Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: ♥ Mr Tèo ♥
Ngày gửi: 14h:03' 30-09-2009
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 479
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT AN BIÊN
Môn: Lịch sử
CHƯƠNG I: VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930
BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
I. NHỮNG CHUYỂN BIẾN MỚI VỀ KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, VĂN HÓA, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ I
1. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ 2 của thực dân Pháp
2. Chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp.
3. Những chuyển biến mới về kinh tế và giai cấp xã hội ở Việt Nam.
BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
II. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 - 1925
1. Hoạt động của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và một số người Việt Nam ở nước ngoài.
BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
PHAN BỘI CHÂU
(1867 – 1940)
BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
PHAN CHÂU TRINH
(1872 – 1926)
BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
THẤT ĐIỀU THƯ:
Tôn bậy quyền vua.
Thưởng phạt không ngay
Thích quỳ lạy
Chi tiêu xa sỉ
Ăn mặc lố lăng
Ăn chơi vô độ
Đi Pháp với mục đích xấu.
BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
Lê Hồng Sơn Hồ Tùng Mậu
Phạm Hồng Thái
BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
II. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 - 1925
1. Hoạt động của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và một số người Việt Nam ở nước ngoài.
2. Hoạt động của tư sản, tiểu tư sản và công nhân Việt nam.
BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
ĐẠI BIỂU TƯ SẢN VIỆT NAM
Bạch Thái Bưởi
Nguyễn Văn Vĩnh
BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
ĐẠI BIỂU TƯ SẢN VIỆT NAM
BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
ĐẠI BIỂU TƯ SẢN VIỆT NAM
BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
ĐẤU TRANH ĐÒI THẢ PHAN BỘI CHÂU
ĐÁM TANG PHAN CHÂU TRINH
BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
CÔNG NHÂN
Xưởng đóng tàu Ba Son
Chủ tịch
Tôn Đức Thắng
BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
II. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 - 1925
1. Hoạt động của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và một số người Việt Nam ở nước ngoài.
2. Hoạt động của tư sản, tiểu tư sản và công nhân Việt nam.
3. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc.
BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
Đảng Xã hội Pháp
Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Tua (1920)
BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
Báo Le Paria
Bản yêu sách của nhân dân An Nam
BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với dân tộc Việt Nam là gì?
Con đường cách mạng vô sản m Nguy?n i Quốc lựa chọn đó, đã đưa cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
Cách mạng
tháng tám
thành công.
Kháng chiến
thống Pháp
thắng lợi
Giải phóng
miền Nam
thống nhất
đất nước
Đổi mới
đất nước
No_avatar

không chi tiết lắm

Khóc

Avatar
Ảnh phành ngực là chống Mỹ ở MN ông ơi. Làm gì có đòi ân xá PBC 
Avatar

Đây là bài hỗ trợ mấy thầy ạ, không phải bài giảng điện tử. Xem mà không hiểu gì hết thế. Tôi soạn bài giảng ko bao giờ đưa kiến thức vào, vì mấy thứ đó người GV phải cung cấp cho học sinh chứ ko phải chiếu lên. Với tôi, viết bảng vẫn là cái cơ bản nhất.

 
Gửi ý kiến