Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 1. Sự điện li

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Phương Thức (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:05' 02-10-2009
Dung lượng: 322.5 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
Sự điện li

Sự điện li
1. thí nghiệm
Quan sát thí nghiệm và điền vào bảng sau:
x
x
x
x
x
2. Nguyên nhân tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazơ và muối trong nước
* Là do trong dung dịch của chúng có các tiểu phân mang điện tích được gọi là các ion.
3. Định nghĩa
Chất điện li: là những chất tan trong nước phân li ra các ion

Dung dịch chất điện li dẫn được điện.
Dung dịch chất không điện li không dẫn được điện (rượu etylic, đường saccarozơ.)
Sự điện li: là quá trình phân li các chất trong nước thành ion. Sự điện li được biểu diễn bằng phương trình điện li.
Sự điện li ion dương + ion âm
3. Định nghĩa
cation anion
Axit H+ + gốc axit
Bazơ kim loại + OH-
Muối kim loại + gốc axit
1. Cấu tạo của phân tử H2O
Kết luận: Nước là chất phân cực
? dung môi nước là dung môi phân cực
2. Quá trình điện li của NaCl trong nước
NaCl (dd) Na+(dd) + Cl- (dd)
NaCl Na+ + Cl-
+ -
+
__
+
__
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ __
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
3. Quá trình điện li của HCl trong nước
ion H+(H2O) ion Cl- (H2O)
Bài tập 1
Trường hợp nào sau đây không dẫn điện được:
KCl rắn khan C. Nước sông hồ ao
Nước biển D. Dung dịch KCl

Bài tập 2
Một bạn hoà tan natri oxit vào nước và làm thí nghiệm, thấy dung dịch thu được dẫn được điện. Bạn đó kết luận: " natri oxit là chất điện li". Kết luận như vậy đúng hay sai? Hãy giải thích?
đáp án Bài tập 2
Kết luận "natri oxit là chất điện li" là sai.
Vì khi hoà tan natri oxit vào nước thì:
Na2O + H2O = 2NaOH
Vậy dung dịch dẫn được điện chính là NaOH chứ không phải là Na2O.
Như vậy natri oxit không là chất điện li.
Bài tập 3
Nhỏ dung dịch H2SO4 đến dư vào dung dịch Ba(OH)2 thì có hiện tượng gì xảy ra? Giải thích?
đáp án Bài tập 3
Ba(OH)2 + H2SO4 BaSO4 + 2H2O
Lượng Ba(OH)2 trong dung dịch giảm dần nên đèn sáng ngày càng yếu, đến khi hết Ba(OH)2 thì đèn không sáng nữa. Khi bắt đầu dư H2SO4 thì đèn lại từ từ sáng dần lên.
Kết luận: Ba(OH)2 và H2SO4 là chất điện li.
BaSO4 là chất không dẫn điện.
 
Gửi ý kiến