Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Thị Nữ (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:20' 27-09-2009
Dung lượng: 503.0 KB
Số lượt tải: 262
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TH NGUYỄN MINH CHẤN
LỚP 1B XIN KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ
TRƯỜNG TH NGUYỄN MINH CHẤN
LỚP 1B XIN KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ
TRƯỜNG TH NGUYỄN MINH CHẤN
LỚP 1B XIN KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ
TRƯỜNG TH NGUYỄN MINH CHẤN
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
MÔN: TOÁN
BÀI : ĐIỂM Ở TRONG , ĐIỂM Ở NGOÀI MỘT HÌNH
NGƯỜI THỰC HIỆN: VĂN THỊ HỒNG
Tháng 3 năm 2008
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
1. Kiểm tra bài cũ:
Bài 1: Giải toán
Thu có 10 bút chì ,mẹ mua thêm cho Thu 2 chục
bút chì nữa.Hỏi Thu có tất cả bao nhiêu bút chì ?
Bài giải :
2 chục bút chì = 20 bút chì
Số bút chì Thu có tất cả là :
10 + 20 = 30 ( bút chì )
Đáp số : 30 bút chì .


Thứ ba ngày 11 tháng 3 năm 2008
Môn: Toán
Thứ ba ngày 11 tháng 3 năm 2008
Môn: Toán
1. Kiểm tra bài cũ:
Bài 2:Đặt tính rồi tính:
70-20


70
20
50
50
10
40
50-10
70-60
70
60
10
Thứ ba ngày 11 tháng 3 năm 2008
Môn : TOÁN
2. Bài mới: Điểm ở trong , điểm ở ngoài một hình


* Giới thiệu điểm ở trong , điểm ở ngoài một hình
a.Giới thiệu điểm ở trong , điểm ở ngoài hình vuông
b. Giới thiệu điểm ở trong , ở ngoài hình tròn
A .

. N
Thứ ba ngày 11 tháng 3 năm 2008
Môn : TOÁN
Bài: Điểm ở trong , điểm ở ngoài một hình

Điểm A ở trong hình vuông
Điểm N ở ngoài hình vuông
.
o
P.
Điểm O ở trong hình tròn
Điểm P ở ngoài hình tròn
Thứ ba ngày 11 tháng 3 năm 2008
Môn : TOÁN
Bài:Điểm ở trong , điểm ở ngoài một hình

3. Thực hành:
Bài 1: Đúng ghi đ , sai ghi s:


B
.
. I
A
.
. D
.
C
. E
Điểm A ở trong hình tam giác
Điểm B ở ngoài hình tam giác
Điểm E ở ngoài hình tam giác
Điểm C ở ngoài hình tam giác
Điểm I ở trong hình tam giác
Điểm D ở ngoài hình tam giác
Bài 1: Đúng ghi đ , sai ghi s:
B
.
. I
A
.
. D
.
C
. E
Điểm A ở trong hình tam giác
Điểm B ở ngoài hình tam giác
Điểm E ở ngoài hình tam giác
Điểm C ở ngoài hình tam giác
Điểm I ở ngoài hình tam giác
Điểm D ở ngoài hình tam giác
đ
s
đ
đ
s
đ
Thứ ba ngày 11 tháng 3 năm 2008
Môn : TOÁN
Bài: Điểm ở trong , điểm ở ngoài một hình

Bài 2:
a. Vẽ 2 điểm ở trong hình vuông.
Vẽ 4 điểm ở ngoài hình vuông.


b. Vẽ 3 điểm ở trong hình tròn.
Vẽ 2 điểm ở ngoài hình tròn
M .
p .
B .
C .
A .
D.
A .
H .
I .
K .
T.
O.
Thứ ba ngày 11 tháng 3 năm 2008
Môn : TOÁN
Bài :Điểm ở trong , điểm ở ngoài một hình

Bài 3: Tính
20 + 10 + 10 = 60 – 10 – 20 =
30 + 10 + 20 = 60 – 20 - 10 =
30 + 20 + 10 = 70 + 10 – 20 =
40
60

60
30
30
60
Thứ ba ngày 11 tháng 3 năm 2008
Môn : TOÁN
Bài: Điểm ở trong , điểm ở ngoài một hình

Bài 4: Hoa có 10 nhãn vở, mẹ mua cho Hoa thêm 20 nhãn vở nữa. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu nhãn vở?
Tóm tắt
Có :10 nhãn vở
Thêm :20 nhãn vở
Có tất cả : ..... nhãn vở ?
Bài giải
Số nhãn vở Hoa có tất cả là:
10 + 20 = 30 (nhãn vở)
Đáp số: 30 nhãn vở
4. Củng cố- dặn dò:
BIỂN NHỚ
THÂN ÁI CHÀO TẠM BIỆT !!!
 
Gửi ý kiến