Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương III. §5. Khoảng cách

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thu H­­Uong
Ngày gửi: 18h:21' 10-03-2008
Dung lượng: 300.5 KB
Số lượt tải: 369
Số lượt thích: 0 người
Tiết 47
HÌNH HỌC 12
Bài:
KHOẢNG CÁCH
1.Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng
Cho đt : ax + by + c = 0 và điểm M(xM; yM).
Khoảng cách từ M đến :

Nêu công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng trong hình học phẳng?
Từ công thức trên , hãy suy ra công thức tính khoảng cách từ điểm M(xM,yM;zM) đến mặt phẳng (p) : Ax+By+Cz+D=0
trong không gian ?
1.Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng
a)Công thức:Khoảng cách từ điểm
M(x M ;y M;zM )đến mặt phẳng (P) : Ax+By+Cz+D=0 là:

b)Ví Dụ:
Cho mặt phẳng (P) có phương trình:
2x-y+2z-5 =0 và điểm M(1;-1;2) ; N(-1;3;2)
Tính khoảng cách từ các điểm trên đến (P)?

Từ công thức trên hãy nêu phương pháp tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song?
Lấy một điiểm bất kỳ thuộc một mặt phẳng , rồi tính khoảng cách đến mặt phẳng kia.
2.Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
Nêu công thức tính diện tích hình bình hành M0M1M2M3?
( Có hai cách tính)
Diện tích hình bình hành M0M1M2M3 là:

Mặt khác : S = M1H . M0M3
=d(M1;∆).M0M3
Khoảng cách từ điểm M1 đến đường thẳng ∆ là:
Để tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng ta cần xác định được các đại lượng nào???

Ví Dụ: Tính khoảng cách từ M0(2;3;1),
Đến đường thẳng :
2.Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
Đường thẳng Δ đi qua M( -2;1;-1) và có vtcp
Từ công thức trên hãy nêu phương pháp tính khoảng cách giữa hai đường thẳng song song?
3.Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau
Cho 2 đường thẳng chéo nhau
Δ: qua M0 và có vtcp
Δ’ qua M’0 và có vtcp
Khoảng cách giữa hai đường thẳng là:
Để tính được khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau ta cần xác định được những đại lượng nào?
Nêu các bước tính?
Ví dụ: Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng:
3.Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau
Ví dụ: Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng:
Giải:
Củng cố
1.Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng
2.Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
3.Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau
Bài Tập Về Nhà: 4,5,6,7 trang 102.
 
Gửi ý kiến