Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Giảng (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:15' 30-01-2008
Dung lượng: 355.5 KB
Số lượt tải: 525
Số lượt thích: 1 người (Nguen Thi Loi)
Kiểm tra bài cũ:
? Tường thuật diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai?

Lược đồ diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân Nguyên (1285)
III. Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên (1287-1288)
1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt.
a) Âm mưu :

+ ?ể rửa hận vì thất bại thảm hại trong hai lần trước.
+ Mở rộng ách đô hộ đối với các quốc gia phía nam Trung Quốc.

Tiết 25- Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược mông ? nguyên ( thế kỉ XIII) (Tiếp)
b) Chuẩn bị xâm lược:
+ Hơn 30 vạn quân, nhiều danh tướng
+ Thoát Hoan làm tổng chỉ huy.
+ Chuẩn bị lương thực


III. Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên (1287-1288) 1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt. a) Âm mưu : b)Chuẩn bị:
c)Thực hiện:
- Cuối tháng 12/1287
+ Thoát Hoan chỉ huy quân bộ đánh vào Lạng Sơn, Bắc Giang -> 1-1288, chiếm đóng Vạn Kiếp.
+ Ô Mã Nhi chỉ huy quân thuỷ theo đường biển -> sông Bạch Đằng
=> Hội quân ở Vạn Kiếp

Lược đồ diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân Nguyên ( 1287-1288)
Tiết 25- Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược mông ? nguyên ( thế kỉ XIII) (Tiếp)
III. Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên (1287-1288)
1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt.
a) Âm mưu :

+ ?ể rửa hận vì thất bại thảm hại trong hai lần trước.
+ Mở rộng ách đô hộ đối với các quốc gia phía nam Trung Quốc.

Tiết 25- Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược mông ? nguyên ( thế kỉ XIII) (Tiếp)
b) Chuẩn bị xâm lược:
+ Hơn 30 vạn quân, nhiều danh tướng
+ Thoát Hoan làm tổng chỉ huy.
+ Chuẩn bị lương thựcc)Thực hiện: - Cuối tháng 12/1287
+ Thoát Hoan chỉ huy quân bộ đánh vào Lạng Sơn, Bắc Giang -> 1-1288, chiếm đóng Vạn Kiếp.
+ Ô Mã Nhi chỉ huy quân thuỷ theo đường biển -> sông Bạch Đằng
=> Hội quân ở Vạn Kiếp
Tiết 25- Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược mông ? nguyên ( thế kỉ XIII) (Tiếp) 1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt.
2. Trận Vân Đồn tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Vạn Hổ.
Diễn biến:
Trần Khánh Dư cho quân mai phục , chặn đánh -> thuyền lương của địch bị đắm, bị ta chiếm.

Tiết 25- Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược mông ? nguyên ( thế kỉ XIII) (Tiếp)


Câu hỏi thảo luận( 3-4?)
Chiến thắng Vân Đồn có ý nghiã và tác dụng như thế nào?
Đáp án:
+ Làm thất bại chủ trương dựa vào lương thực để đánh lâu dài với nhà Trần.
+ Làm cho quân Nguyên bị động, nguy khốn, gặp nhiều khó khăn.
+ Tạo cơ hội cho ta đẩy mạnh thế tấn công, mở cuộc phản công .
1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt.
2. Trận Vân Đồn tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Vạn Hổ.

III. Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên (1287-1288)
Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt.
2. Trận Vân Đồn tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Vạn Hổ.
3. Chiến thắng Bạch Đằng

Tiết 25- Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược mông ? nguyên ( thế kỉ XIII) (Tiếp)
.


3. Chiến thắng Bạch Đằng
a)Diễn biến :
- T4/1288, quân thuỷ do Ô Mã Nhi chỉ huy rút quân theo hướng sông Bạch Đằng bị ta tiêu diệt, bắt sống Ô Mã Nhi.
Tiết 25- Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược mông ? nguyên ( thế kỉ XIII) (Tiếp)
Lược đồ chiến thắng Bạch Đằng ? năm 1288

Tiết 25- Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược mông ? nguyên ( thế kỉ XIII) (Tiếp)
- Tho¸t Hoan rót qu©n vÒ V¹n KiÕp -> vÒ n­íc theo ®­êng L¹ng S¬n -> bÞ ta mai phôc, tËp kÝch.Lược đồ diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân Nguyên ( 1287-1288)


3. Chiến thắng Bạch Đằng
a)Diễn biến :
- T4/1288, quân thuỷ do Ô Mã Nhi chỉ huy rút quân theo hướng sông Bạch Đằng bị ta tiêu diệt, bắt sống Ô Mã Nhi.
Tiết 25- Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược mông ? nguyên ( thế kỉ XIII) (Tiếp)

- Tho¸t Hoan rót qu©n vÒ V¹n KiÕp -> vÒ n­íc theo ®­êng L¹ng S¬n -> bÞ ta mai phôc, tËp kÝch.

b)ý nghĩa:
Đập tan tham vọng thôn tính Đại Việt của nhà Nguyên

Lược đồ chiến thắng Bạch Đằng ? năm 1288
Lược đồ diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân Nguyên (1287-1288)
III. Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên (1287-1288)
Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt:
2. Trận Vân Đồn tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Vạn Hổ.
3. Chiến thắng Bạch Đằng


Tiết 25- Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược mông ? nguyên ( thế kỉ XIII) (Tiếp)
.Tiết 25- Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược mông ? nguyên ( thế kỉ XIII) (Tiếp)
.

Bài tập:

Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ ba có gì giống và khác so với lần thứ hai ?
Giống nhau là:
Tránh thế giặc mạnh lúc đầu.
Chủ động vừa đánh giặc vừa rút lui để bảo toàn lực lượng,chờ thời cơ để phản công tiêu diệt giặc.
Thực hiện ?vườn không nhà trống?
Cả ba cách trên.
Khác nhau:
Tập trung tiêu diệt đoàn thuyền lương .
Chủ động bố trí trận địa bãi cọc ở sông Bạch Đằng.
Cả A, B đều đúng .
Cả A,B đều sai.
D
C
Về nhà:
1. Học thuộc bài, làm bài tập bản đồ, bài tập SGK ? T. 61.
2. Chuẩn bị bài 14- mục III.
Giờ học kết thúc Tạm biệt và hẹn gặp lại các thầy cô cùng các em!
 
Gửi ý kiến