Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 16. Cơ năng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SGK
Người gửi: Nguyễn Trường Sơn
Ngày gửi: 21h:53' 21-01-2008
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 290
Số lượt thích: 0 người
GIÁO ÁN VẬT LÍ 8
NGUYỄN TRƯỜNG SƠN THCS EAKLY
NĂM HỌC 2007 - 2008
Tuần 19 Tiết 19
Hàng ngày, ta th??ng nghe nói ??n t? ?n?ng l??ng?. Ví d?, nhà máy thuỷ điện Hoà Bình đã biến năng lượng của dòng nước thành năng lượng điện. Con ng??i muốn ho?t ??ng ph?i có n?ng l??ng. V?y n?ng l??ng là gì? N?ng l??ng t?n t?i d??i d?ng nào?
Trong bài này, chúng ta s? tìm hi?u d?ng n?ng l??ng ??n gi?n nhất là c? n?ng.

Bài 16: CƠ NĂNG
Tuần 19 Tiết 19
Bài 16: CƠ NĂNG
I/ Cơ năng
Kki một vật có kh? n?ng th?c hi?n công c? h?c, ta nói vật đó có c? n?ng.
V?t có kh? n?ng th?c hi?n công c? h?c càng l?n thì c? n?ng c?a v?t càng l?n. C? n?ng c?ng ???c ?o b?ng đơn vị Jun.
Tuần 19 Tiết 19
Bài 16: CƠ NĂNG
I/ Cơ năng
Vật có kh? n?ng th?c hi?n công c? h?c, vật đó có c? n?ng.
I/ Thế năng
1. Th? n?ng h?p d?n.
Qu? n?ng A đ?ng yên trên m?t đ?t, không có kh? n?ng sinh công.
C1 N?u đ?a qu? n?ng lên m?t đ? cao nào đó thì nó có c? n?ng không? T?i sao?
Qu? n?ng A có kh? n?ng sinh công vì đã làm cho miếng gỗ B chuy?n đ?ng, t?c là đã th?c hi?n công.
C? n?ng c?a v?t trong tr??ng h?p này ???c g?i là th? n?ng.
V?t ? v? trí càng cao so v?i m?t ??t thì công mà v?t có khả n?ng sinh ra càng l?n, ngh?a là th? n?ng c?a v?t càng l?n.
Tuần 19 Tiết 19
Bài 16: CƠ NĂNG
I/ Cơ năng
Vật có kh? n?ng th?c hi?n công c? h?c, vật đó có c? n?ng.
I/ Thế năng
1. Th? n?ng h?p d?n.
Th? n?ng ???c xác ?inh b?i v? trí c?a v?t so v?i m?t ??t g?i là th? n?ng h?p d?n. Khi v?t n?m trên m?t ??t thì th? n?ng h?p d?n b?ng 0.
Chú ý: Th? n?ng h?p d?n c?a v?t ph? thu?c vào mốc tính độ cao và trọng l??ng c?a vật. V?t có trọng l??ng càng l?n thì th? n?ng càng l?n.
C? n?ng c?a v?t ph? thu?c vào v? trí c?a v?t so v?i m?t ??t, ho?c so v?i v?t khác ???c ch?n làm m?c ?? tính ?? cao g?i là th? n?ng h?p d?n. V?t có trọng l??ng càng l?n và ? càng cao thì th? n?ng h?p d?n càng l?n.
2. Th? n?ng đàn hồi.
Có một lò xo được làm bằng thép uốn thành vòng tròn. Lò xo bị nén lại nhờ sợi dây, phía trên đặt một miếng gỗ.
C2 Lúc này lò xo có c? n?ng không? B?ng cách nào ?? bi?t lò xo có c? n?ng?
Làm đ?t s?i dây lò xo ?đ?y mi?ng g? lên cao t?c là đã th?c hi?n một công. Ta nói lò xo b? nén có c? n?ng.
Theo em khi lò xo bị nén mạnh thì cơ năng của lò xo sẽ thay đổi như thế nào?
Cơ năng của lò xo sẽ tăng lên, có nghĩa là lò xo càng bị biến dạng nhiều thì cơ năng của lò xo càng lớn.
Tuần 19 Tiết 19
Bài 16: CƠ NĂNG
I/ Cơ năng
Vật có kh? n?ng th?c hi?n công c? h?c, vật đó có c? n?ng.
II/ Thế năng
1. Th? n?ng h?p d?n.
C? n?ng c?a v?t ph? thu?c vào v? trí c?a v?t so v?i m?t ??t, ho?c so v?i v?t khác ???c ch?n làm m?c ?? tính ?? cao g?i là th? n?ng h?p d?n. V?t có trọng l??ng càng l?n và ? càng cao thì th? n?ng h?p d?n càng l?n.
2. Th? n?ng đàn hồi.
C? n?ng c?a v?t ph? thu?c vào ?? bi?n d?ng c?a v?t g?i là th? n?ng đàn h?i.
Em hãy nêu một vài ví dụ về vật có thế năng đàn hồi?
Dây cao su bị kéo dãn, cánh cung khi đã giương lên, lò xo ống bị nén?
C? n?ng c?a lò xo trong trường hợp này được gọi là thế năng, lò xo càng bị nén nhiều thì thế năng của lò xo càng lớn.
III/ Động năng
1. Khi nào vật có động năng?.
Tuần 19 Tiết 19
Bài 16: CƠ NĂNG
III/ Động năng
1. Khi nào vật có động năng?.
Thí nghiệm 1
Cho qu? c?u A b?ng thép l?n t? v? trí (1) trên máng nghiêng xuống đập vào mi?ng g? B.
A
B
Các nhóm hãy quan sát TN và thảo luận theo nhóm để trả lời các câu hỏi C3, C4, C4 SGK.
C3: Hiện tượng sẽ xảy ra như thế nào?
Quả cầu A lăn xuống đập vào miếng gỗ B, làm miếng gỗ B chuyển động một đoạn.
C4: Chứng minh quả cầu cầu A đang chuyển động có khả năng thực hiện công?
Quả cầu A tác dụng vào miếng gỗ B một lực làm miếng gỗ B chuyển động, tức là thực hiện công.
C5: Từ kết quả TN hãy tìm từ thích hợp cho chổ trống của kết luận sau: Một vật chuyển động có khả năng ????????? tức là có cơ năng.
sinh công
Cơ năng của một vật do chuyển động mà có được gọi là động năng
(1)
Tuần 19 Tiết 19
Bài 16: CƠ NĂNG
III/ Động năng
1. Khi nào vật có động năng?.
Thí nghiệm 1
Cơ năng của một vật do chuyển động mà có được gọi là động năng
2. Động năng của vật phụ thuộc những yếu tố nào?
Thí nghiệm 2
Cho qu? c?u A b?ng thép l?n t? v? trí (2) cao h?n v? trí (1) trên máng nghiêng xu?ng ??p vào mi?ng g? B.
Các nhóm bố trí TN như mẫu sau và quan sát sau đó thảo luận để trả lời câu hỏi C6.
A
B
C6: ?? lớn v?n t?c c?a qu? c?u thay ??i th? nào so v?i TN1? So sánh công c?a qu? c?u A th?c hi?n lúc này so v?i lúc tr??c. T? đó suy ra động n?ng c?a qu? c?u A ph? thu?c th? nào v?i v?n t?c c?a nó?
Mi?ng g? B di chuy?n 1 đoạn dài h?n. Nh? v?y kh? n?ng th?c hi?n công c?a qu? c?u A l?n h?n l?n tr??c. V?n t?c c?a qu? c?u A ??p vào mi?ng g? B l?n h?n tr??c. TN cho th?y ??ng n?ng c?a qu? c?u ph? thu?c vào v?n t?c.
Vận tốc của vật càng lớn thì động năng của vật càng lớn.
Đại diện các nhóm báo cáo kết quả đã thảo luận sau khi đã quan sát TN.
Nhóm 1
Nhóm 2
Nhóm 3
Nhóm 4
(2)
Tuần 19 Tiết 19
Bài 16: CƠ NĂNG
III/ Động năng
1. Khi nào vật có động năng?.
Thí nghiệm 1
Cơ năng của một vật do chuyển động mà có được gọi là động năng
2. Động năng của vật phụ thuộc những yếu tố nào?
Thí nghiệm 2
A/
B
Vận tốc của vật càng lớn thì động năng của vật càng lớn.
Thay qu? c?u A b?ng qu? c?u A? có kh?i l??ng l?n h?n l?n trên máng nghiêng t? v? trí (2), ?và đập vào mi?ng g? B.

Thí nghiệm 3
Các nhóm bố trí TN như mẫu sau. Quan sát TN, tiến hành thảo luận nhóm để trả lời câu C7 và C8.
Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thu được từ TN:
C7: Hiện tượng xảy ra có gì khác so với TN 2? So sánh công thực hiện của hai quả cầu trong hai TN 2 và 3. Từ đó suy ra động năng của quả cầu còn phụ thuộc vào yếu tố nào?
Miếng gỗ chuyển động được quãng đường dài hơn, công của quả cầu trong TN3 lớn hơn ở TN2. TN cho thấy động năng của quả cầu còn phụ vào khối lượng của nó.
C8: TN và TN3 cho thấy động năng của vật phụ thuộc những yếu tố gì và phụ thuộc như thế nào?
Động năng của vật phụ thuộc vào vận tốc và khối lượng của nó. Vận tốc và khối lượng càng lớn thì động năng càng lớn.
(2)
Tuần 19 Tiết 19
Bài 16: CƠ NĂNG
III/ Động năng
1. Khi nào vật có động năng?.
Thí nghiệm 1
Cơ năng của một vật do chuyển động mà có được gọi là động năng
2. Động năng của vật phụ thuộc những yếu tố nào?
Thí nghiệm 2
Vận tốc của vật càng lớn thì động năng của vật càng lớn.
Thí nghiệm 3
Động năng của vật phụ thuộc vào vận tốc và khối lượng của nó. Vận tốc và khối lượng càng lớn thì động năng càng lớn.
Chú ý: Động năng và thế năng là hai dạng của cơ năng. Một vật có thể vừa có động năng vừa có thế năng.
Tuần 19 Tiết 19
Bài 16: CƠ NĂNG
III/ Động năng
IV/ Vận dụng
C9: Những vật sau đây vừa có đông năng và thế năng.
Từng cá nhân học sinh đọc và trả lời C9.
MÁY BAY
THÁC NƯỚC
KHINH KHÍ CẦU
C10: Hãy quan sát các hình sau đây và cho biết các vật trong hình có cơ năng thuộc dạng nào?.
a) Chiếc cung đã được giương.
b) Nước chảy từ trên cao xuống.
c) Nước bị ngăn trên đập cao.
a) Thế năng đàn hồi.
b) Thế năng và động năng.
c) Thế năng.
BÀI HỌC HÔM NAY CỦA CHÚNG TA ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC.
No_avatarf

Sáng mắt vì $cha ra gj

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓