Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 5: Nước cứng

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Quách Thanh Khiêm
Ngày gửi: 15h:47' 02-03-2008
Dung lượng: 3.8 MB
Số lượt tải: 388
Số lượt thích: 0 người
Câu 1: Nêu tính chất hoá học của CaO và viết phương trình phản ứng chứng minh tính chất đó?
Câu 2: Nêu tính chất hoá học của Ca(OH)2 và viết phương trình phản ứng chứng minh tính chất đó?

KIỂM TRA BÀI CŨ
Bài 5
NƯỚC CỨNG
Mưa
Nước ngầm
Nước sông
Nước ao
Mg2+
Ca2+
Ca2+
SO42-
Mg2+
Cl-
1
2
3
Nước cứng
Nước mềm
Nước cứng tạm thời
Nước cứng vĩnh cửu
HCO3-
HCO3-
HCO3-
Cl-
H+
H+
H+
OH-
OH-
OH-
I/ NƯỚC CỨNG :
- Nước có chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+ gọi là nước cứng.
- Nước không chứa hoặc chứa ít những ion Ca2+, Mg2+ gọi là nước mềm.
II/ PHÂN LOẠI NƯỚC CỨNG:
1/ Nước cứng tạm thời:
- Là nước cứng có chứa ion hiđrocacbonat HCO3- (Ca(HCO3)2 và Mg(HCO3)2 ).
2/ Nước cứng vĩnh cửu:
- Là nước cứng có chứa các ion clorua Cl- hoặc sunfat SO42- hay cả hai ( CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4 )
III/ TÁC HẠI CỦA NƯỚC CỨNG:
Câu hỏi: Câu nào sau đây nói lên tác hại của nước cứug đối với đời sống thường ngày ?
Làm mất tác dụng của xà phòng do tạo muối không tan canxi stearat, làm mau mục vải.
B. Dùng nước cứng để nấu thức ăn sẽ làm thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị.
C. Tạo lớp cặn trong nồi hơi gây lãng phí nhiên liệu và không an toàn, làm hỏng nhiều dung dịch cần pha chế.
D. Cả A, B, C đúng.
Các em hãy đọc SGK phần III trang 120 của bài "Nước cứng" và chọn câu trả lời đúng nhất:

IV/ CÁCH LÀM MỀM NƯỚC CỨNG :
1/Nguyên tắc:
- Làm giảm nồng độ ion Ca2+ ,Mg2+ trong nước cứng bằng cách:
+ Chuyển những ion tự do này vào hợp chất không tan.
+ Thay thế chúng bằng những cation khác.
2/ Phương pháp:
a/ Phương pháp hoá học:
+ Đối với nước cứng tạm thời :
- Đun nước ? chất không tan, lọc bỏ ? nước mềm.
Ca(HCO3)2 = CaCO3 + H2O + CO2
- Dùng dung dịch Ca(OH)2 vừa đủ trung hoà muối axit ? muối trung hoà không tan, lọc bỏ ? nước mềm.
Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 = 2 CaCO3 + 2 H2O
t0
+ Đối với nước cứng vĩnh cửu và tạm thời :
- Dùng dung dịch Na2CO3 ( hoặc Na3PO4 ) .
CaSO4 + Na2CO3 = CaCO3 + Na2 SO4
Ca(HCO3)2 + Na2CO3 = CaCO3 + 2 NaHCO3
- Hai phản ứng có cùng phương trình ion rút gọn :
Ca2+ + CO32- = CaCO3
b/ Phương pháp trao đổi ion :
Cho nước cứng đi qua chất trao đổi ion ( ionit ) chất này sẽ hấp thụ các ion Ca2+, Mg2+ trong nước cứng và thế vào đó là những cation : Na+,H+ . . ., ta được nước mềm .
V/ CỦNG CỐ :
Các em dựa vào bài " Nước cứng" mà chọn câu trả lời đúng nhất
Câu 1 : Chất nào sau đây có thể làm mềm nước tạm thời?
Na2SiO3 B. Ca(OH)2 C. Na2CO3 D. cả A,B,C
Câu 2 : Người ta dùng muối Na3PO4 để loại nước cứng vĩnh cửu vì :
A.Tạo được muối phot phat của canxi và magiê không tan.
B.Tạo muối natri tan.
C.Thực hiện phương pháp trao đổi ion.
D.A,B,C sai.
Câu 3 : Phương pháp nào sau đây không phải là phương pháp dùng để loại độ cứng của nước ?
Cưng cất .
Kết tinh phân đoạn .
Trao đổi ion .
Dùng hoá chất để loại ion Ca2+ , Mg2+ dưới dạng chất kết tủa .
Đây là hệ thống tạo ra nước tinh khiết bằng phương pháp hoá hơi
Trong quá trình đun nước đáy nồi hơi có thể có cặn như vậy trong quá trình này ta đã loại bỏ độ cứng của nước
Nước biển
Nước sạch
Đun nước
Nước mặn
Nước cứng
Na+
H+
Na+
Na+
H+
H+
H+
Na+
Na+
Na+
Ca2+
Ca2+
Mg2+
Lớp nhựa ionit
Nước mềm
Mg2+
Đúng rồi !
Slide 16
Slide 8
Slide 11
Sai rồi
Slide 16
Slide 8
Slide 11
 
Gửi ý kiến