Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 17. Dòng điện trong chất bán dẫn

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Hà Tuyên (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:58' 24-01-2008
Dung lượng: 3.0 MB
Số lượt tải: 867
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo và các em về dự hội giảng
Giáo viên : Phạm hà tuyên
Tổ lý - hóa
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo và các em về dự hội giảng
Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi :
Nêu bản chất dòng điện trong kim loại ? Điện trở suất của kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ như thế nào ?
- Khi nhiệt độ tăng, sự chuyển động nhiệt của các electron tự do trong kim loại tăng hay giảm ?
Trả lời :
Bản chất dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do dưới tác dụng của điện trường .
Điện trở suất của kim loại tăng khi nhiệt độ tăng và ngược lại .
Khi nhiệt độ tăng các electron trong kim loại chuyển động nhiệt càng nhanh .
Tiết 2 :
iii. Lớp tiếp xúc p - n
iv. điốt bán dẫn. Mạch chỉnh lưu dùng điốt bán dẫn.
V. Tranzito lưỡng cực n - p - n .
cấu tạo và nguyên lý hoạt động
i. Chất Bán dẫn và tính chất
1- Khái niệm bán dẫn :
2-Tính chất của chất bán dẫn :
- Điện trở suất của bán dẫn có giá trị trung gian giữa kim loại và điện môi .
- Khi nhiệt độ tăng điện trở suất của bán dẫn giảm và ngược lại (tỉ lệ nghịch ).
- Điện trở suất của bán dẫn giảm khi chịu tác động của các tác nhân ion hoá .
Bán dẫn là chất trung gian giữa kim loại và điện môi
ii. hạt tải điện trong chất bán dẫn.
Bán dẫn loại n và bán dẫn loại p
1. Hạt tải điện trong chất bán dẫn
Trả lời các câu hỏi .
Nguyên tử Si có mấy electron lớp ngoài cùng ?
Khi liên kết, các nguyên tử Si liên kết với nhau bằng loại liên kết nào ?
Khi liên kết thì xung quanh mỗi nguyên tử Si có mấy nguyên tử Si khác ?
Nhận xét tính bền vững của liên kết giữa các nguyên tử Si trong mạng tinh thể ?
i. Chất Bán dẫn và tính chất
1- Khái niệm bán dẫn :
2-Tính chất của chất bán dẫn :
Cấu trúc mạng tinh thể Si
+
-
-
-
-
Câu hỏi : Khi nhiệt độ của bán dẫn Si tăng lên thì sự chuyển động của electron trong tinh thể Si thay đổi như thế nào ?
ii. hạt tải điện trong chất bán dẫn.
Bán dẫn loại n và bán dẫn loại p
1. Hạt tải điện trong chất bán dẫn
Gồm : + Eletron tự do : mang điện tích âm .
+ Lỗ trống : mang điện tích dương.
2. Bản chất dòng điện trong chất bán dẫn .
Khi không có điện trường đặt vào bán dẫn thì sự chuyển động của các electron và lỗ trống trong bán dẫn như thế nào ?
i. Chất Bán dẫn và tính chất
1- Khái niệm bán dẫn :
2-Tính chất của chất bán dẫn :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sự chuyển động của elctron và lỗ trống trong bán dẫn tinh khiết Si khi không có điện trường
Khi có điện trường đặt vào bán dẫn thì sự chuyển động của các electron và lỗ trống trong bán dẫn sẽ như thế nào ?
ii. hạt tải điện trong chất bán dẫn.
Bán dẫn loại n và bán dẫn loại p
1. Hạt tải điện trong chất bán dẫn
Gồm : + Eletron tự do : mang điện tích âm .
+ Lỗ trống : mang điện tích dương.
2. Bản chất dòng điện trong chất bán dẫn .
i. Chất Bán dẫn và tính chất
1- Khái niệm bán dẫn :
2-Tính chất của chất bán dẫn :
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
-
Sự chuyển động của elctron và lỗ trống trong bán dẫn tinh khiết Si
khi có điện trường.
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
Là sự dịch chuyển có hướng của electron tự do và lỗ trống dưới tác dung của điện trường :
Gồm : + Eletron tự do : mang điện tích âm .
+ Lỗ trống : mang điện tích dương.
2. Bản chất dòng điện trong chất bán dẫn .
Electron chuyển động ngược chiều điện trường .
- Lỗ trống chuyển động cùng chiều điện trường .
3. Tạp chất cho ( đôno ) và tạp chất nhận ( axepto )
Ví dụ 1 : Pha nguyên tử Phôtpho ( P ) vào bán dẫn tinh khiết Si

Hãy trả lời các câu hỏi :
- P có mấy electron lớp ngoài cùng ?
Khi liên kết với Si thì P sử dụng mấy electron để dùng chung ?
Nhận xét số electron của P sau khi liên kết với Si ?

-
-
-
Cấu trúc mạng tinh thể Si khi pha tạp chất P
-
-
Tạp chất cho (đôno) : là những nguyển tử nhường electron tự do cho tinh thể
-
-
-
Cấu trúc mạng tinh thể Si khi pha tạp chất Photpho (P)
-
-
-Trong bán dẫn loại n : hạt tải điện chủ yếu là electron tự do
Ví dụ 2 : Pha nguyên tử Bo ( B ) vào bán dẫn tinh khiết Si

Thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi :
- Dựa vào cấu hình electron hãy so sánh số electron lớp ngoài cùng của Si và B ?
Nguyên tử B có mấy electron tham gia liên kết với Si trong mạng tinh thể ?
- Nguyên tử B nhận hay nhường electron cho mạng tinh thể ?
+
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cấu trúc mạng tinh thể Si khi pha tạp chất Bo (B)
-
Tạp chất nhận (axepto) : là những nguyển tử nhận electron tự do từ tinh thể
- Trong bán dẫn loại p : hạt tải điện chủ yếu là lỗ trống
- Bán dẫn loại n : hạt mang điện chủ yếu là electron tự do
Nội dung chính của tiết học
Tính chất của bán dẫn
Các hạt tải điện trong bán dẫn
Bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn
Hiểu được tạp chất cho ( đôno ) và tạp chất nhận ( axepto )
Phân biệt hai loại bán dẫn : n và p
Câu 2. Điền vào chỗ trống.
Silic được gọi là chất bán dẫn bởi vì ?????.?của nó
???..kim loại nhưng???..?..điện môi.
2. Điện trở suất của bán dẫn????????vào nhiệt độ và tạp chất.
3. Dòng điện trong bán dẫn là dòng chuyển dời có hướng của???????.
và ??.??dưới tác dụng của??..???.
Câu 1 : Nêu sự khác nhau cơ bản giữa bán dẫn loại p và bán dẫn loại n ?
điện trở suất
lớn hơn
nhỏ hơn
phụ thuộc mạnh
lỗ trống
điện trường
Củng cố bài học
Trả lời câu hỏi
các electron tự do
Câu 3: Câu nào dưới đây nói về các hạt tải điện trong chất bán dẫn là đúng ?
Các hạt tải điện trong bán dẫn loại n chỉ có electron tự do
Các hạt tải điện trong bán dẫn loại p chỉ có lỗ trống
Các hạt tải điện trong bán dẫn luôn bao gồm : lỗ trống và electron tự do
Các hạt tải điện trong bán dẫn luôn chuyển động ngược chiều điện trường
 
Gửi ý kiến