Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 17. Quang hợp

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM
Người gửi: Thay Chau
Ngày gửi: 14h:25' 19-01-2008
Dung lượng: 819.5 KB
Số lượt tải: 187
Số lượt thích: 0 người
Người giảng: Trần Thị Hồng Dơn
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU
Hội giảng các trường THPT huyện nam trực ? tỉnh nam định
Giáo viên thực hiện: Trần Thị Hồng Dơn
Trường THPT Nguyễn Du
Năm học 2006-2007
Bài 17. Quang hợp
I. Khái niệm quang hợp
Quang hợp là gì?
Những sinh vật nào có khả năng quang hợp?
* Khái niệm quang hợp:
- Quang hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ các nguyên liệu vô cơ.
II. Các pha của quá trình quang hợp
Quang hợp gồm 2 pha:
Pha sáng
Pha tối
Hình 17.1. Hai pha của quá trình quang hợp
1. Pha sáng.
PHA SáNG
( Màng tilacoit )
→ ATP
→ NADPH
áNH SáNG
? ? ?
?
H2O
?
O2
Quan sát sơ đồ và nghiên cứu SGK hoàn thành phiếu học tập?
Sơ đồ pha sáng của quang hợp
NLAS
DL
DL*
ATP
NLAS
H20
NADP + 2H+
NADPH + H+
ADP ATP


H2O O2


NADP+ NADPH
pha sáng
O2 tạo ra có nguồn gốc từ đâu?
ý nghĩa của pha sáng?
2. Pha tối
- Quan sát sơ đồ và nghiên cứu SGK hoàn thành phiếu học tập?
CO2 từ
khí quyển
Hợp chất 6 cacbon (Rất không bền)
Hợp chất 3 cacbon
AlPG 3 cacbon
ATP, NADPH (từ pha sáng)
ADP, NADP+
Tinh bột, saccarôzơ
Một số phản ứng trung gian
Hợp chất 5 cacbon (RiDP)
+ RiDP (Ribulôzôđiphôtphát): Chất nhận CO2 đầu tiên
+ Hợp chất 3C: Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình
+ AlPG (Anđêhit Photphoglixêric)
Tại sao lại gọi là chu trình C3?
ý nghĩa của pha tối?
Nếu nói pha tối của quang hợp hoàn toàn không phụ thuộc vào ánh sáng có chính xác không? vì sao?
M?i quan h? gi?a hai pha trong qúa trình quang hợp?
M?i quan h? gi?a hai pha trong qúa trình quang hợp?
- Vai trò của quang hợp đối với hệ sinh thái và con người?
Tạo nên các hợp chất hữu cơ cung cấp thức ăn cho mọi sinh vật.
Tạo cân bằng hệ sinh thái và sinh quyển đặc biệt là cân bằng oxi, cacbonic.
Là phương thức duy nhất để chuyển hoá năng lượng áng sáng mặt trời thành hoá năng trong hợp chất hữu cơ mà thế giới sống có thể sử dụng.
III. ý nghĩa của quá trình quang hợp
Bài tập
Các câu trong bảng dưới đây được tách thành 2 phần không theo thứ tự giống nhau ở 2 cột. Em hãy ghép 2 thành phần ấy đẻ tạo ra những câu hoàn chỉnh?
Đáp án: 1-b; 2-d; 3- f; 4- c; 5- a.
 
Gửi ý kiến