Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Việt Vương
Ngày gửi: 12h:50' 06-03-2008
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 887
Số lượt thích: 0 người

GIÁO ÁN TOÁN 5
DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

CỦNG CỐ BIỂU TƯỢNG VỀ HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
Hoạt đông 1:

Hình thành công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật.
a/ Diện tích xung quanh
Tổng diện tích 4 mặt bên của hình hộp chữ nhật được gọi là diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật.
Hoạt động 2:

Ví dụ: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm và chiều cao 4cm. Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó.
Hãy thực hiện các thao tác khai triển trên đồ dùng học tập.

Sau khi khai triển, phần diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng diện tích hình nào ?
Từ việc so sánh đó ta có thể tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật trên bằng cách nào ?
Chiều dài x chiều rộng
Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:
( 5 + 8 + 5 + 8 )
( 5 + 8 ) x 2
26
=
104 (cm2)
Đáp số: 104 cm2
Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta làm thế nào ?
Sxq =
x
x 4
( Cùng một đơn vị đo )

Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao ( cùng đơn vị đo ).
BÀI HỌC


b/ Diện tích toàn phần
Diện tích của tất cả các mặt gọi là diện tích toàn phần.
Em hiểu thế nào là diện tích toàn phần ?
Là tổng diện tích 6 mặt.
Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta làm thế nào ?
Lấy diện tích xung quanh cộng diện tích hai đáy.
Diện tích một mặt đáy là:
8 x 5 = 40 ( cm2 )
Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là :
104 + 40 x 2 = 184 ( cm2 )
Thảo luận nhóm 4
Tính diện tích toàn phần của hình chữ nhật trên.

Thực hành tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.
Bài 1:
5dm
4dm
3dm
Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là :
( 5 + 4 ) x 2 x 3 = 54 ( dm2 )
Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là :
Diện tích một mặt đáy là :
5 x 4 = 20 ( dm2 )
54 + 20 x 2 = 94 ( dm2 )
Đáp số: Sxq : 54 dm2
Stp : 94 dm2

Hoạt động 3 :

Bài 2:
6dm
4dm
9dm
Diện tích xung quanh của thùng tôn là:
( 6 + 4 ) x 2 x 9 = 180 ( dm2 )
Diện tích mặt đáy của thùng tôn là:
6 x 4 = 24 ( dm2 )
Diện tích tôn cần để làm cái thùng không nắp là:
180 + 24 = 204 ( dm2 )


Đáp số: 204 dm2

1
2
3

Thời gian


1
Với cùng một đơn vị đo, muốn tính chu vi đáy của hình hộp chữ nhật ta lấy:
A. Chiều dài x chiều rộng
B. Chiều dài + chiều rộng x 2
C. ( Chiều dài + chiều rộng ) x 2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Chọn ý trả lời đúng nhất:

Thời gian
2


V?i cng m?t don v? do, mu?n tnh di?n tch xung quanh
c?a hnh h?p ch? nh?t ta l?y:
A. Di?n tch dây x chi?u cao
B. ( Chi?u dăi + chi?u r?ng ) x 2 x chi?u cao
C. Chu vi dây x chi?u cao
D. C? B vă C

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Chọn ý trả lời đúng nhất:

Thời gian


3
Với cùng một đơn vị đo, muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy:
A. Diện tích xung quanh + diện tích 1 mặt đáy
B. Diện tích xung quanh + diện tích 2 đáy
C. Cả A và B
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Chọn ý trả lời đúng nhất:

Stp hình hộp chữ nhật = Sxq + Diện tích 2 đáy
Sxq hình hộp chữ nhật = Chu vi đáy x chiều cao
( Cùng một đơn vị đo )

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ CHO BÀI HỌC SAU
Chuẩn bị một hình lập phương
Kính chúc Ban giám khảo,quý thầy
cô giáo dồi dào sức khỏe.
Chúc Hội thi thành công tốt đẹp.
No_avatar

Khóc

No_avatarf

Lè lưỡi

 

 

 

 

 
Gửi ý kiến