Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tự làm
Người gửi: Đinh Quang Trọng
Ngày gửi: 10h:28' 30-01-2008
Dung lượng: 803.0 KB
Số lượt tải: 949
Số lượt thích: 0 người
Sắp xếp các nội dung sau để có những sự kiện lịch sử đúng
Cuộc Duy tân Minh Trị
Chế độ phong kiến mục nát,
Phát triển thành một nước Tư bản công nghiệp
Các đế quốc Phương Tây nhăm nhe xâm lược
Nguyên nhân dẫn đến cuộc Duy Tân Minh trị là:
Giúp cho Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa,
Đáp án đúng:
1. Nguyên nhân dẫn đến cuộc Duy Tân Minh trị là: Chế độ phong kiến mục nát, các đế quốc Phương Tây nhăm nhe xâm lược
2. Cuộc Duy tân Minh Trị giúp cho Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa, phát triển thành một nước Tư bản công nghiệp.
Chương IV: Chiến tranh thế giới thứ nhất
Bài 13 Chiến tranh thế giới thứ nhất
(1914-1918)
I. Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh
Sự phát triển không đồng đều của CNTB cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
Mâu thuẫn sâu sắc giữa các nước đế quốc về thị trường, thuộc địa => hình thành hai khối đế quốc đối địch nhau:
+ 1882 khối Liên minh: Đức, áo-Hung, Italia
+ 1907 khối Hiệp Ước: Anh, Pháp, Nga
=> chạy đua vũ trang, phát động chiến tranh chia lại thế giới.
                                                            
  


Các nước tham chiến tại châu Âu.
    Khối liên minh Trung Tâm
    Khối Entente
    Các nước trung lập
II.Những diễn biến chính của chiến sự.
28-7-1914 áo-Hung tuyên chiến với Xéc-bi - 1-8 Đức tuyên chiến Nga, Pháp - 4 -8 Đức tuyên chiến với Anh

Giai đoạn
Diễn biến

Kết quả
1
(1914
-1916)

- Đức -> Pháp // Nga -> Đức - Châu Âu, các khu vực khác
- Sử dụng nhiều vũ khí hiện đại.
-1916: giai đoạn cầm cự

- Liên minh chiếm ưu thế.
- Hàng chục triệu nhân dân lao động bị thương vong

2
(1917
-1918)

- Phe Hiệp ước phản công
- 7-11-1917 CM tháng 10 thành công
- 7->9- 1918 Anh, Pháp, Mĩ phản công
- 9-11-1918 CM bùng nổ ở Đức
11-11-1918 Chính phủ Đức đầu hàng.


- Nga rút khỏi chiến tranh.
- Đồng minh Đức đầu hàng
- Lật đổ nền quân chủ-> chế độ cộng hoà.
- Đức, áo - Hung thất bại hoàn toàn

Xe t¨ng lÇn ®Çu tiªn ®­îc Anh sö dông
Thường dân Đức bị quân Nga thảm sát
§øc ký hiÖp ®Þnh ®Çu hµng kÕt thóc chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt
III. Kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất. 1.Hậu quả:
Thiệt hại về người

Thiệt hại về của

- Chi phí khoảng 85 tỉ đô la
- Nhà cửa, thành phố, làng mạc?..bị phá huỷ
- 10 triÖu ng­êi chÕt
20 triÖu ng­êi bÞ th­¬ng


2. Kết cục:
3. Tính chất
Đức mất hết thuộc địa
Anh, Pháp mở rộng thuộc địa
Chiến tranh đế quốc, phi nghĩa, phản động, chiến tranh ăn cướp.
Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
I. Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh.
II.Những diễn biến chính của chiến sự.
1.Giai đoạn 1 (1914-1916)
2.Giai đoạn 2 (1917-1918)
III. Kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất.
1. Hậu quả:
2. Kết cục:
3. Tính chất:
Hướng dẫn về nhà
- Học nội dung bài
Chuẩn bị bài sau:
+ Ôn tập từ bài 1->13
+ Thời gian diễn ra các cuộc CMTS
+Công xã Pa-ri, Quốc tế I,II
+Cách mạng Nga 1905-1907
+ Các thành tựu KHKT thế kỉ XVIII-XIX
 
Gửi ý kiến