Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hổ Quang Kỳ
Ngày gửi: 14h:10' 05-03-2008
Dung lượng: 142.5 KB
Số lượt tải: 431
Số lượt thích: 0 người
Trường THPT BC Lê Quý Đôn
Năm học: 2007 – 2008
GIÁO ÁN MÔN SINH HỌC LỚP 10
(Chương trình cơ bản)

Bài 26
Sinh trưởng
của vi sinh vật


Hồ Quang Kỳ
T-26
SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT
MỤC TIÊU
-Khái niệm sinh trưởng
-Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật trong 2 loại môi trường
-Ứng dụng kiến thức sinh trưởng của VSV vào sản xuất
Chương II
SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT
T-26-SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT
I- Khái niệm sinh trưởng
Thời gian (phút)
Số lần phân chia
2n
Số TB của quần thể (No x 2n )
Bảng thống kê sự sinh sản của 1 TB vi khuẩn E.Coli
?
*Là sự tăng số lượng TB của QT
*TGTH=TG từ khi TB sinh raTB đó phân chia (TG để QT tăng đôi số lượng)
*Thời gian thế hệ?
N
=
*Quan sát bảng thống kê, chúng ta rút ra được điều gì?
N0 x 2n
-TGTH của VK E.coli : 20 phút
-VK sinh sản theo cấp số nhân
-N: Số TB quần thể -N0: Số TB ban đầu -n: Số thế hệ
-Số thế hệ (n) trong 120 phút = 120 : 20 = 6
-Số TB = 103 x 26 = 64.103
Trong 2 giờ, 1000 tế bào VK E.coli
sẽ sinh ra bao nhiêu tế bào?
T-26-SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT
I- Khái niệm sinh trưởng
II-Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn
1-Nuôi cấy không liên tục
2-Nuôi cấy liên tục
*MTNC không được bổ sung chất DD
*Không lấy bớt sản phẩm VK tạo ra
?
T-26-SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT
I- Khái niệm sinh trưởng
II-Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn
1-Nuôi cấy không liên tục
*MTNC không được bổ sung chất DD
*Không lấy bớt sản phẩm VK tạo ra
Thời gian
Số lượng tế bào
Pha tiềm phát
Pha lũy thừa
Pha cân bằng
Pha suy vong
Đường cong ST của QTVK trong MT nuôi cấy KLT
*Ph. Tiềm phát
-VK thích nghi, TB không tăng
*Ph. Lũy thừa
-ST tốc độ lớn nhất
-SLTB tăng rất nhanh
*Pha. Cân bằng
-SL TB cực đại, không đổi
*Ph. Suy vong
-Số lượng TB giảm dần
Nghiên cứu sơ đồ, ghi chú ngắn gọn đặc điểm chính của các pha?
Mô tả lại diễn biến và giải thích rõ hơn?
Để pha lũy thừa kéo dài chúng ta phải làm gì?
Lượng
chất DD
Lượng
chất chuyển
hóa
Mấy pha?
T-26-SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT
I- Khái niệm sinh trưởng
II-Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn
1-Nuôi cấy không liên tục
2-Nuôi cấy liên tục
*MTNC không được bổ sung chất DD
*Không lấy bớt sản phẩm VK tạo ra
*MTNC được bổ sung chất DD
*Lấy ra một lượng sản phẩm tương đương
*Đặc điểm?
-Quần thể VSV sinh trưởng liên tục do MT ổn định
*Để thu được nhiều sản phẩm do VSV tạo ra, cần sử dụng PP nuôi cấy nào?
Nuôi cấy liên tục
?
So sánh nuôi cấy không liên tục và nuôi cấy liên tục?
VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT
1-Khoảng thời gian từ khi TB VSV sinh ra cho đến khi nó phân chia gọi là gì?
2-Thời gian thế hệ của VN E.coli là 20 phút, sau bao nhiêu phút thì 1 TB E.coli cho ra 8 TB?
3-Sự sinh trưởng của QT VSV được hiểu là...?
4-Môi trường nuôi cấy không được bổ sung chất DD và lấy bớt SP TĐC gọi là gì?
5-Trong MT nuôi cấy nào, QT VSV sinh trưởng qua 4 pha?
6-Trong pha cân bằng, sốTB sinh ra như thế nào so với số TB chết?
7-Trong nuôi cấy không liên tục, pha nào VSV sinh sản mạnh nhất?
8-Nguyên nhân gây ra pha suy vong trong nuôi cấy không liên tục?
9-Để thu được nhiều sản phẩm, cần ứng dụng phương pháp nuôi cấy nào?
10-Tại sao trong nuôi cấy liên tục, VSV sinh trưởng không có pha tiềm phát?
-TG thế hệ

-60
-Sự tăng SL TB trong QT

-MTNC không liên tục
-MTNC không liên tục

-Ngang nhau

-Pha lũy thừa
-Cạn chất DD và tích lũy nhiều SPTĐC
-Nuôi cấy liên tục
-VSV không cần thời gian thích nghi
 
Gửi ý kiến