Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Ngọc Ánh (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:41' 30-09-2008
Dung lượng: 585.0 KB
Số lượt tải: 979
Số lượt thích: 0 người
Thứ ba, ngày 22, tháng 1 năm 2008
Tuần 24 Tiết : 93

(Phạm Văn Đồng)
I. Gi?I THI?U CHUNG:
1. Tc gi?: SGK/54
2. Tc ph?m:
Bí danh : Tô Làm thủ tướng chính phủ ( 1954-1986) Nhn k? ni?m 100 n?m ngy sinh c? Th? t??ng Ph?m V?n ??ng (1/3/1906-1/3/2006), sng 27/2, T?ng Bí th? Nơng ??c M?nh ? ??n th?p h??ng t??ng ni?m, th?m n?i ? v lm vi?c c?a c? Th? t??ng Ph?m V?n ??ng t?i H N?i.
I. GiỚI THIỆU CHUNG:
1. Tác giả: SGK/54
2. Tác phẩm:
-Vaán ñeà nghò luaän: Ñöùc tính giaûn dò cuûa Baùc Hoà .
- Phöông thöùc nghò luaän: chöùng minh.
Boá cuïc: 2 phaàn.
II. Ñoïc – Hieåu vaên baûn:
1. Nhaän ñònh chung veà ñöùc ñöùc tính giaûn dò cuûa Baùc.

II. Đọc ? Hiểu văn bản:
1. Nhận định chung về đức đức tính giản dị của Bác:
Sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị và đời sống?giản dị, khiêm tốn: Trong sáng, thanh bạch, tuyệt đẹp.
2. Nh?ng biểu hiện của đức tính giản dị của Bác Hồ:
- Thể hiện ở bữa ăn, cái nhà trong quan hệ với mọi người, trong lời nói, bài viết .
- Bữa ăn chỉ vài món đơn giản .
- Cái nhà sàn chỉ hai ba phòng, chan hòa với thiên nhiên .
- Quan hệ với mọi người, việc làm: Từ việc nhỏ đến việc lớn, ít cần đến người phục vụ.
- Giản dị trong lời nói, bài viết
=> Luận cứ toàn diện, dẫn chứng phong phú, cụ thể xác thực ? Kết hợp chứng minh với bình luận, giải thích => Khẳng định lối sống giản dị của Bác Hồ, bày tỏ tình cảm quý trọng.
2) Tác giả đã giải thích, bình luận về đức tính giản dị như sau:? Bác Hồ sống đời sống giản dị?giá trị tinh thần cao đẹp nhất?SGK/53. Em hiểu ý kiến trên như thế nào?
THẢO LUẬN THEO TỔ ( 5 PHÚT)
1) Em hãy tìm những dẫn chứng khác trong đời sống và trong văn học thể hiện đức tính giản dị của Bác? Nhận xét của em về cách nêu dẫn chứng?
1) Bác Hồ đó chiếc áo nâu giản dị
Màu quê hương bền bỉ đậm đà ?
Giọng của người không phải sấm trên cao .
Thấm từng tiếng, ấm vào lòng mong ước ?
Nơi Bác ở: sàn mây vách gió
Sáng nghe chim rừng hót sau nhà??
( Tố Hữu )
- Người thường bỏ lại đĩa thịt gà mà ăn hết mấy quả cà xứ Nghệ .
Tránh nói to mà đi rất nhẹ trong vườn.
( Việt Phương ) .

Máy chữ thôi reo, nhớ ngón đàn
Thong dong chiếc gậy gác bên bàn
Còn đôi dép cũ mòn quai gót
Bác vẫn thường đi giữa thế gian?
(Trích Theo chân Bác ? Tố Hữu)
Đã ngoài 60 tuổi Bác vẫn mũ nan, quần áo
lính băng rừng, lội suối trực tiếp chỉ huy
chiến dịch biên giới( 1950). Chiến sĩ mời Bác
ăn thịt gà thì Bác bảo mang ngay cho
thương binh, thấy Bác chân sưng phồng,
chiến sĩ mời Bác đi ngựa, Bác bảo nhường
cho chú nào yếu.

 
Gửi ý kiến