Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 26. Cảm ứng ở động vật

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Kiều
Ngày gửi: 01h:10' 01-02-2008
Dung lượng: 3.0 MB
Số lượt tải: 833
Số lượt thích: 0 người
TIẾT26.BÀI 26. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT
Quan sát hình trên, em hãy phân biệt hướng động và ứng động?
+ Hướng trả lời kích thích?
+ Cấu tạo cơ quan trả lời kích thích?
Hình. Cụp lá của cây Trinh nữ
Hình. Tính hướng sáng của
cây non
CHƯƠNG II: CẢM ỨNG
B. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT
TIẾT26.BÀI 26. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT
I/KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT
Đọc ví dụ sau và cho biết:
Khi trời trở rét, mèo thường có phản ứng gì?
Khi bị kim châm vào tay,em có phản ứng như thế nào?
Ví dụ:
1) khi trời trở rét, mèo có phản ứng xù lông, co mạch máu, nằm co mình lại…
2) Khi bị kim châm vào tay co tay lại.
Cảm ứng ở động vật là gì?
Cảm ứng là khả năng tiếp nhận và phản ứng(trả lời) lại các kích thích từ môi trường sống để tồn tại và phát triển.
Vậy cảm ứng ở thực vật có gì khác với cảm ứng ở động vật?
Phản ứng của động vật diễn ra nhanh, nhưng mức độ chính xác của phản ứng thì tùy thuộc vào mức độ tổ chức của hệ thần kinh của chúng.
I/KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT
Cảm ứng ở động vật có tổ chức thần kinh gọi là gì?
- Ở động vật có tổ chức thần kinh, phản xạ được xem là một dạng điển hình của cảm ứng.
- Phản xạ được thực hiện nhờ cung phản xạ.
Cung phản xạ gồm 3 bộ phận:
+ Bộ phận tiếp nhận kích thích(thụ thể hoặc cơ quan thụ thể)
+ Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin để quyết định hình thức và mức độ phản ứng(hệ thần kinh)
+ Bộ phận thực hiện phản ứng(cơ, tuyến…)
Khi làm thí nghiệm trên ếch, nếu cắt rời 1 bắp cơ và kích thích thì cũng có phản ứng. Vậy đó có phải là phản xạ không?
I/KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT
Một bạn lỡ chạm tay vào những chiếc gai nhọn và có phản ứng rụt tay lại. Hãy chỉ ra tác nhân kích thích, bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin, bộ phận thực hiện phản ứng của hiện tượng trên.
- Tác nhân kích thích:
Là tác nhân cơ học (gai nhọn)
- Bộ phận nhận kích thích:
Là thụ quan đau ở tay
- Bộ phận phân tích và tổng hợp:
Là tủy sống
- Bộ phận thực hiện:
Là cơ tay
II/ CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH.
Quan sát hình bên và đọc thông tin ở SGK mục II. Hoàn thành bảng sau :
Động vật đơn bào: trùng Amíp, trùng roi
bằng chuyển động cả cơ thể hoặc co rút chất nguyên sinh
Tại sao trùng amíp thu chân giả để tránh áng sáng chói hoặc trùng giày bơi tới chổ có nhiều ôxi?
III/ CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH.
Quan sát H.26.1, đọc thông tin SGK mục III.1 và hoàn thành bảng sau:
1/ CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH DẠNG LƯỚI.
Động vật có cơ thể đối xứng tỏa tròn, thuộc ngành ruột khoang: Thủy tức
Các tế bào thần kinh nằm rãi rác trong cơ thể và liên hệ với nhau qua các sợi thần kinh mạng lưới tế bào thần kinh.
Bằng cách co toàn bộ cơ thể phản ứng nhanh kịp thời nhưng chưa thật chính xác,vì vậy mà phản ứng tiêu tốn nhiều năng lượng.
Hãy cho biết con thủy tức sẽ phản ứng như thế nào khi ta dùng kim nhọn châm vào thân nó?
Phản ứng của thủy tức có phải là phản xạ không? Tại sao?
III/ CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH.
Quan sát hình trên và cho biết cấu tạo hệ thần kinh chuỗi hạch khác với hệ thần kinh dạng lưới ở điểm nào?
III/ CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH.
2/ CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH DẠNG CHUỖI HẠCH.
Quan sát H.26.2, đọc thông tin SGK mục III.2 và hoàn thành bảng sau:
Động vật có cơ thể đối xứng 2 bên thuộc ngành giun dẹp, giun tròn, chân khớp.
Các tế bào thần kinh tập trung lại tạo thành các hạch thần kinh.các hạch thần kinh được nối với nhau bởi các dây thần kinh và tạo thành chuỗi hạch thần kinh nằm dọc theo chiều dài cơ thể
Theo nguyên tắc phản xạ nên phản ứng chính xác hơn và tiêu tốn ít năng lượng hơn so với hệ thần kinh dạng lưới.
III/ CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH.
2/ CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH DẠNG CHUỖI HẠCH.
Tại sao hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có thể trả lời cục bộ (như co một chân) khi bị kích thích?
Mỗi hạch thần kinh là một trung tâm điều khiển hoạt động của một vùng xác định của cơ thể, nên tiết kiệm được năng lượng truyền xung thần kinh.
Giun : Hạch não, hạch thân và dây thần kinh
Đỉa : hạch não ,hạch thân
Côn trùng: hạch não, hạch ngực và hạch bụng và các dây thần kinh
Động vật nào có hệ thần kinh tiến hoá hơn? Vì sao?
Đánh dấu x vào ô cho ý không đúng về ưu điểm của hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.

A - Nhờ có hạch thần kinh nên số lượng tế bào thần kinh của động vật tăng lên.
B – Do các tế bào thần kinh trong hạch nằm gần nhau và hình thành nhiều mối liên hệ với nhau nên khả năng phối hợp hoạt động giữa chúng được tăng cường.
C - Nhờ các hạch thần kinh liên hệ với nhau nên khi bị kích thích nhẹ tại một điểm thì gây ra phản ứng toàn thân và tiêu tốn nhiều năng lượng.
D – Do mỗi hạch thần kinh điều khiển một vùng xác định trên cơ thể nên động vật phản ứng chính xác hơn, tiết kiệm năng lượng hơn so với hệ thần kinh dạng lưới.
X
III/ CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH.
Quan sát hình trên và cho biết : hệ thần kinh của động vật nào tiến hóa hơn, vì sao?
CỦNG CỐ

Câu 1: Ở động vật, cảm ứng là:
Các phản xạ có điều kiện, giúp cơ thể thích nghi với môi trường
Các phản xạ không điều kiện, giúp bảo vệ cơ thể.
Là khả năng tiếp nhận và đáp ứng các kích thích của môi trường, giúp cơ thể tồn tại và phát triển.
Là sự thích nghi của cơ thể, do các hoocmon điều khiển
Câu 2: Cơ thể động vật đã xuất hiện tổ chức thần kinh, nhưng đáp ứng không hoàn toàn chính xác bằng cách co rút toàn thân, xảy ra ở:
Ruột khoang
Thân mềm
Giáp xác

CỦNG CỐ

Câu 3: Kể tên bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận phân tích tổng hợp thông tin và bộ phận thực hiện của cung phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch?
1)Bộ phận tiếp nhận kích thích:
 Các giác quan: mắt, da…
2)Bộ phận phân tích và tổng hợp:
 chuỗi hạch thần kinh
3) Bộ phận thực hiện:
 cơ, các nội quan,…
DẶN DÒ
1) Trả lời câu hỏi 1, 2 SGK trang 110.
2) Hãy so sánh hình thức cảm ứng của các động vật có tổ chức thần kinh khác nhau?
HẸN GẶP LẠI
PHIẾU HỌC TẬP
Quan sát H26.1, H26.2 và đọc thông tin SGK mục III. Hoàn thành phiếu học tập sau:
No_avatar

cảm ơn bài giảng của thầy

 
Gửi ý kiến