Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương I. §9. Hình chữ nhật

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Vũ Thiện (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:10' 07-01-2008
Dung lượng: 534.0 KB
Số lượt tải: 406
Số lượt thích: 0 người
Người thực hiện: Lương Vũ Thiện Trường: THCS Trực Phương
Kiểm tra bài cũ:
Bài tập: Cho bài toán như hình vẽ. Trong đó những đoạn thẳng bằng nhau được ký hiệu giống nhau a) Chứng minh: tứ giác MNPB là hình bình hành
Hình chữ nhật
b) Có nhận xét gì về các góc của tứ giác MNPB nếu tam giác ABC có góc B bằng 900

B
N
M
P
I)Định nghĩa
A
B
C
D
=>
Tứ giác ABCD là hình chữ nhật
Cách vẽ
: SGK
I)Định nghĩa
A
B
C
D
=>
Tứ giác ABCD là hình chữ nhật
Cách vẽ
: SGK
I)Định nghĩa
A
B
C
D
=>
Tứ giác ABCD là hình chữ nhật
Cách vẽ
: SGK
I)Định nghĩa
A
B
C
D
=>
Tứ giác ABCD là hình chữ nhật
Cách vẽ
: SGK
I)Định nghĩa
A
B
C
D
=>
Tứ giác ABCD là hình chữ nhật
Cách vẽ
: SGK
<
Tứ giác MNPB vẫn là hình bình hành.
Bạn Bình cho rằng tứ giác MNPB còn là hình thang cân.
Theo em bạn Bình nói đúng hay sai? Hãy giải thích?
I)Định nghĩa
A
B
C
D
=>
Tứ giác ABCD là hình chữ nhật
Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa hình chữ nhật - hình bình hành, hình thang cân?

Khi góc B bằng 900 => T/g MNPB là hình chữ nhật
(Bài tập kiểm tra)
<
: SGK
I)Định nghĩa
A
B
C
D
=>
Tứ giác ABCD là hình chữ nhật
<
Nhận xét Hình chữ nhật cũng là hình bình hành , hình thang cân.
II)Tính chất
*)Hình chữ nhật có tất cả các tính chất của hình bình hành, của hình thang cân
Từ nhận xét trên hãy nêu tính chất về cạnh , góc và đường chéo, của hình chữ nhật ?
*) Tính chất đặc trưng của HCN: SGK
: SGK
Khi góc B bằng 900 => T/g MNPB là hình chữ nhật
I)Định nghĩa
A
B
C
D
=>
Tứ giác ABCD là hình chữ nhật
<
II)Tính chất
*)Hình chữ nhật có tất cả các tính chất của hình bình hành, của hình thang cân
*) Tính chất đặc trưng của HCN: SGK
: SGK
I)Định nghĩa
A
B
C
D
=>
Tứ giác ABCD là hình chữ nhật
<
II)Tính chất
*)Hình chữ nhật có tất cả các tính chất của hình bình hành, của hình thang cân
*) Tính chất đặc trưng của HCN: SGK
III. Dấu hiệu nhận biết
1) Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật
: SGK
I)Định nghĩa
A
B
C
D
=>
Tứ giác ABCD là hình chữ nhật
<
II)Tính chất
*)Hình chữ nhật có tất cả các tính chất của hình bình hành, của hình thang cân
*) Tính chất đặc trưng của HCN: SGK
III. Dấu hiệu nhận biết
1) Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật
2) Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật
3) Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật
4) Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật
Hình thang cân
Hình chữ nhật
Có 1 góc vuông
Cho hình vẽ bên. Hãy chứng minh tứ giác ABCD là hình chữ nhật.
: SGK
(Bài tập kiểm tra)
Bài toán
I)Định nghĩa
A
B
C
D
=>
Tứ giác ABCD là hình chữ nhật
<
II)Tính chất
*)Hình chữ nhật có tất cả các tính chất của hình bình hành, của hình thang cân
*) Tính chất đặc trưng của HCN: SGK
III. Dấu hiệu nhận biết
1) Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật
2) Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật
3) Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật
4) Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật
P
M
Q
N
Vẽ cạnh MN
Vẽ MQ = a, MQ ? MN
Trên nửa mặt phẳng chứa MQ có bờ là MN vẽ NP = a, NP ? MN
Nối Q với P
: SGK
Bạn An vẽ hình chữ nhật MNPQ như sau:
Theo em bạn An vẽ như thế đúng hay sai? Hãy giải thích?
?2 Với một chiếc compa, ta sẽ kiểm tra được hai đoạn thẳng bằng nhau. Bằng compa, để kiểm tra tứ giác ABCD có là hình chữ nhật hay không, ta làm thế nào?
I)Định nghĩa
=>
Tứ giác ABCD là hình chữ nhật
<
II)Tính chất
*)Hình chữ nhật có tất cả các tính chất của hình bình hành, của hình thang cân
*) Tính chất đặc trưng của HCN: SGK
III. Dấu hiệu nhận biết
1) Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật
2) Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật
3) Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật
4) Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật
IV.áp dụng vào tam giác
?3 Cho hình 1.
a) Tứ giác ABDC là hình gì? Vì sao?
b) So sánh các độ dài AM và BC.
c) Tam giác vuông ABC có AM là đường trung
tuyến ứng với cạnh huyền. Hãy phát biểu tính
chất tìm được ở câu b) dưới dạng định lí.
Hình 1
Hình 2
?4 Cho hình 2.
a) Tứ giác ABDC là hình gì? Vì sao?
b) Tam giác ABC là tam giác gì?
c) Tam giác ABC có đường trung tuyến
AM bẳng nửa cạnh BC. Hãy phát biểu tính chất
tìm được ở câu b) dưới dạng định lí.
Định lí 1: SGK
Định lí 2: SGK
: SGK
Hướng dẫn về nhà
Về nhà học và nắm vững:
Định nghĩa hình chữ nhật.
Tính chất hình chữ nhật.
Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật.
Cách vẽ hình chư nhật.
Làm bài tập:58, 59, 60, 61 SGK

 
Gửi ý kiến