Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 19. Đường giao thông

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Như Hoa (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:10' 22-08-2009
Dung lượng: 23.8 MB
Số lượt tải: 1611
Số lượt thích: 0 người
Người thực hiện: nguyễn Thị Như Hoa
Môn: tự nhiên và xã hội
Trường: Tiểu học bảo lý
Phòng giáo dục huyện Lý nhân
Thứ 4 ngày 27 tháng 2 năm 2008
Môn: Tự nhiên và xã hội

Bài 19: Đường giao thông
Thứ 4 ngày 27 tháng 2 năm 2008
Môn: Tự nhiên và xã hội
Bài 19: Đường giao thông
1
3
2
4
5
Đường sắt
Thứ 4 ngày 27 tháng 2 năm 2008
Môn: Tự nhiên và xã hội
Bài 19: Đường giao thông
Đường bộ
Thứ 4 ngày 27 tháng 2 năm 2008
Môn: Tự nhiên và xã hội
Bài 19: Đường giao thông
Thứ 4 ngày 27 tháng 2 năm 2008
Môn: Tự nhiên và xã hội
Bài 19: Đường giao thông
Đường thuỷ
Thứ 4 ngày 27 tháng 2 năm 2008
Môn: Tự nhiên và xã hội
Bài 19: Đường giao thông
Đường hàng không
Thứ 4 ngày 27 tháng 2 năm 2008
Môn: Tự nhiên và xã hội
Bài 19: Đường giao thông
Đường sắt
Đường bộ
Đường thuỷ
Đường hàng không
Kết luận: Có 4 loại đường giao thông là: Đường sắt, đường bộ, đường hàng không, đường thuỷ. (Trong đường thuỷ có đường sông và đường biển)
Thứ 4 ngày 27 tháng 2 năm 2008
Môn: Tự nhiên và xã hội
Bài 19: Đường giao thông
2
3
4
1
Thứ 4 ngày 27 tháng 2 năm 2008
Môn: Tự nhiên và xã hội
Bài 19: Đường giao thông
2
3
4
1
Câu hỏi 1: Đường bộ dành cho những phương tiện giao thông nào?
Câu hỏi 2: Đường sắt dành cho phương tiện giao thông nào?
Câu hỏi 3: Đường thuỷ dành cho những phương tiện giao thông nào?
Câu hỏi 4: Đường hàng không dành cho phương tiện giao thông nào?
Thứ 4 ngày 27 tháng 2 năm 2008
Môn: Tự nhiên và xã hội
Bài 19: Đường giao thông
Đường bộ dành cho những phương tiện giao thông nào?
Đường bộ dành cho những phương tiện: Ôtô, xe máy, xe đạp, xích lô ...
Thứ 4 ngày 27 tháng 2 năm 2008
Môn: Tự nhiên và xã hội
Bài 19: Đường giao thông
Đường sắt dành cho phương tiện giao thông nào?
Đường sắt là đường dành cho: Tàu hoả .
Thứ 4 ngày 27 tháng 2 năm 2008
Môn: Tự nhiên và xã hội
Bài 19: Đường giao thông
Đường thuỷ dành cho những phương tiện giao thông nào?
Đường thuỷ là đường dành cho: Tàu thuỷ, Thuyền, Xà lan,Tàu ngầm ...
Thứ 4 ngày 27 tháng 2 năm 2008
Môn: Tự nhiên và xã hội
Bài 19: Đường giao thông
Đường hàng không dành cho phương tiện giao thông nào?
Đường hàng không là đường dành cho: Máy bay, Khinh khí cầu ...
Thứ 4 ngày 27 tháng 2 năm 2008
Môn: Tự nhiên và xã hội
Bài 19: Đường giao thông
Đường bộ dành cho những phương tiện: Ôtô, xe máy, xe đạp, xích lô ...
Đường sắt là đường dành cho: Tàu hoả
Đường thuỷ là đường dành cho: Tàu thuỷ, Thuyền, Xà lan,Tàu ngầm ...
Đường hàng không là đường dành cho: Máy bay, Khinh khí cầu ...
Thứ 4 ngày 27 tháng 2 năm 2008
Môn: Tự nhiên và xã hội
Bài 19: Đường giao thông
Đường dành cho
người đi bộ
Cấm người đi bộ
Giao nhau với đường sắt
không có rào chắn
Đường dành cho xe thô sơ
Cấm đi ngược chiều
Giao nhau có đèn tín hiệu
5
1
3
4
2
6
Thứ 4 ngày 27 tháng 2 năm 2008
Môn: Tự nhiên và xã hội
Bài 19: Đường giao thông
1
2
Đường dành cho
người đi bộ
Đường dành cho xe thô sơ
Thứ 4 ngày 27 tháng 2 năm 2008
Môn: Tự nhiên và xã hội
Bài 19: Đường giao thông
Hãy quan sát biển báo số 3 và biển báo số 4 cho biết: Mỗi biển báo có đặc điểm gì?
3
4
Cấm người đi bộ
Cấm đi ngược chiều
Thứ 4 ngày 27 tháng 2 năm 2008
Môn: Tự nhiên và xã hội
Bài 19: Đường giao thông
Hãy quan sát biển báo số 5 và biển báo số 6 cho biết: Hai biển báo có đặc điểm gì giống nhau?
5
6
Giao nhau với đường sắt
không có rào chắn
Giao nhau có đèn tín hiệu
Thứ 4 ngày 27 tháng 2 năm 2008
Môn: Tự nhiên và xã hội
Bài 19: Đường giao thông
Đường dành cho
người đi bộ
Cấm người đi bộ
Giao nhau với đường sắt
không có rào chắn
Đường dành cho xe thô sơ
Cấm đi ngược chiều
Giao nhau có đèn tín hiệu
2
3
4
5
6
1
Thứ 4 ngày 27 tháng 2 năm 2008
Môn: Tự nhiên và xã hội
Bài 19: Đường giao thông
Đường dành cho
người đi bộ
Cấm người đi bộ
Giao nhau với đường sắt
không có rào chắn
Đường dành cho xe thô sơ
Cấm đi ngược chiều
Giao nhau có đèn tín hiệu
5
1
3
4
2
6
Tìm nhanh đáp án đúng
Câu hỏi 1: Đây là biển báo gì?
A. Cấm người đi bộ
đáp án:

b. đường dành cho người đi bộ
Câu hỏi 2: Đường này dành cho những phương tiện nào?
đáp án:
A: tàu thuỷ, xà lan, ca nô

b. ô tô, xe máy, xe đạp
Câu hỏi 3: Đường này không dành cho phương tiện nào?
A. Tàu hoả
đáp án:

b. Máy bay, khinh khí cầu
Câu hỏi 4: Loại xe này đi trên đường nào?
đáp án:
A: đường sắt

b. đường bộ
Câu hỏi 5: Đây là biển báo gì?
đáp án:
A. Giao nhau với đường sắt không có rào chắn

b. Giao nhau có đèn tín hiệu
Thứ 4 ngày 27 tháng 2 năm 2008
Môn: Tự nhiên và xã hội
Bài 19: Đường giao thông
Đường dành cho
người đi bộ
Cấm người đi bộ
Giao nhau với đường sắt
không có rào chắn
Đường dành cho xe thô sơ
Cấm đi ngược chiều
Giao nhau có đèn tín hiệu
5
Đường sắt:
Tàu hoả
Đường bộ:
Ôtô, xe máy, xe đạp ...
Đường thuỷ:
Tàu thuỷ, thuyền, canô...
Đường hàng không:
Máy bay, khinh khí cầu...
Giờ học đến đây là kết thúc
Xin trân trọng cảm ơn!
 
Gửi ý kiến