Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 22. Lực Lo-ren-xơ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Khai
Ngày gửi: 17h:12' 21-01-2008
Dung lượng: 447.0 KB
Số lượt tải: 422
Số lượt thích: 0 người
22: L?C LO-REN-X?
1/ Định nghĩa lực Lo-ren-XƠ:
-Lực từ tác dụng lên các hạt mang điện chuyển động trong từ trường gọi là lực Lo-ren-XƠ.
Ký hiệu : fL
A
B
B
FAB
I
2/ Xác định lực Lo-ren-XƠ.
Lực Lo-ren-XƠ tác dụng lên các hạt điện tích q0 chuyển động với vận tốc v trong từ trường B và hợp với B góc ? có :
+Phương :
+Điểm đặt :
Tại điện tích q0 .
Vuông góc với mặt phẳng chứa v và B.
+Chiều :
Theo quy tắc bàn tay trái ? Để bàn tay trái mở rộng sao cho từ trường hướng vào lòng bàn tay,chiều từ cổ tay đến ngón là chiều của vectơ vận tốc khi q0 > 0 và ngược chiều khi q0 < 0. Lúc đó, chiều của lực Lo-ren-xơ là chiều ngón tay cái choãi ra;
B
B
+Độ lớn :

fL = q0 .v.B.sin?
fL : löïc Lorentz (N).
q0 : Ñoä lôùn ñieän tích (C).
V: Vaän toác cuûa haït (m/s).
B: Caûm öùng töø (T).
α: Goùc hôïp bôûi v vaø B.(rad hay ñoä)
* Caùc tröôøng hôïp rieâng:
+ v song song B =>sinα = 0 => fL = 0.
+ v vuoâng goùc B =>sinα =1=> fLmax = q .v.B
3/Bài tập áp dụng:
Một electron bay vào từ trường đều. Cảm ứng từ B= 0,5T. Lúc lọt vào trong từ trường vận tốc của hạt là v=106m/s và vuông góc với B như hình vẽ . Tìm lực Lorentz tác dụng lên hạt đó. Vẽ hình.
Giải:
+Điểm đặt : Tại hạt electron.
+Phương : Vuông góc với mặt phẳng chứa v va B.
+Chiều : Theo quy tắc bàn tay trái.
+Độ lớn : Ap dụng công thức fL = e .v.B
= 1,6.10-19.106.0,5
= 8.10-14 (N).
B
+Điểm đặt : Tại điện tích q.
+Phương : Vuông góc với mặt phẳng chứa v và B.
+Chiều : Theo quy tắc bàn tay trái.
4/ Củng cố: Lực Lorentz : Điểm đặt, phương, chiều, độ lớn, chia các trường hợp riêng.
+Độ lớn : fL = q0 .v.B.sin?
* Caùc tröôøng hôïp rieâng:
+ v song song B =>sinα =0 => fL = 0.
+ v vuoâng goùc B =>sinα =1 => fLmax = q0 .v.B
5/ Dặn Dò:
BÀI TẬP VỀ NHÀ:
*Bài 6 sách giáo khoa trang 186.
*Và Học Thuộc Bài Mới.
No_avatar

giúp mình giải bài này với: "giải thích màn che từ"

Thanks.

No_avatar

góc alpha là góc hợp bởi véc tơ pháp tuyến N và véc tơ Cảm Ứng từ B chứ nhỉ

 

 
Gửi ý kiến