Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Trịnh Vĩnh Thuỵ
Ngày gửi: 13h:15' 30-01-2008
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 1451
Số lượt thích: 2 người (phan thị hồng nga, Phạm Huy Hà)

TRƯỜNG PTTH TRẦN PHÚ[2002-2003].
---------------------------------------------

CÁCH MẠNG
TƯ SẢN PHÁP
1789
* * *
TỔ LỊCH SỬ .
--------------------------

CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789

I ) Cách mạng bùng nổ.
1) Nước Pháp trước 1789.
Kinh tế :
* Nông nghiệp lạc hậu ,
năng suất thấp kém,
nạn đói thường xảy ra.
* Công thương nghiệp khá phát triển
nhưng bị chế độ PK kìm hãm.
--------------------------
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789
LOUIS ( XVI )
b) Chính trị Xã hội.
Pháp vẫn theo chế độ quân chủ chuyên chế.


Vua Louis (1774-1792) có quyền tối thượng và vô hạn

CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789

Không có đặc quyền phải đóng mọi thứ thuế


Đẳng cấp
Quý Tộc PK
Đẳng cấp
tăng lữ lớp trên
2 ñaúng caáp coù ñaëc quyeàn
Khoâng ñoùng thueá
Đẳng cấp
Thứ ba
Tư sản
Dân nghèo TT
Nông dân
Đại TS

TSản vừa.

T.Sản nhỏ

CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789
Nông dân
Quí tộc Phong Kiến
Tăng lữ lớp trên
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789

Không có đặc quyền phải đóng mọi thứ thuế
Đẳng cấp 3 mâu thuẩn với chế độ PK chuyên chế thống trị,
Yêu cầu xã hội của nước Pháp là phá bỏ chế độ PK.
Đẳng cấp
Quý Tộc PK
Đẳng cấp
tăng lữ lớp trên
2 ñaúng caáp coù ñaëc quyeàn
Khoâng ñoùng thueá
Đẳng cấp
Thứ ba
Tư sản
Dân nghèo TH
Nông dân
Đại TS

TSản vừa.

T.Sản nhỏ

CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789

c) Những tư tưởng tiến bộ :
Những tư tưởng và lý luận xã hội của giai cấp tư sản (triết học Ánh sáng ) của: Môngtexkiơ, Vônte & Ruxô ? đã thức tỉnh mọi người và có tác dụng chuẩn bị tích cực cho cuộc Cách Mạng sắp tới.
---------------------
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789

2) Cách mạng bùng nổ
* Nguyên nhân trực tiếp: khủng hoảng tài chính (nhà nước vay tư sản 5 tỉ Livrơ ) .
--------------
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789
CUNG ĐIỆN VERSAILLES
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789
CUNG ĐIỆN VERSAILLES - (bên trong góc trái )
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789
CUNG ĐIỆN VERSAILLES (bên trong)
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789
CUNG ĐIỆN VERSAILLES(bên trong)
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789
CUNG ĐIỆN VERSAILLES (bên trong)
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789
CUNG ĐIỆN VERSAILLES (bên trong)
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789
CUNG ĐIỆN VERSAILLES (bên trong)
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789
LOUIS ( XVI )
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789
HOÀNG HẬU ANTOINETTE
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789
HỘI NGHỊ 3 ĐẲNG CẤP : 1200 ĐB = 300 (ĐC 1) + 300 (ĐC 2) + 600 (ĐC 3)
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789

2) Cách mạng bùng nổ
Nguyên nhân trực tiếp: khủng hoảng tài chính (nhà nước vay tư sản 5 tỉ Livrơ ) .
*Louis XVI triệu tập hội nghị 3 đẳng cấp ngày5-5-1789để vay tiền&đánh thêm thuế mới
*Ngày 9-7-1789 ĐC 3 tự tuyên bố là Quốc Hội lập hiến và soạn thảo hiến pháp .
*Nhà vua và quý tộc tập trung quân đội trên đường Vecxai ?Pari .
---------------------
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789
BÊN TRONG NGỤC BASTILE
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789
PHÁ NGỤC BASTILLE
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789


2) Cách mạng bùng nổ
* Ngày 14-07-1789 quần chúng vũ trang tấn công và chiếm ngục Baxti.
Mở đầu Cách Mạng Pháp.

[ Ngày 14-07 là ngày Quốc Khánh của nước Cộng Hòa Pháp ].
------------------
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789


II. Diễn biến cuộc cách mạng Pháp
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789
ROBESPIERRE
<1758 -1794>
Robespierre sinh năm 1758 thuộc gia đình Luật sư tại TP Arras
Bản thân là một Luật sư luôn bào chữa cho những người nghèo
Tham gia CMTS Pháp từ 5-5-1789, đại biểu xuất sắc của đẳng cấp 3,
Bị thủ tiêu vào ngày 28-07-1794.
Tên tuổi của ông gắn liền với cuộc CM TS Pháp vĩ đại.
--- o O o ---
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789

Cách mạng bùng nỗ .
1) Nước Pháp trước 1789.
Kinh tế :
+ Nông nghiệp.
+ Công Thương nghiệp.
b) Chính trị ? xã hội .
+ Nền quân chủ chuyên chế.
+ Xã hội phân thành 3 đẳng cấp.
c) Những tư tưởng tiến bộ : Môngtexkiơ, Vônte & Ruxô.
2) Cách mạng bùng nổ .
+ Khủng hoảng tài chính.
+ Hội nghị 3 đẳng cấp ngày 5-5-1789.
+ Ngày 14-7-1789 chiếm ngục Baxti (QKhánh của Pháp)
II. Diễn biến :
Nền quân chủ lập hiến ( 14-7-1789 ? 10-8-1792) .
-------------------------------
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789


Câu 1 : Nguyên nhân bùng nổ của cuộc CM Tư
sản Pháp ?

Câu 2 : Nhiệm vụ của cuộc CM Tư Sản Pháp ?

Câu 3 : Lãnh đạo và động lực CM Tư Sản Pháp
là giai cấp nào?
-------------------------------
CÁCH - MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789 * * * * * * H Ế T ----------------------------------------- TRƯỜNG PTTH TRẦN PHÚ[2002-2003]. --- Nguyễn ái Hằng ---
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789
NGUYỄN ÁI HẰNG
 
Gửi ý kiến