Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 11. Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Vũ Công Phong (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:01' 31-01-2008
Dung lượng: 9.6 MB
Số lượt tải: 1648
Số lượt thích: 0 người
câu hỏi Kiểm tra bài cũ
Câu1: Hãy hoàn vào dấu ba chấm (?) để có được khái niệm lý tưởng sống.
?Lý tưởng sống là ?mà mỗi người khát khao muốn đạt được?.
Câu2: Thế hệ trẻ thanh niên cần làm gì để thực hiện lỷ tưởng sống của mình?
Đáp án
Câu1: ?là cái đích của cuộc sống?
Câu2: Phải ra sức học tập, rèn luyên để có đủ tri thức, phẩm chất và năng lực cần thiết để thực hiện lý tưởng đó.

phóng sự về phong trào thanh niên tình nguyện mùa đông năm 2007 tại xã sa lý
Câu hỏi: Qua đoạn phóng sự trên em có nhận xét gì về trách nhiệm của thanh niên Lục Ngạn
trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương đất nước?
tình nguyện mùa động
Tiết 19
bài 11: trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
I. Đặt vấn đề
Nhóm1: Trong thư đồng chí Tổng Bí thư có nhắc đến nhiệm vụ cách mạng mà Đảng đề ra như thế nào?
Nhóm2: Tại sao đồng chí Tổng Bí Thư lại cho rằng: Thực hiện mục tiêu CNH, HĐH đất nước là ?trách nhiệm vẻ vang và cũng là thời cơ rất to lớn?? của thế hệ trẻ thanh niên ngày nay?
Nhóm 3: Hãy nêu vai trò, vị trí của thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước qua bài phát biểu của đỗng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ?
Nhóm 4: Để thực hiện tốt trách nhiệm của thế hệ trẻ trong giai đoạn cách mạng hiện nay, đồng chí Tổng Bí thư đòi hỏi thanh niên phải học tập, phải rèn luyện những gì và như thế nào?
I-Đặt vấn đề
1.Đại hội lần thứ IX của Đảng cộng sản Việt Nam chỉ ra:
-Phát huy sức mạnh của dân tộc, tiếp tục đổi mới đẩy manh CNH ,HĐH, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam.
-Vì mục tiêu ?Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh?
-Chiến lược phát triển kinh tế 10 năm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo tiền đề để trở thành nước song nghiệp theo hướng hiện đại.
Tiết 19
bài 11: trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
2.Thực hiện mục tiêu CNH, HĐH đất nước là ?Trách nhiệm vẻ vang và cũng là thời cơ to lớn?? của thế hệ thanh niên ngày nay vì:
-ý nghĩa cuộc sống mỗi người là tự vươn lên, gắn với xã hội, quan tâm tới mọi người, nhân dân và tổ quốc.
-Là mục tiêu phấn đấu cảu thế hệ trẻ trở thành lực lượng xung kích.
-Vai trò cống hiến của trẻ cho đất nước
Tiết 19
bài 11: trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
3.Vai trò và vị trí của thanh niên:
-Thanh niên đảm đương trách nhiệm của lịch sử, mỗi người vươn lên tự rèn luyện.
-Là lực lượng lòng cốt khơi dậy hào khí Việt Nam và lòng tự hào dân tộc.
-Quyết tâm xoá tình trạng nước nghèo và kém phát triển.
-Thực hiện thắng lợi CNH, HĐH
4.Trách nhiệm của thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay:
-Lao động, học tập vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao văn hoá- khoa học.
-Kế thừa và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc, có lòng yêu nước nồng nàn.
-Sống tình nghĩa thuỷ chung với gia đình, bạn bè, biết ơn người có công, thương người nghèo khó.
Tiết 19
bài 11: trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
I. Đặt vấn đề
II. Nội dung bài học
* Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là gì?
Bài tập: Hãy trình bày vào ô trống để thấy được sự thay đổi trước khi thực hiện với sau khi thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Chuyển sang kinh tế hậu công nghiệp, xây dựng, phát triển kinh tế tri thức

Trong cuộc sống xã hội và sản xuất vật chất lạc hậu, manh mún

Năng suất lao động tăng cao, đời sống vật chất và tinh thần nâng cao

Tiết 19
bài 11: trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
I. Đặt vấn đề
II. Nội dung bài học
* Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là gì?
* ý nghĩa của công nghiệp hoá, hiện đại hoá
-Tạo tiền đề phát triển mọi mặt: Kinh tế, xã hội, con người
-Là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kì quá độ nên chủ nghĩa xã hội.
- Để thực hiện lý tưởng ? dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ , văn minh?
thảo luận nhóm(3phút).
Nêu trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước?

Tiết 19
bài 11: trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
1. Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước
- Ra sức học tập văn hoá, khoa học kĩ thuật, tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị; Rèn luyện sức khoẻ và các kĩ năng, phát triển năng lực.
- Tham gia lao động sản xuất, hoạt động chính trị ? xã hội để bảo vệ và phát triển đất nước.
- Thanh niên phải là lực lượng nòng cốt, lực lượng xung kích trong sự nghiệp đó.
Tiết 19
bài 11: trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
I. Đặt vấn đề
II. Nội dung bài học
*Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là gì?
*ý nghĩa của công nghiệp hoá, hiện đại hoá
1. Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước
III. Bài tập
1.Bài tập 1(SGK)
Tại sao Đảng và nhân dân ta lại tin tưởng vào thế hệ thanh niên trong việc thực hiện mục tiêu CNH, HĐH đất nước?
Đáp án
Vì tuổi trẻ, sức khoẻ, năng động, sáng tạo, trí tuệ và giàu nghị lực. Đảm bảo được yêu cầu, hoàn thành được nhiệm vụ CNH, HĐH đất nước.
Tiết 19
bài 11: trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
I. Đặt vấn đề
II. Nội dung bài học
*Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là gì?
*ý nghĩa của công nghiệp hoá, hiện đại hoá
1. Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước
III. Bài tập
1. Bài tập 1(SGK)
2. Bài tập 2(SGK)
Em hãy nêu vài tấm gương về thanh niên đã phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trước đây cũng như hiện nay?Em học được gì ở họ?

Tiết 19
bài 11: trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
I. Đặt vấn đề
II. Nội dung bài học
*Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là gì?
*ý nghĩa của công nghiệp hoá, hiện đại hoá
1. Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước
III. Bài tập
1. Bài tập 1(SGK)
2. Bài tập 2(SGK)
Đáp án
- Tấm gương thanh niên trước đây có: Võ Thị Sáu, Lý Tự Trọng, Đặng Thuỳ Trâm, Nguyễn Văn Thạc...Với tình yêu tổ quốc, sự hy sinh cao cả cho đất nước
- Tấm gương thanh niên ngày nay: Nguyễn Thị Nhẫn (1981), quê Hồng Giang- Lục Ngạn- Bắc Giang. Vệ sinh môi trường, làm sạch đẹp quê hương.

Tiết 19
bài 11: trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
I. Đặt vấn đề
II. Nội dung bài học
*Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là gì?
*ý nghĩa của công nghiệp hoá, hiện đại hoá
Tiết 19
bài 11: trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Tiết 19
bài 11: trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Bai
bài hát: khát vọng tuổi trẻ
câu hỏi củng cố
Nêu trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước?
Đáp án
Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước là:
- Ra sức học tập văn hoá, khoa học kĩ thuật, tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị; Rèn luyện sức khoẻ và các kĩ năng, phát triển năng lực.
- Tham gia lao động sản xuất, hoạt động chính trị ? xã hội để bảo vệ và phát triển đất nước.
- Thanh niên phải là lực lượng nòng cốt, lực lượng xung kích trong sự nghiệp đó.

Hướng dẫn học tập ở nhà
+ Chuẩn bị thảo luận phương hướng phấn đấu của lớp trong học kì II.
+ Tìm thêm bài hát, bài thơ, bài văn, tranh ảnh, báo... về tuổi trẻ thanh niên trong sưn nghiệp CNH, HĐH đất nước.
Avatar
tại sao tôi gửi bài 11 "Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước" Môn Cdân 9 mà không được
No_avatar

sao nhieu ban lai nham ten de muc bai 11

 

No_avatar

bai giang do te

 

No_avatar

“Nhật Ký Của Một Đứa Bé Trong Bụng Mẹ”

Ngày 5-10 - Hôm nay, mình bắt đầu xuất hiện. Ba mẹ chắc là chưa biết điều này đâu vì mình còn nhỏ xíu như một hạt táo mà, nhưng sự thật là mình đã có rồi.

Và mình sắp là một bé gái. Mình sẽ có tóc vàng và mắt xanh. Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp hết cả, thậm chí ngay việc mình rất thích ngắm hoa nữa cơ!

Ngày 19-10 - Một số người nói mình chưa phải là một con người hoàn chỉnh, rằng mới chỉ có mẹ mình thật sự tồn tại mà thôi. Nhưng mình là người mà, cũng giống như mẩu ruột bánh mì nho nhỏ chưa phải là bánh mì thật sự. Mẹ là người, vậy thì mình cũng thế.

Ngày 23-10 - Mới rồi mình vừa mở hé đôi môi. Chà, để nghĩ coi cỡ một năm nữa, mình sẽ nở nụ cười và sau đó biết nói. Chắc chắn tiếng đầu tiên mình thốt ra sẽ là: Mẹ... mẹ...ơi!

Ngày 25-10 - Hôm nay, tim của mình bắt đầu tự đập lấy. Từ giờ trở đi nó sẽ nhảy múa nhẹ nhàng cho đến phút cuối đời của mình mà không nghỉ chút nào! Sau nhiều năm chắc nó phải mệt mỏi. Nó sẽ dừng khi mình chết đi, chắc thế!

Ngày 2-11 - Mình lớn lên một chút từng ngày. Tay chân mình bắt đầu hình thành. Nhưng chắc chắn mình phải đợi một thời gian khá dài trước khi đôi chân có thể giơ cao để chạm vào tay mẹ, trước khi lòng bàn tay bé nhỏ có thể cầm được hoa và ôm lấy ba.

Ngày 12-11 - Những ngón tay nhỏ xíu bắt đầu mọc ra trên bàn tay của mình. Ồ, trông chúng nhỏ nhắn mà dễ thương làm sao! Mình sẽ được vuốt tóc mẹ nhờ chúng đấy nhé!

Ngày 20-11 - Hôm nay, bác sĩ nói với mẹ rằng mình đang sống ở đây, bên dưới trái tim của mẹ. Ồ, chắc mẹ phải vui mừng biết bao! Mẹ có vui không hở mẹ?

Ngày 25-11 - Có lẽ ba mẹ đang đặt tên cho mình. Nhưng chắc ba mẹ vẫn chưa biết mình là con gái đâu. Bí mật đấy nhé! Mình muốn được người khác gọi là bé May. À, mình đang lớn dần lên đây!

Ngày 10-12 - Mình đang mọc tóc! Sao nó mượt mà và tỏa sáng quá. Mình tự hỏi tóc của mẹ có giống thế không?

Ngày 13-12 - Mình vừa chớp mắt. Bóng tối bao phủ xung quanh mình. Khi mẹ sinh mình ra, chắc là thế giới sẽ nhiều hoa và nắng ấm lắm. Nhưng điều mình muốn hơn cả là trông thấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ có đẹp không hở mẹ? Con muốn nhìn thấy mẹ ghê!

Ngày 24-12 - Mình tự hỏi liệu mẹ có nghe thấy tiếng thì thầm của trái tim mình? Một số bạn của mình ra đời hơi bị yếu một chút. Nhưng trái tim mình rất khỏe mạnh. Nó đập đều đặn: tup-tup, tup-tup. Mẹ sẽ có một đứa con gái thật khỏe mạnh đó nghe mẹ!

Ngày 28-12 - Hôm nay, MẸ MÌNH GIẾT MÌNH...


mjnh dâ ma muon dung tim Khóc

No_avatar

may ban oi

phuong phap de hoc tot cac mon tu nhien la j z?

No_avatarf
Mấy hôm nay tôi download bài để tham khảo nhưng không được vậy mà vẫn bị trù điểm cơ đấy!
No_avatar
TAI SAO TOI DƠNLOAD KHONG DUOC MA VAN BI TRU DIEM
No_avatar

các bạn ui giup mình làm tập làm văn với đề là: trách nhiện của thanh niên học sinh trong việc tham gia bảo vệ môi trường

 

No_avatarf
bài này hay và rất chi tiết! tks
 
Gửi ý kiến