Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 11. Quang hợp và năng suất cây trồng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Duy Tuong
Ngày gửi: 13h:43' 19-01-2008
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 279
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Mối quan hệ giữa quang hợp và cường độ, thành phần quang phổ ánh sáng?
Câu 2: Vai trò của nước trong pha sáng của quang hợp?
Câu 3: Trình bày sự phụ thuộc của quang hợp vào nhiệt độ.
Câu 4: Cho ví dụ về vai trò của muối khoáng trong hệ sắc tố quang hợp.
“ Trồng trọt là ngành kinh doanh năng lượng mặt trời”. Ý kiến của em về phát biểu này?
Bài 11:
NỘI DUNG BÀI HỌC:
Quang hợp quyết đỊnh năng suất cây trồng.
Tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều tiết quang hợp.
THẢO LUẬN NHÓM
Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất cây trồng?
Khái niệm về cường độ quang hợp.
Phân biệt năng suất sinh học và năng suất kinh tế.
I. QUANG HỢP QUYẾT ĐỊNH NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG.
90 – 95% sản phẩm thu hoạch của cây trồng lấy từ CO2 và H2O thông qua hoạt động quang hợp  Quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất cây trồng.

Sản phẩm thu hoạch của cây trồng có C = 45% ; O = 42 – 45% ; H = 6,5%.


Cường độ quang hợp: là chỉ số thể hiện hiệu suất hoạt động của bộ máy quang hợp. Chỉ số đó ảnh hưởng quyết định đến sự tích lũy chất khô và năng suất cây trồng Cường độ quang hợp tính bằng gam CO2 / m2 lá / ngày.
Năng suất sinh học: là tổng lượng chất khô tích lũy được trong 1 ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.
Năng suất kinh tế: là một phần của năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quang (hạt, củ, quả, lá …) chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loại cây.

VD: Ở cây Hướng dương, lượng carbon cây tích lũy được trong 1 ngày ở các bộ phận : - Rễ : 0,2 g / m2 / ngày.
Lá : 0,3 g / m2 / ngày.
- Hoa: 8,8 g / m2 / ngày.
- Thân : 0,6 g / m2 / ngày.
Hãy tính năng suất sinh
học và năng suất kinh tế
của cây hướng dương.
** Năng suất sinh học:
0,2 + 0,3 + 0,6 + 8,8 = 9,9 g / m2 / ngày
** Năng suất kinh tế:
8,8 g / m2 / ngày
** Tỷ lệ NSKT / NSSH = 8,8 / 9,9 = 88,89%
Bằng cách nào có thể tăng năng suất cây trồng? Tại sao?
Giữa năng suất cây trồng và quang hợp có mối liên hệ với nhau và phụ thuộc vào các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp
 Thông qua sự điều tiết quang hợp có thể tăng năng suất cây trồng.
II. TĂNG NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG THÔNG QUA SỰ ĐIỀU TIẾT QUANG HỢP
Tăng diện tích lá.
Tăng cường độ quang hợp.
Tăng hệ số kinh tế.
1. Tại sao tăng diện tích lá lại làm tăng năng suất cây trồng ?
Lá là cơ quan quang hợp. Trong lá có lục lạp với hệ sắc tố quang hợp hấp thu năng lượng ánh sáng và truyền năng lượng đã được hấp thu đến pha cố định CO2 tạo vật chất hữu cơ cho cây
 Tăng diện tích lá hấp thụ ánh sáng  tăng cường độ quang hợp  tăng tích lũy chất hữu cơ trong cây  tăng năng suất cây trồng.
Tăng diện tích lá bằng cách nào?
Điều khiển sự sinh trưởng của diện tích lá bằng biện pháp bón phân, tưới nước hợp lý.
Nâng cao hệ số hiệu quả quang hợp và hệ số kinh tế bằng chọn giống và các biện pháp kỹ thuật thích hợp.
Chọn các giống cây trồng có thời gian sinh trưởng vừa phải hoặc trồng vào thời vụ thích hợp để cây trồng sử dụng tối đa năng lượng mặt trời cho quang hợp.
2. Tại sao tăng cường độ quang hợp lại làm tăng năng suất cây trồng ?
Cường độ quang hợp: là chỉ số thể hiện hiệu suất hoạt động của bộ máy quang hợp. Chỉ số đó ảnh hưởng quyết định đến sự tích lũy chất khô và năng suất cây trồng.
Tăng cường độ quang hợp bằng biện pháp gì?
Tăng cường các biện pháp kỹ thuật như cung cấp nước, bón phân hợp lý tạo điều kiện cho cây hấp thụ và chuyển hóa năng lượng mặt trời một cách có hiệu quả.
Tuyển chọn và tạo giống cây trồng mới có cường độ và hiệu suất quang hợp cao.
Tăng hệ số kinh tế.
3. Tăng hệ số kinh tế.
Hệ số kinh tế là gì?
Tăng hệ số kinh tế bằng cách nào?
Hệ số kinh tế là tỷ số giữa số chất khô tích lũy trong cơ quan kinh tế và tổng số chất khô quang hợp được.
Tăng hệ số kinh tế bằng cách:
- Chọn các giống cây có sự phân bố sản phẩm quang hợp vào các bộ phận có giá trị kinh tế (hạt, quả, củ …) với tỷ lệ cao  tăng năng suất kinh tế của cây trồng.
- Biện pháp nông sinh: bón phân hợp lý (VD Kali giúp sự vận chuyển sản phẩm quang hợp vào hạt, quả, củ )
CỦNG CỐ BÀI
Câu 1: Phân biệt năng suất sinh học và năng suất kinh tế. Đối với các loài thực vật như bèo hoa dâu và tảo thì năng suất kinh tế bằng bao nhiêu % của năng suất sinh học?


100% . Vì đối với các loài này người ta sự dụng toàn bộ sinh khối của cơ thể (rễ, thân, lá)

Câu 2: Dựa vào phương trình tổng quát của quá trình quang hợp, em hãy tính lượng CO2 hấp thu và lượng O2 thải ra.


180 g
192 g
15.000.000g
264 g
X g?
Y g?
Phương trình tổng quát của quá trình quang hợp:


180 g
192g
15.000.000g
264g
22.000.000 g
16.000.000
HƯỚNG DẪN HỌC BÀI Ở NHÀ.
Học bài 11
Tìm hiểu các kiến thức về “Sự hô hấp ở thực vật”
 
Gửi ý kiến