Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 11. National parks

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thanh Hải
Ngày gửi: 19h:25' 20-02-2008
Dung lượng: 283.5 KB
Số lượt tải: 906
Số lượt thích: 0 người
WHAT CAN YOU SEE IN THESE PICTURES?
WHERE DO THEY LIVE?
Great tree
Bird
spider
Monkeys

- In the forest- National parks
Name some national parks in Viet Nam you know?
Cuc Phuong
Cat Tien
Cat Ba
U Minh
Bach Ma

Vocabulary
To establish (v): to set up ( Thành lập)
Rainforest (n): (forest in the tropical region (rừng mưa nhiệt đới)
Orphan (n) : trẻ mồ côi, thú mất mẹ
To orphan (v): (khiến cho) mồ côi
Tropical (adj.): thuộc về nhiệt đới
Temperate (adj.): thuộc về ôn đới
Toxic (adj.): độc


To be dependent upon : sống dựa vào
Wilderness (n): vùng hoang dã
Contamination (n) sự ô nhiễm
To abandon (v): từ bỏ
To threatened (v): đe dọa
Population (n): dân số

You are going to read three passages about national parks. While you are reading, do the tasks in the text book.
Task 1: Find the word in the passages that best suits each of the following definitions.
Establish to start an organization that is intended to continue for a long time
________ to have something inside
________ a group/ groups of animals or plans
________ a state of continuing to live or exit
________ related to an area near a tropical area
________ a state of being polluted
Task 1:
Now read the 3 passages and find the word to do the task.
1. Establish to start an organization that is intended to continue for a long time
2. ________ to have something inside
3. ________ a group/ groups of animals or plans
4. ________ a state of continuing to live or exit
5. ________ related to an area near a tropical area
6. ________ a state of being polluted

Contain
species
survival
Sub-tropical
Contamination

Task 2: Answering the questions
You are going to read the passages again and answer the questions in the book.
Task 2 : Answer the questions.
1. What is the area of the rainforest in Cuc Phuong National Park?
2. Why would November be a suitable time to visit this park?
3. What can people learn in Nairobi National Park?
4. What kind of animals are taken care of in the Orphanage?
5. Why is Everglades National Park endangered?
6. What do you think will happen to Everglades National Park if more chemicals are released into the water?

Answer key:
What is the area of the rainforest in Cuc Phuong National Park?
- 200 square km (line 4)
2. Why would November be a suitable time to visit this park?
- Because the rainy season is over.
Answer key:
3. What can people learn in Nairobi National Park?
- They can learn about the habits of animals
No_avatar
Đây là bài Unit 11  chứ không phải là Unit 12 Thè lưỡi
Avatar
Không sao đâu. Mình sẽ sửa giúp mà!
No_avatar
hihihi những hình ảnh này sinh động wa!!!
No_avatar

Thanks you!!!

 
Gửi ý kiến