Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 13. Làm quen với soạn thảo văn bản

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nông Quốc Tuấn
Ngày gửi: 22h:17' 23-01-2008
Dung lượng: 179.0 KB
Số lượt tải: 135
Số lượt thích: 0 người
Chương 4. SOẠN THẢO VĂN BẢN
Phạm Thế Long
Mục tiêu
Kiến thức
Các chức năng chung của mọi hệ soạn thảo VB
Những chức năng cơ bản nhất của MS Word
Soạn thảo văn bản tiếng Việt
Kĩ năng
Sử dụng các nút lệnh và bảng chọn
Trình bày văn bản rõ ràng và hợp lí.
Sử dụng một số chức năng của hệ soạn thảo VB
Soạn thảo một vài VB đơn giản phục vụ học tập.
Kết cấu của chương
9 bài lý thuyết
6 bài thực hành (kể cả bài thực hành tổng hợp)

Định hướng 2 tiết/bài. Tuy nhiên GV
có thể chủ động phân bố lại cho hợp lý.
Lưu ý và gợi ý dạy học
Không quá phụ thuộc vào phiên bản PM
Quan tâm các khái niệm cơ bản về VB và quy tắc soạn thảo VB trên MT; coi trọng kiến thức văn hoá chung về VB và trình bày VB
Khuyến khích GD dưới dạng tổ chức các hoạt động và hoạt động theo nhóm cho HS.
Chỉ yêu cầu biết dùng thành thạo một số nút lệnh
Chú ý cách thức chung giao tiếp với phần mềm tạo điều kiện cho HS tự khám phá
INS/OVR?
UNDO !
Tiếng Việt
Bài 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN
Biết được vai trò của PM soạn thảo VB
Nhận biết và phân biệt được các thành phần cơ bản của cửa sổ Word
Hiểu được vai trò bảng chọn và các nút lệnh, biết mở bảng chọn, chọn các lệnh trong bảng chọn và cách sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ.
Biết cách tạo/mở/lưu VB. Vào/Ra Word
Bài 14. SOẠN THẢO VĂN BẢN ĐƠN GIẢN
Biết được các thành phần cơ bản của một VB
Nhận biết được con trỏ soạn thảo, vai trò của nó cũng như cách di chuyển
Biết các quy tắc soạn thảo bằng Word.
Biết cách gõ văn bản tiếng Việt.
Bài 15. CHỈNH SỬA VĂN BẢN

Hiểu mục đích của thao tác chọn phần VB
Biết các thao tác biên tập VB đơn giản: xoá, sao chép và di chuyển các phần VB
Bài 16. ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN
Hiểu nội dung và mục tiêu của định dạng văn bản
Hiểu các nội dung định dạng kí tự.
Thực hiện được các thao tác định dạng kí tự cơ bản.
Bài 17. ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN

Biết các nội dung định dạng đoạn văn bản.
Thực hiện được các thao tác định dạng đoạn văn bản cơ bản.
Bài 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN

Biết được một số khả năng trình bày trang văn bản của Word.
Biết cách thực hiện các thao tác chọn hướng trang và đặt lề trang.
Biết cách xem trước khi in.
Bài 19. TÌM VÀ THAY THẾ
  
Biết được tác dụng và cách sử dụng các tính năng tìm kiếm và thay thế.
Thực hiện được các thao tác tìm kiếm, thay thế đơn giản trong văn bản.
Bài 20. THÊM HÌNH ẢNH ĐỂ MINH HOẠ
Biết tác dụng minh hoạ của hình ảnh trong văn bản.
Thực hiện được các thao tác chèn hình ảnh vào văn bản và chỉnh sửa vị trí của hình ảnh trên văn bản.
Bài 21. TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG
Biết được khi nào thì thông tin nên tổ chức dưới dạng bảng.
Tạo được bảng đơn giản và thực hiện được một số thao tác cơ bản nhất với bảng.
Sử dụng các lệnh trong bảng chọn;
Sử dụng nút lệnh trên thanh công cụ;
Sử dụng tổ hợp các phím tắt.
No_avatarf

La hétchán tèo tèo

 

 
Gửi ý kiến