân dân Đà Nẵng xưa kia đã chặn đứng bước tiến công của liên quân Pháp -Tây Ban Nha và đẩy lùi chúng ra khỏi Đà Nẵng ngày 23/03/1860

Hướng dẫn về nhà:
*Bài tập náng cao:

a) x2n+1 : x9 d) x4y2z5: xzn+1
b) xny4 : x4y2 e) 3x5yn : xny3
c) xnyn+3 : x3y8 f) xn+2y3 : x5yn
Hướng dẫn về nhà:
*Làm bài tập 59, 60, 61, 62 Sgk/27
*Làm bài tập 40, 41, 42, 43 /7 sách bài tập.
*Chuẩn bị tiết “Chia đa thức cho đơn thức”.
Tìm điều kiện để có phép chia hết:
CHUÏC CAÏC EM HOÜC TÄÚT
Avatar

Chao Bich Van! Ta có the làm quen không? Tôi thấy bài giảng của BV rất hay. Cam ơn nhiều!

Thaiandoan@yahoo.com.vn

 
Gửi ý kiến