Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 24. Vùng biển Việt Nam

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Lê Thị Hằng
Ngày gửi: 10h:08' 31-01-2008
Dung lượng: 3.6 MB
Số lượt tải: 1497
Số lượt thích: 3 người (Trịnh Đình Thiện, Lê Thị Mỹ Duyên, Lưu Sương)
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Vị trí địa lí: Đông Nam Châu á
Diện tích đất liền: 329.247km2
Phía đông, đông nam tiếp giáp với biển

Lãnh thổ gồm 2 bộ phận:
Phần đất liền

Phần biển
Tiết 28. Bài 24: vùng biển việt nam
I. đặc điểm chung của vùng biển việt nam 1) Diện tích, giới hạn
1) Diện tích, giới hạn
Dựa vào lược đồ khu vực Biển Đông, kết hợp phần 1 SGK xác định:
- Phạm vi, giới hạn Biển Đông?
Diện tích?
Vị trí và tên các vịnh, các eo biển thông với các đại dương?
=> Biển Đông nằm trong vùng khí hậu nào?
Eo Gas-pa
Eo Đài Loan
Eo Ma-lắc-ca
Eo Basi
Eo Ca-li-man-ta
Kết luận

Biển Đông nằm trải dài từ xích đạo đến chí tuyến bắc
Diện tích: 3.447.000km2
Gồm 2 vịnh lớn: Vịnh Thái Lan và Vịnh Bắc Bộ.
Thông với Thái Bình Dương và ấn Độ Dương qua các eo biển.
Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa.
Dựa vào lược đồ khu vực Biển Đông em hãy xác định:
Vùng biển Việt Nam tiếp giáp với những vùng biển của các quốc gia nào?
Thuộc biển nào?


Biển Việt Nam là một bộ phận
của Biển Đông
2) Đặc điểm khí hậu, hải văn
Khí hậu:
Chế độ gió
Chế độ nhiệt
Chế độ mưa
Hải văn:
Dòng biển
Thuỷ triều
Độ mặn
Thảo luận: 4 nhóm 2 bàn thành 1 nhóm trong thời gian 3 phút
Nhóm 1 và nhóm 2
Dựa vào kênh hình, kênh chữ ở phần b) SGK trang 88 - 89 và kiến thức đã học em hãy nêu và phân tích đặc điểm khí hậu của biển Việt Nam: + Chế độ gió? + Chế độ nhiệt? (dựa vào lược đồ H 24.2 phân tích nhiệt độ nước biển tầng mặt thay đổi như thế nào trong năm?) + Chế độ mưa?
Gió mùa mùa hạ
Gió mùa mùa đông
Nhóm 3 và nhóm 4
Dựa vào kênh chữ, kênh hình ở phần b) SGK trang 89 và kiến thức đã học em hãy nêu và phân tích đặc điểm hải văn của vùng biển Việt Nam: + Dòng biển ( Dựa vào H24.3 cho biết hướng chảy của các dòng biển hình thành trên Biển Đông tương ứng với 2 mùa gió chính khác nhau như thế nào?). + Chế độ thuỷ triều? + Độ muối?
Gió mùa mùa hạ
Gió mùa mùa đông
Dòng biển nóng
Dòng biển lạnh
Nhóm 1 và nhóm 2
Dựa vào kênh hình, kênh chữ ở phần b) SGK trang 88 - 89 và kiến thức đã học em hãy nêu và phân tích đặc điểm khí hậu của biển Việt Nam: + Chế độ gió? + Chế độ nhiệt? (dựa vào lược đồ 24.2 phân tích nhiệt độ nước biển tầng mặt thay đổi như thế nào trong năm?) + Chế độ mưa?
Gió mùa mùa hạ
Gió mùa mùa đông
Đặc điểm khí hậu
220
260
240
280
1100 -1300mm/năm
290
300
300
290


Đặc điểm khí hậu
Chế độ gió:
+ Mùa đông: gió hướng đông bắc
+ Mùa hè: gió hướng tây nam
Chế độ nhiệt:
+ T0 tb > 230C.
+ Biên độ nhiệt nhỏ
+ Nhiệt độ thay đổi theo mùa
Chế độ mưa:
1100 ? 1300mm/năm


Tiểu kết
Nhóm 3 và nhóm 4
Dựa vào kênh chữ, kênh hình ở phần b) SGK trang 89 và kiến thức đã học em hãy nêu và phân tích đặc điểm hải văn của vùng biển Việt Nam: + Dòng biển (dựa vào H24.3 cho biết hướng chảy của các dòng biển hình thành trên Biển Đông tương ứng với 2 mùa gió chính khác nhau như thế nào?). + Chế độ thuỷ triều? + Độ muối?
Gió mùa mùa hạ
Gió mùa mùa đông
Dòng biển nóng
Dòng biển lạnh
Đặc điểm hải văn
30 ? 33%o
Chế độ thuỷ triều phức tạp
Đặc điểm hải văn
Dòng biển:
+ Mùa đông: hướng ĐB - TN
+ Mùa hè: hướng TN - ĐB

Chế độ triều phức tạp, độc đáo

Độ muối: 30- 33 %o


Tiểu kết
Kết luận
Đặc điểm khí hậu
Chế độ gió:
+ Mùa đông: gió hướng đông bắc
+ Mùa hè: gió hướng tây nam

Chế độ nhiệt:
+ T0 tb > 230C.
+ Biên độ nhiệt nhỏ
+ Nhiệt độ thay đổi theo mùa
Chế độ mưa:
1100 ? 1300mm/năm

Đặc điểm hải văn
Dòng biển:
+ Mùa đông: hướng ĐB - TN
+ Mùa hè: hướng TN - ĐB

Độ muối: 30- 33 %o
Có vùng nước trồi, nước chìm
Chế độ triều phức tạp, độc đáo
Khí hậu nhiệt đới gió mùa chi phối đặc điểm
khí hậu, hải văn của biển.
ii. Tài nguyên và bảo vệ môi trường biển Việt nam
Dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của mình, em hãy cho biết biển có vai trò gì đối với tự nhiên?


Cung cấp hơi nước, điều hoà khí hậu
Tạo ra nhiều cảnh quan duyên hải, hải đảo
1. Tài nguyên biển
Quan sát đoạn băng sau và hiểu biết của mình cho biết tài nguyên biển nước ta có vai trò gì đối với kinh tế?

Quan sát đoạn băng sau và hiểu biết của mình cho biết tài nguyên biển nước ta có vai trò gì đối với kinh tế?
Vai trò, ý nghĩa của biển Việt Nam
Đối với kinh tế
Đối với tự nhiên
Du lịch
Nghiên cứu khoa
học
Tạo ra
nhiều cảnh
quan duyên hải
Cung cấp
hơi nước.
điều hoà khí hậu
Cung cấp nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp (dầu khí, muối, cát...
Khai thác,
nuôi
trồng thuỷ hải sản
Giao thông biển.
Xây
dựng hải cảng
Kết luận
Tài nguyên biển rất giàu và đẹp.
Bằng hiểu biết của mình, em hãy cho biết một số thiên tai thường gặp ở vùng biển nước ta?
2. Môi trường biển
Quan sát đoạn băng sau, em hãy cho biết vấn đề môi trường ở vùng biển nước ta?
Vai trò, ý nghĩa của biển Việt Nam
Đối với kinh tế
Đối với tự nhiên
Phải bảo vệ môi trường biển Việt Nam
Khai thác,
nuôi
trồng thuỷ hải sản
Du lịch
Nghiên cứu khoa
học
Cung cấp nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp (dầu khí, muối, cát...
Giao thông biển.
Xây
dựng hải cảng
Tạo ra
nhiều cảnh
quan duyên hải
Cung cấp
hơi nước.
điều hoà khí hậu
T r ò c h ơ iKhám phá biển đông
Chọn đáp án đúng
Các nước Đông Nam á có phần biển chung với Việt Nam là:

a) Trung Quốc, Phi-lip-pin, Lào, Ma-lai-xi ?a, Bru-nây, Thái Lan.

b) Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Xinh-ga-po, Ma-lai-xi ?a, Thái Lan. Trung Quốc.

c)Cam ?pu-chia, Thái Lan, Ma-lai-xi ?a, Xinh-ga-po, In-đô-nê-xi-a Bru-nây, Phi-lip-pin.

d) Mi-an-ma, Thái Lan, Cam-pu-chia, Trung Quốc, Hải Nam, Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a.


điền từ vào chỗ chấm..........
Trên Biển Đông, gió hướng ....chiếm ưu thế từ tháng 10 đến tháng 4. Các tháng còn lại trong năm, ưu thế thuộc về gió ....
Bằng các từ sau: đông bắc, đông nam, tây nam, tây bắc
Ghép ý ở câu sau cho phù hợp
1. đông nam ?tây bắc
a ? 2
b- 3
a ? 3
b- 2
a ? 1
b- 1
Dòng biển mùa đông
b. Dòng biển mùa hè
2. đông bắc ?tây nam
3. Tây nam ?đông bắc
Vùng biển Việt Nam đã đem lại cho nhân dân ta thuận lợi và khó khăn nào?
a. Nguồn lợi của biển phong phú về kinh tế, quốc phòng, khoa học. Biển điều hoà khí hậu nhưng là ổ bão gây nhiều tai hại
b. Biển là nguồn đánh bắt hải sản, khai thác dầu khí, nhưng thường gây ra bão tố tai hại
c. Biển điều hoà khí hậu cho đất liền, nhưng cũng gây ra bão tố dữ dội

Chọn đáp án đúng nhất

Đây là đặc điểm tự nhiên nổi bật của vùng biển Việt Nam?
( Gồm 14 chữ cái)
N h i ệ t đ ớ i g i ó m ù a
Dặn dò
Học bài
Trả lời câu hỏi 1, 2, 3 trang 91 SGK
Đọc trước bài sau: Bài 25. Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam
Rất tiếc! bạn trả lời sai
?
700
?
?
500
1000
?
1500
?
2000
?
N h i ệ t đ ớ i g i ó m ù a
Rất tiếc! bạn trả lời sai
?
Rất tiếc! bạn trả lời sai
?
No_avatar

cam on teacher ,bai giang cua teacher da cho em nhieu kien thuc moi la

 

No_avatar

Nháy mắt

 

No_avatar

Chưa quyết định

 

 

 

 

No_avatarf

bai giang nay hay lam

rat day du

 

No_avatar
hay lem'Chân trong miệng
No_avatar
hay,bai giang nay rat de hieuCười
No_avatar

bai giang nay co co the mo rong mot so phan ko a?? tai vi trong SGK co het roi!!

No_avatar

Khóc

No_avatar

để làm thành viên thì em phải mua thẻ hay làm thế nào ạ

 
Gửi ý kiến