Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 28. Liệt kê

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Huỳnh Mạnh Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:15' 29-01-2008
Dung lượng: 7.3 MB
Số lượt tải: 874
Số lượt thích: 0 người

Tiết:114 LIỆT KÊ
I/Thế nào là phép liệt kê?
*Ví dụ: Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.
(Khẩu hiệu)
Tiết:114 LIỆT KÊ
I/Thế nào là phép liệt kê?
*Ví dụ: Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.
(Khẩu hiệu)
từ / cùng loại
Tiết:114 LIỆT KÊ
I/Thế nào là phép liệt kê?
*Ví dụ: Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.
(Khẩu hiệu)
từ / cùng loại
*Ví dụ1/104:
Bên cạnh ngài, mé tay trái, bát yến hấp đường phèn, để trong khay khảm, khói bay nghi ngút; tráp đồi mồi chữ nhật để mở, trong ngăn bạc đầy những trầu vàng, cau đậu, rễ tía, hai bên nào ống thuốc bạc, nào đồng hồ vàng, nào dao chuôi ngà, nào ống vôi chạm, ngoáy tai, ví thuốc, quản bút, tăm bông trông mà thích mắt. [... ] Ngoài kia, tuy mưa gió ầm ầm, dân phu rối rít, nhưng trong này xem chừng tĩnh mịch, nghiêm trang lắm [... ] .
Tiết:114 LIỆT KÊ
I/Thế nào là phép liệt kê?
*Ví dụ: Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.
(Khẩu hiệu)
từ / cùng loại
*Ví dụ1/104:
Bên cạnh ngài, mé tay trái, bát yến hấp đường phèn, để trong khay khảm, khói bay nghi ngút; tráp đồi mồi chữ nhật để mở, trong ngăn bạc đầy những trầu vàng, cau đậu, rễ tía, hai bên nào ống thuốc bạc, nào đồng hồ vàng, nào dao chuôi ngà, nào ống vôi chạm, ngoáy tai, ví thuốc, quản bút, tăm bông trông mà thích mắt. [... ] Ngoài kia, tuy mưa gió ầm ầm, dân phu rối rít, nhưng trong này xem chừng tĩnh mịch, nghiêm trang lắm [... ] .
Tiết:114 LIỆT KÊ
I/Thế nào là phép liệt kê?
*Ví dụ: Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.
(Khẩu hiệu)
từ / cùng loại
*Ví dụ1/104:
Bên cạnh ngài, mé tay trái, bát yến hấp đường phèn, để trong khay khảm, khói bay nghi ngút; tráp đồi mồi chữ nhật để mở, trong ngăn bạc đầy những trầu vàng, cau đậu, rễ tía, hai bên nào ống thuốc bạc, nào đồng hồ vàng, nào dao chuôi ngà, nào ống vôi chạm, ngoáy tai, ví thuốc, quản bút, tăm bông trông mà thích mắt. [... ] Ngoài kia, tuy mưa gió ầm ầm, dân phu rối rít, nhưng trong này xem chừng tĩnh mịch, nghiêm trang lắm [... ] .
Tiết:114 LIỆT KÊ
I/Thế nào là phép liệt kê?
*Ví dụ: Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.
(Khẩu hiệu)
từ /
cùng loại

cụm từ/
cùng loại

*Ví dụ 1/104:
Bên cạnh ngài,... trông mà thích mắt.
(Phạm Duy Tốn)
Sắp
xếp
nối
tiếp


Thảo luận nhóm đôi:
Mục đích sử dụng các từ, cụm từ cùng loại có tác dụng gì?*Ví dụ1/104
Bên cạnh ngài, mé tay trái, bát yến hấp đường phèn, để trong khay khảm, khói bay nghi ngút; tráp đồi mồi chữ nhật để mở, trong ngăn bạc đầy những trầu vàng, cau đậu, rễ tía, hai bên nào ống thuốc bạc, nào đồng hồ vàng, nào dao chuôi ngà, nào ống vôi chạm, ngoáy tai, ví thuốc, quản bút, tăm bông trông mà thích mắt. [... ] Ngoài kia, tuy mưa gió ầm ầm, dân phu rối rít, nhưng trong này xem chừng tĩnh mịch, nghiêm trang lắm [... ] .
Tiết:114 LIỆT KÊ
I/Thế nào là phép liệt kê?
*Ví dụ: Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.
(Khẩu hiệu)
từ /
cùng loại

cụm từ/
cùng loại

*Ví dụ 1/104:
Bên cạnh ngài,... trông mà thích mắt.
(Phạm Duy Tốn)
sắp
xếp
nối
tiếp
diễn tả đầy đủ, sâu sắc những khía cạnh thực tế
tư tưởng, tình cảm
=> Liệt kê
*Ghi nhớ: (SGK/105)
Tiết:114 LIỆT KÊ
I/Thế nào là phép liệt kê?
*Ví dụ: Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.
(Khẩu hiệu)
từ /
cùng loại

cụm từ/
cùng loại

*Ví dụ 1/104:
Bên cạnh ngài,... trông mà thích mắt.
(Phạm Duy Tốn)


sắp
xếp

diễn tả đầy đủ, sâu sắc những khía cạnh thực tế
tư tưởng, tình cảm
=> Liệt kê
*Ghi nhớ: (SGK/105)
Tiết:114 LIỆT KÊ
I/Thế nào là phép liệt kê?
II/ Các kiểu liệt kê:
Thảo luận nhóm:
N1,2: 1/Xét về cấu tạo, các phép liệt kê dưới đây có gì khác?
a/Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần, lực lượng, tính mạng, của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập.
b/Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.
(Hồ Chí Minh)
N3,4: 2/Thử đảo thứ tự các bộ phận trong những phép liệt kê rồi rút ra kết luận: Xét về ý nghĩa, các phép lịêt kê ấy có gì khác nhau?
a/Tre, nứa, trúc, mai, vầu mấy chục loại khác nhau, nhưng cùng một mầm non măng mọc thẳng.
(Thép Mới)
b/Tiếng Việt của chúng ta phản ánh sự hình thành và trưởng thành của xã hội Việt Nam và của dân tộc Việt Nam, của tập thể nhỏ là gia đình, họ hàng, làng xóm và của tập thể lớn là dân tộc, quốc gia.
(Phạm Văn Đồng)


Tiết:114 LIỆT KÊ
I/Thế nào là phép liệt kê?
II/ Các kiểu liệt kê:
*Ví dụ1/105:
a/...tinh thần, lực lượng, tính mạng, của cải
Liệt kê không theo từng cặp.
b/...tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải
Liệt kê theo từng cặp.


=>Xét về
cấu tạo

Thảo luận nhóm:
N3,4: 2/Thử đảo thứ tự các bộ phận trong những phép liệt kê rồi rút ra kết luận: Xét về ý nghĩa, các phép liệt kê ấy có gì khác nhau?
a/Tre, nứa, trúc, mai, vầu mấy chục loại khác nhau, nhưng cùng một mầm non măng mọc thẳng.
(Thép Mới)
b/Tiếng Việt của chúng ta phản ánh sự hình thành và trưởng thành của xã hội Việt Nam và của dân tộc Việt Nam, của tập thể nhỏ là gia đình, họ hàng, làng xóm và của tập thể lớn là dân tộc, quốc gia.
(Phạm Văn Đồng)


Tiết:114 LIỆT KÊ
I/Thế nào là phép liệt kê?
II/ Các kiểu liệt kê:
*Ví dụ1/105:
a/...tinh thần, lực lượng, tính mạng, của cải
Liệt kê không theo từng cặp.
b/...tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải
Liệt kê theo từng cặp.


=>Xét về
cấu tạo

*Ví dụ 2/105:
a/Tre, nứa, trúc, mai, vầu... Liệt kê không tăng tiến.
b/...hình thành và trưởng thành...gia đình, họ hàng, làng xóm
Liệt kê tăng tiến.

=>Xét về
ý nghĩa

Tiết:114 LIỆT KÊ
I/Thế nào là phép liệt kê?
II/ Các kiểu liệt kê:
*Ghi nhớ: (SGK/105)
1/Chọn đáp án đúng nhất:
A/ Liệt kê là sắp xếp từ, cụm từ cùng loại, diễn tả đầy đủ, sâu sắc hơn.
B/ Liệt kê là nối tiếp hàng loạt từ cùng loại để diễn tả những khía cạnh khác nhau của thực tế, tư tưởng, tình cảm.
C/ Liệt kê là sắp xếp nối tiếp hàng loạt từ, cụm từ cùng loại để diễn tả đầy đủ, sâu sắc hơn những khía cạnh khác nhau của thực tế hay tư tưởng, tình cảm.
D/ Lliệt kê là nối tiếp hàng loạt từ hay cụm từ để diễn tả thực tế hay tư tưởng, tình cảm.
câu hỏi trắc nghiệm
O
2/ Lập sơ đồ các kiểu liệt kê.
Các kiểu liệt kê
Xét về cấu tạo
Xét về ý nghĩa
LK theo từng cặp LK không theo
từng cặp
LK tăng tiến LK không
tăng tiến
Tiết:114 LIỆT KÊ
I/Thế nào là phép liệt kê?
II/ Các kiểu liệt kê:
III/Luyện tập:
1/Chỉ ra những phép liệt kê:
Tiết:114 LIỆT KÊ
I/Thế nào là phép liệt kê?
II/ Các kiểu liệt kê:
III/Luyện tập:
1/Chỉ ra những phép liệt kê:
Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.
...Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,...
Đồng bào ta ngày nay.....lòng nồng nàn yêu nước.
Tiết:114 LIỆT KÊ
I/Thế nào là phép liệt kê?
II/ Các kiểu liệt kê:
III/Luyện tập:
1/Chỉ ra những phép liệt kê:
2/Tìm phép liệt kê trong đoạn trích sau:
Tỉnh lại em ơi, qua rồi cơn ác mộng
Em đã sống lại rồi, em đã sống !
Điện giật, dùi đâm, dao cắt, lửa nung
Không giết được em, người con gái anh hùng !
(Tố Hữu)
Tiết:114 LIỆT KÊ
I/Thế nào là phép liệt kê?
II/ Các kiểu liệt kê:
III/Luyện tập:
1/Chỉ ra những phép liệt kê:
2/Tìm phép liệt kê trong đoạn trích sau:
Tỉnh lại em ơi, qua rồi cơn ác mộng
Em đã sống lại rồi, em đã sống !
Điện giật, dùi đâm, dao cắt, lửa nung
Không giết được em, người con gái anh hùng !
(Tố Hữu)
.
Tổng cộng có 6 ô chữ hàng ngang, trong đó có 9 chữ cái. Mỗi lần chọn một hàng ngang và có quyền chọn hàng ngang bất kỳ, trong 20 giây suy nghĩ. Mỗi ô chữ hàng ngang sẽ có một hay vài từ chìa khóa.
1
2
3
4
5
6
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
Câu 1: Ô CHỮ GỒM 7 CHỮ CÁI
Vai nữ chính trong đoạn trích “Nỗi oan hại chồng” là ai?
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Câu 2: Ô CHỮ GỒM 7 CHỮ CÁI
Bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ” của tác giả nào?
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Câu 3: Ô CHỮ GỒM 5 CHỮ CÁI
Trong văn bản “Sống chết mặc bay” tác giả nhắc đến tên con sông nào?
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Câu 4: Ô CHỮ GỒM 6 CHỮ CÁI
Lính hầu hạ quan lại ở huyện, phủ gọi là gì?
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Câu 5: Ô CHỮ GỒM 9 CHỮ CÁI
Phép lập luận nào dùng dẫn chứng để làm rõ quan điểm, tư tưởng của người nói, người viết?
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Câu 6: Ô CHỮ GỒM 4 CHỮ CÁI
Hoàn chỉnh câu tục ngữ sau:
“Lá... đùm lá rách”
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ LỚP CHÚNG TA HÔM NAY
No_avatar

dở quá

 

 
Gửi ý kiến