Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương VI. §2. Giá trị lượng giác của một cung

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Gà Tây
Ngày gửi: 11h:12' 19-02-2008
Dung lượng: 738.0 KB
Số lượt tải: 849
Số lượt thích: 0 người
Bài 2: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG
I. Giá trị lượng giác của cung 
1. Định nghĩa:
Trên đường tròn lượng giác cho cung AM có:
Khi đó:
Các giá trị sin, cos, tan, cot được gọi là các giá trị lượng giác của cung.
Oy- trục sin ; Ox - trục cosin
2. Các tính chất
a) Sin và cos  xác định với mọi   R và
b) Với mọi số nguyên k ta có:
c) Tan xác định khi và chỉ khi:
cot xác định khi và chỉ khi:
3. Dấu của các giá trị lượng giác của cung 
I
IV
III
II
Giá trị lượng giác
Phần tư
I
II
III
IV
+
-
+
+
+
+
-
-
-
+
-
+
-
-
-
+
4. Giá trị lượng giác của một số cung đặc biệt
II. Hệ thức cơ bản giữa các giá trị lượng giác của một cung và áp dụng
1. Hệ thức lượng giác cơ bản
2. Áp dụng
Giải
Áp dụng hệ thức:
III. Giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt
1. Cung đối nhau:  và -
H
2. Cung bù nhau:  và  - 
K
3. Cung hơn kém  :  và  + 
H’
H
 
Gửi ý kiến