Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 24. Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Phương Nam
Ngày gửi: 13h:19' 02-10-2009
Dung lượng: 448.0 KB
Số lượt tải: 319
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ:
Câu 2: Xác định câu chủ động, câu bị động trong các câu sau:
a, Cánh màn điều treo ở bàn thờ ông vải đã được (người ta) hạ xuống
từ hôm “hóa vàng”
b, Cánh màn điều treo ở bàn thờ ông vải đã hạ xuống từ hôm “hóa vàng”
Câu bị động
Câu bị động
. C©u chñ ®éng là câu có chủ ngữ chỉ người, vật thực hiện một hoạt động hướng vào người, vật khác (chỉ chủ thể).
Câu bị động l cõu cú ch? ng? ch? ngu?i, v?t du?c ho?t d?ng c?a ngu?i, v?t khỏc hu?ng vo (ch? d?i tu?ng c?a ho?t d?ng).
Câu 1: Thế nào là câu chủ động, câu bị động?
Tiết 99: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động ( tiếp theo)
b/ Cánh màn điều treo ở bàn thờ ông vải đã hạ xuống từ hôm “hóa vàng”.

Câu bị động
a/ Cánh màn điều treo ở bàn thờ ông vải đã được (người ta) hạ xuống
từ hôm “hóa vàng”.
Câu bị động
Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động:
1. Ví dụ:
c/ Người ta đã hạ cánh màn điều treo ở bàn thờ ông vải xuống từ hôm
“hóa vàng”.
Câu chủ động
* Có hai cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động:
Chuyển từ (hoặc cụm từ) chỉ đối tượng của hoạt động lªn ®Çu c©u và thêm các từ bị hay được vµo sau từ (cụm từ) ấy.
Chuyển từ (cụm từ) chỉ ®èi t­îng cña ho¹t ®éng lên đầu câu, đồng thời l­îc bá hoÆc biÕn từ ( cụm từ ) chỉ chủ thể của hoạt động thành một bộ phận không bắt buộc trong câu.
2. Nhận xét:
Ví dụ:
a. Bạn em được giải Nhất trong kì thi học sinh giỏi.
b. Tay em bị đau.
3. Ghi nhớ: (SGK/ Tr 64)
Tiết 99: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động ( tiếp theo)
Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động:
1. Ví dụ:
* Có hai cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động:
Chuyển từ (hoặc cụm từ) chỉ đối tượng của hoạt động lªn ®Çu c©u và thêm các từ bị hay được vµo sau từ (cụm từ) ấy.
Chuyển từ (cụm từ) chỉ ®èi t­îng cña ho¹t ®éng lên đầu câu, đồng thời l­îc bá hoÆc biÕn từ ( cụm từ ) chỉ chủ thể của hoạt động thành một bộ phận không bắt buộc trong câu.
2. Nhận xét:
3. Ghi nhớ: (SGK/ Tr 64)
* Không phải câu nào có từ bị / được cũng là câu bị động
II. Luyện tập:
Bài 1/ trang 65
Tiết 99: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động ( tiếp theo)
Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động:
II. Luyện tập:
Bài 1/ Trang 65: Chuyển đổi mỗi câu chủ động dưới đây thành hai câu bị động theo hai kiểu khác nhau:
a. Một nhà sư vô danh đã xây ngôi chùa ấy từ thế kỉ XIII.
b. Người ta làm tất cả cánh cửa chùa bằng gỗ lim.
c. Chàng kị sĩ buộc con ngựa bạch bên gốc đào.
d. Người ta dựng một lá cờ đại ở giữa sân.
Tiết 99: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động ( tiếp theo)
Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động:
II. Luyện tập:
Bài 1/ Trang 65: Chuyển đổi mỗi câu chủ động dưới đây thành hai câu bị động theo hai kiểu khác nhau:
Chuyển đổi mỗi câu chủ động cho dưới đây thành hai câu bị động - một câu dùng từ được, một câu dùng từ bị. Cho biết sắc thái nghĩa của câu dùng từ được với câu dùng từ bị có gì khác nhau.
a. Thầy giáo phê bình em.
- Câu dùng từ bị tỏ ý không muốn sự phê bình đối với mình (sắc thái tiêu cực).
- Câu dùng từ được coi sự phê bình là điều tốt với mình (sắc thái tích cực).
Sắc thái nghĩa của hai câu khác nhau:
Bài 2/ Trang 65:
b. Người ta đã phá ngôi nhà ấy đi.
Sắc thái nghĩa hai câu khác nhau:
- Câu dùng từ được: Coi việc phá ngôi nhà là một việc cần phải làm ( sắc thái tích cực).
- Câu dùng từ bị: Coi việc phá ngôi nhà là một việc làm gây tổn thất, ngoài ý muốn ( sắc thái tiêu cực).
Tiết 99: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động ( tiếp theo)
Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động:
II. Luyện tập:
Bài 2/ Trang 65:
Bài 1/ Trang 65:
Bài 5.(SGK - T65)
Viết một đoạn văn ngắn nói về lòng say mê văn học của em hoặc về ảnh hưởng của tác phẩm văn học đối với em, trong đó có dùng ít nhất một câu bị động.
Hướng dẫn về nhà:
Tiết 99: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động ( tiếp theo)
Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động:
II. Luyện tập:
Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ
Chúc các em học tập tốt
Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ
Chúc các em học tập tốt
No_avatar

Kín miệngKín miệng

 

 
Gửi ý kiến