Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 40. Khái quát về nhóm oxi

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Bào Châu
Ngày gửi: 16h:30' 19-02-2008
Dung lượng: 277.0 KB
Số lượt tải: 280
Số lượt thích: 0 người
Bài 40: Khái quát về nhóm oxi
Vị trí nhóm oxi trong bảng tuần hoàn các nguyên tố

Cấu tạo nguyên tử của những nguyên tố trong nhóm oxi

Tính chất của các nguyên tố trong nhóm oxi
Vị trí nhóm oxi trong bảng tuần hoàn các nguyên tố
Nhóm oxi bao gồm các nguyên tố oxi, lưu hùynh, selen, telu và poloni thuộc nhóm VIA của bảng tuần hoàn.
Oxi là nguyên tố phổ biến nhất trên trái đất, chiếm khoảng 50% khối lượng vỏ trái đất, khoảng 60% khối lượng cơ thể người, 89% khối lượng nước.
Lưu huỳnh có nhiều trong lòng đất, ngòai ra, lưu huỳnh có trong thành phần của dầu thô,khói núi lửa,cơ thề sống.
Selen là chất bán dẫn rắn, màu đỏ nâu. Selen dẫn điện kém trong bóng tối, dẫn điện tốt khi được chiếu sáng.
Telu là chất rắn, màu xám, thuộc loại nguyên tố hiếm.
Poloni là nguyên tố kim loại, có tính phóng xạ
Cấu tạo nguyên tử của những nguyên tố trong nhóm oxi
Giống nhau
Nguyên tử của các nguyên tố trong nhóm oxi có 6 electron lớp ngoài cùng: obitan s có 2 electron và obitan p có 4 electron, trong đó có 2 electron độc thân
Khi tham gia phản ứng với những nguyên tố có độ âm điện nhỏ hơn, nguyên tử của những nguyên tố này có khả năng thu thêm 2 electron để có cấu hình electron bền vững. Các nguyên tố trong nhóm oxi có tính oxi hoá và có thể tạo nên những hợp chất, trong đó chúng có số oxi hoá -2
ns2
np4
Sự khác nhau giữa oxi và các nguyên tố trong nhóm
Nguyên tử nguyên tố O không có phân lớp d. nguyên tử của những nguyên tố còn lại (S, Se, Te) có phân lớp d còn trống:
np4
nd0
ns2
Những electron ngoài cùng của các nguyên tử S, Se, Te khi được kích thích, chúng có thể chuyển đến các obitan d còn trống để tạo ra lớp d ngoài cùng có 4 hoặc 6 electron độc thân:

Do vậy khi tham gia phản ứng với các nguyên tố có độ âm điện lớn hơn, nguyên tử của các nguyên tố S, Se,Te có khả năng tạo nên những hợp chất có liên kết cộng hoá trị, trong đó chúng có số oxi hoá +4 hoặc +6
Elcectron lớp ngoài cùng ở trạng thái cơ bản
Elcectron lớp ngoài cùng ở trạng thái kích thích
ns2
np4
nd0
ns2
np3
ns1
np3
nd1
nd2
Tính chất của các nguyên tố trong nhóm oxi
Tính chất của đơn chất
Các nguyên tố trong nhóm oxi là những nguyên tố phi kim mạnh ( trừ Po), chúng có tính oxi hoá mạnh ( nhưng yếu hơn với những nguyên tố halogen cùng chu kì). Tính chất này giảm dần từ oxi đến telu.
Tính chất của hợp chất
Hợp chất với hiđro (H2S, H2Se, H2Te) là những chất khí, có mùi khó chịu và độc hại. Dung dịch của chúng trong nước có tính axit yếu.
Hợp chất hiđroxit (H2SO4, H2SeO4, H2TeO4) là những axit

Tóm tắt cấu tạo nguyên tử và tính chất của các nguên tố trong nhóm oxi
H2O
H2S
H2Se
H2Te
Tính bền giảm dần
No_avatar

thanks

 

 
Gửi ý kiến