Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 9. Axit nitric và muối nitrat

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tự soạn
Người gửi: Lê Huy Vũ
Ngày gửi: 05h:59' 19-02-2008
Dung lượng: 181.0 KB
Số lượt tải: 620
Số lượt thích: 0 người
AXIT NITRIC VÀ MUỐI NITRAT
A. AXIT NITRIC
CTPT CT electron CTCT

I: CẤU TẠO PHÂN TỬ
III: TÍNH CHẤT HÓA HỌC
1- Tính axit
2- Tính oxi hóa
HNO3
a. Với kim loại
* Với những kim loại có tính khử yếu như Cu, Pb, Ag, … HNO3 đặc bị khử đến NO2, còn loãng bị khử đến NO.
* Khi tác dụng với những kim loại có tính khử mạnh như: Mg, Al, Zn, …HNO3 loãng có thể bị khử đến N2O, N2 hoặc NH4NO3.
- Chú ý: Al, Fe bị thụ động hóa trong HNO3 đặc nguội.
Fe tác dụng với dung dịch HNO3 đặc đun nóng
b. Với phi kim: (C, S, P, …)
c. Với hợp chất: (H2S, HI, SO2, FeO, muối sắt (II), …)
V: ĐIỀU CHẾ
1- Trong phòng thí nghiệm
2- Trong công nghiệp
B. MUỐI NITRAT
I: TÍNH CHẤT CỦA MUỐI NITRAT
1- Tính chất vật lí
Ion NO3- không có màu, nên màu của một số muối nitrat là màu của cation kim loại trong muối tạo nên.
2- Tính chất hóa học
Đối với muối nitrat của kim loại từ K  trước Mg
Đối với muối nitrat của kim loại từ Mg  Cu
Đối với muối nitrat của kim loại từ Ag  về sau
3- Nhận biết ion nitrat
2NO + O2  2NO2 (nâu đỏ)
màu xanh không màu
II: ỨNG DỤNG CỦA MUỐI NITRAT
Làm phân bón hóa học
KNO3 còn được sử dụng làm thuốc nổ đen. Thuốc nổ đen có công thức: 75% KNO3, 10% S và 15% C.
C. CHU TRÌNH CỦA NITƠ TRONG TỰ NHIÊN
Hợp chất nào sau đây của nitơ không được tạo ra khi cho HNO3 tác dụng với kim loại?
A. NO; B. NH4NO3; C. NO2; D. N2O5
Đáp án: D
Phản ứng giữa HNO3 với FeO tạo ra khí NO. Tổng các hệ số trong phương trình của phản ứng oxi hóa khử này bằng:
A. 22. B. 20. C. 16. D. 12
Đáp án: A
Cho 11 gam hỗn hợp kim loại gồm Al và Fe tác dụng với HNO3 loãng (dư). Sau phản ứng thu được 6,72 lít khí NO duy nhất điều kiện tiêu chuẩn. Tính khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp
Đáp án: mAl = 5,4 gam; mFe = 5,6 gam
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓