Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 4. Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Hương
Ngày gửi: 00h:33' 12-01-2008
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 514
Số lượt thích: 1 người (Nguễn Gia Bảo)
Bài 4: TRAO ĐỔI KHOÁNG VÀ NITƠ Ở THỰC VẬT
(tiếp theo)
Mục tiêu bài học
Trình bày được vai trò của nitơ đối với đời sống thực vật
Mô tả quá trình cố định nitơ khí quyển
Minh họa các quá trình biến đổi nitơ trong cây bằng hình vẽ và phản ứng hóa học
- Giáo dục ý thức vận dụng lí thuyết vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn sản xuất
III- Vai trò của nitơ đối với thực vật:
1. Nguồn nitơ cho cây:
Hãy cho biết : Rễ cây có hấp thụ và sử dụng được nitơ phân tử ( N2 ) trong không khí không?Tại sao?
 Cây chỉ hấp thu được nitơ dưới dạng nào?
 Hãy nêu những nguồn cung cấp nitơ dễ sử dụng cho cây?
III- Vai trò của nitơ đối với thực vật:
1. Nguồn nitơ cho cây:
1. Nguồn nitơ cho cây:
- Nguồn vật lí – hóa học: trong cơn giông có sấm sét và mưa
N2 +O2  2NO2 + H2O  HNO3  H+ + NO3-
- Qúa trình cố định nitơ :
N2
NH4+
Vi khuẩn cố định nitơ
1. Nguồn nitơ cho cây:
- Nguồn vật lí – hóa học: N2  NO3-
- Qúa trình cố định nitơ : N2  NH4+
- Qúa trình phân giải các nguồn nitơ hữu cơ trong đất
Prôtêin  polipeptit  peptit  axit amin  NH2  NH3
- Phân bón: dưới dạng NO3- và NH4+
 Nitơ có vai trò như thế nào đối với cây?
-N
Ctrl
Triệu chứng thiếu nitơ
2. Vai trò của nitơ đối với đời sống thực vật:
2. Vai trò của nitơ đối với đời sống thực vật:
- Nitơ có vai trò rất quan trọng đối với đời sống thực vật:
+ Vai trò cấu trúc:có trong thành phần của hầu hết các chất trong cây

+ Vai trò chuyển hóa vật chất và năng lượng: thông qua vai trò của enzim, hooc môn, ATP…
IV- Qúa trình cố định nitơ khí quyển:
N ≡ N
2H
NH=NH
2H
NH2 – NH2
2H
NH3
2.Nhóm vi khuẩn thực hiện:
- Vi khuẩn tự do: Azotobacter, clostridium, nostoc
1.Cơ chế:
- Vi khuẩn cộng sinh: Rhizobium, Anabanena azollae
2.Nhóm vi khuẩn thực hiện:
Azotobacter
Nostoc
Rhizobium
Anabaena azolla
IV- Qúa trình cố định nitơ khí quyển:
 Qúa trình cố định nitơ trong khí quyểnchỉ xảy ra trong điều kiện nào?
3.Điều kiện :
Có các lực khử mạnh
Được cung cấp năng lượng ATP
Có sự tham gia của enzim nitrôgenaza
Thực hiện trong điều kiện kị khí
- Qúa trình cố định nito khí quyển là nguồn cung cấp nitơ quan trọng cho thực vật: N2  NH4+

IV- Qúa trình cố định nitơ khí quyển:
V- Qúa trình biến đổi nitơ trong cây:
1. Qúa trình khử NO3- :
NO3-
NO2-
NH4+
reductaza
reductaza
 Hãy hoàn thiện chuỗi phản ứng trên?
NO3- + NADPH +H+ +2e-  NO2- +NADP+ + H2O
NO2- + 6 Feredoxin khử + 8H+ +6e-  NH4+ +2H2O
2.Qúa trình đồng hóa NH3 trong cây:
* R- COOH + gốc amin (- NH2)  axit amin
gốc amin (- NH2 ) tồn tại ở cả 3 dạng: -NH2, NH3, NH4+
2.Qúa trình đồng hóa NH3 trong cây:
* R- COOH + gốc - NH2  axit amin
- Axit piruvic + NH3 + 2H+  Alanin + H2O
- Axit  xêtôglutaric + NH3 + 2H+  Glutamin + H2O
- Axit Fumaric + NH3  Aspactic
- Axit ôxalô axêtic + NH3 + 2H+  Aspactic + H2O
* Axit amin + NH3  amit : khử NH3 dư thừa trong cây
Qúa trình biến đổi nitơ trong cây gồm :quá trình khử NO3- và quá trình đồng hóa NH3  hình thành các hợp chất chứa nitơ trong cây

V- Qúa trình biến đổi nitơ trong cây:
CỦNG CỐ
1. Câu 1, 2, 3 trang 24 sgk
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
1. Học theo phần ghi nhớ + sửa lại phần câu hỏi bài tập trang 24
2. Đọc bài 5: Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật (tiếp theo)
3.Trả lời các lệnh trong bài 5 + câu 1, 2, 3, 4 phần câu hỏi và bài tập trang 27 sgk
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓