Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Huỳnh Trọng Khanh (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:47' 03-01-2008
Dung lượng: 257.5 KB
Số lượt tải: 1605
Số lượt thích: 0 người
Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng.
I. Gương phẳng:
Quan sát
Hàng ngày chúng ta vẫn dùng gương phẳng để soi. Hình của một vật quan sát được trong gương gọi là ảnh của vật qua gương.
C1: Em hãy chỉ ra một số vật có bề mặt phẳng, nhẵn bóng có thể dùng để soi ảnh của mình như một gương phẳng.
Mặt nước,
mặt kim loại nhẵn bóng,
thước nhựa . . .
hình vẽ biểu diễn gương phẳng
Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng.
I. Gương phẳng:
II. Định luật phản xạ ánh sáng:
Thí nghiệm:
Bố trí thí nghiệm như hình 4.2.
Hiện tượng trên gọi là hiện tượng phản xạ ánh sáng.
1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào?
C2: Cho tia SI đi là là trên mặt tờ giấy. Mặt phẳng tờ giấy chứa tia tới SI và đường pháp tuyến IN của mặt gương tại I. Hãy quan sát và cho biết tia phản xạ IR nằm trong mặt phẳng nào?
Kết luận:
Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với và đường .
tia tới
pháp tuyến
hình vẽ biểu diễn gương phẳng
Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng.
I. Gương phẳng:
II. Định luật phản xạ ánh sáng:
1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào?
Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến.
hình vẽ biểu diễn gương phẳng
2. Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới?
SI: tia tới
IR: tia phản xạ
IN: pháp tuyến
a. Dự đoán xem góc phản xạ quan hệ với góc tới như thế nào?
b. Làm thí nghiệm kiểm tra như hình 4.2 SGK và ghi kết quả vào bảng.
Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng.
I. Gương phẳng:
II. Định luật phản xạ ánh sáng:
1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào?
Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến.
hình vẽ biểu diễn gương phẳng
2. Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới?
SI: tia tới
IR: tia phản xạ
IN: pháp tuyến
60o
45o
30o
Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng.
I. Gương phẳng:
II. Định luật phản xạ ánh sáng:
1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào?
Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến.
hình vẽ biểu diễn gương phẳng
2. Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới?
Góc tới bằng góc phản xạ.
3. Định luật phản xạ ánh sáng?
Hai kết luận của phần 1 và 2 là nội dung của định luật phản xạ ánh sáng.
Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng.
I. Gương phẳng:
II. Định luật phản xạ ánh sáng:
Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến.
hình vẽ biểu diễn gương phẳng
Góc tới bằng góc phản xạ.
4. Biểu diễn gương phẳng và các tia sáng trên hình vẽ.
Gương phẳng đặt vuông góc với mặt tờ giấy vẽ hình, được biểu diễn bằng một đoạn thẳng, phần gạch chéo là mặt sau của gương. Tia tới SI và pháp tuyến IN nằm trên mặt phẳng hình vẽ.
R
C3: Hãy vẽ tia phản xạ IR.
Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng.
I. Gương phẳng:
II. Định luật phản xạ ánh sáng:
Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến.
hình vẽ biểu diễn gương phẳng
Góc tới bằng góc phản xạ.
III. Vận dụng:
C4: Trên hình 4.4. vẽ một tia sáng tới SI chiếu lên một gương phẳng M.
N
R
a. Hãy vẽ tia phản xạ.
Vẽ pháp tuyến IN với gương tại I.
Vẽ tia phản xạ IR với góc phản xạ bằng góc tới.
Ta có tia phản xạ.
Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng.
I. Gương phẳng:
II. Định luật phản xạ ánh sáng:
Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến.
hình vẽ biểu diễn gương phẳng
Góc tới bằng góc phản xạ.
III. Vận dụng:
b. Giữ nguyên tia tới SI. muốn thu được tia phản xạ có hướng từ dưới lên thì phải đặt gương thế nào? Vẽ hình.
Vẽ tia phản xạ IR tại I từ dưới lên.
N
Đặt gương vuông góc với IN tại I.
Ta có vị trí của gương cần đặt.
b. Giữ nguyên tia tới SI. muốn thu được tia phản xạ có hướng từ dưới lên thì phải đặt gương thế nào? Vẽ hình.
Vẽ tia phản xạ IR tại I từ dưới lên.
N
Đặt gương vuông góc với IN tại I.
Ta có vị trí của gương cần đặt.
No_avatar

hay

No_avatarf

Ngạc nhiên rất hay

 
Gửi ý kiến