Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 9. Nhà nước xã hội chủ nghĩa

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SGK
Người gửi: Hà Thế Minh
Ngày gửi: 13h:08' 31-01-2008
Dung lượng: 828.0 KB
Số lượt tải: 796
Số lượt thích: 0 người
Bản chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam.
BÀI 9_tiết 2
Biên soạn:hatheminh2002
em hãy nêu một vài giai cấp ở nước ta?
dựa vào đặt điểm của CNXH ở bài trước hảy cho biết giai cấp nào là hạt nhân đoàn kết các giai cấp?
Giai cấp công nhân
Một số hình ảnh về giai cấp công nhân.
Vì vậy: nhà nước ta mang bản chất của giai cấp công nhân.
Chức năng của nhà nước pháp quyền xẫ hội chủ nghĩa Việt nam
Một là:chức năng đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.
Gồm các nội dung :
Hai là:chức năng tổ chức và xây dựng, bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân
tổ chức xây dựng và quản lí nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.
tổ chức xây dựng và quản lí văn hóa, giáo dục, khoa học.
tổ chức xây dựng và bảo đảm thực hiện các chính sách xã hội
Xây dựng hệ thống pháp luật để đảm bảo thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân
Vai trò của nhà nước pháp quyền trong hệ thống chính trị
Nêu một số cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị?
Đảng cộng sản Việt nam,nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam, hội liên hiệp phụ nữ Việt nam,….
Là một yếu tố cấu thành của hệ thống chính trị, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam có những vai trò sau:
thể chế hóa và tổ chức thực hiện đường lối chính trị của đảng cộng sản Việt nam; thể chế hóa và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân.
tổ chức xây dựng xã hội mới- xã hội xã hội chủ nghĩa.
Là công cụ hữu hiệu để thực hiện vai trò của mình đối với toàn xã hội.
Là công cụ chủ yếu của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa.
3. trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam
Gương mẫu thực hiện và tuyên truyền , vận động mọi người thực hiện tót đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước.
Tích cực tham gia các hoạt động: xây dựng,củng cố,bảo vệ chính quyền; giử gìn trật tự, an toàn xã hội.
Phê phán đáu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật.
Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn, chống phá của các thế lực thù địch.
Tổng kết:
Nắm được nguồn gốc và bản chất của nhà nước.
Khái niệm nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Biết được bản chất của nhà nước pháp quyền XHCN Việt nam.
Nhà nước ta có những chức năng nào?
Nhà nước có vai trò thế nào trong hệ thống chính trị.
Nhận thức được vai trò mỗi công dân đối với nhà nước?
Cảm ơn các bạn đã sữ dụng bài giảng!
Biên soạn :hà thế minh
Mail:hatheminh2002@yahoo.com.vn

hatheminh2002

 
Gửi ý kiến