Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 22. Các đới khí hậu trên Trái Đất

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ba Me Beo
Ngày gửi: 06h:10' 16-03-2008
Dung lượng: 5.2 MB
Số lượt tải: 1929
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Võ Văn Hùng)
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
Tiết 26 - Bài 22
Quan sát hình vẽ dưới, em hãy cho biết giới hạn của các vành đai nhiệt là những vĩ tuyến nào? Các vĩ tuyến này còn được gọi là gì?
VÀNH ĐAI NÓNG
VÀNH ĐAI ÔN HOÀ
VÀNH ĐAI LẠNH
VÀNH ĐAI LẠNH
VÀNH ĐAI ÔN HOÀ
66033’
66033’
Cực Bắc
Cực Nam
23027’
I. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ VÒNG CỰC

I.CÁC CHÍ TUYẾN VÀ VÒNG CỰC
Các chí tuyến và vòng cực có đặc điểm gì?
66033’
23027’
TIA SÁNG MẶT TRỜI
23027’
00
66033’
Chí tuyến Bắc
Gợi ý: Quan sát hình vẽ, em hãy :
- Nhận xét tia sáng mặt trời đến các chí tuyến vào ngày 22-6 và 22-12.
-Nhận xét hiện tượng ngày đêm ở phía trên 2 vòng cực.
- Đặc điểm: (xem câu 1-phiếu học tập)
I.CÁC CHÍ TUYẾN VÀ VÒNG CỰC
Tại sao vành đai nóng được giới hạn bởi hai chí tuyến?
25-8
22-12
23-9
20-10
22-2
21-3
18-4
Gợi ý
Quan sát sơ đồ sau, em hãy cho biết:
Vĩ tuyến nào là đường giới hạn khu vực nhận được ánh sáng Mặt Trời chiếu vuông góc. Vậy khu vực đó sẽ có nhiệt độ như thế nào?

300
300
100
00
10047’
23027’
23027’
Sự chuyển động biểu kiến của Mặt Trời
Khi mặt trời lên thiên đỉnh ở I-xra-en ngày 12 tháng 7 năm 2000
Hạ chí (22-6)
Đông chí (22-12)
00
S
T
66033’
Xích đạo
vòng cực Nam
23027’
23027’
00
66033’
Cực Bắc
S
T
Chí tuyến Bắc
Xích đạo
Chí tuyến Nam
vòng cực Bắc
TIA SÁNG MẶT TRỜI
Tại sao các vòng cực là giới hạn của vành đai lạnh và ôn hoà?
Gợi ý: Nhận xét góc chiếu sáng của Mặt Trời ở vòng cực đến địa cực so với các nơi khác?
Cực Nam
Cực Nam
vòng cực Nam
66033’
Cực Bắc
vòng cực Bắc
I.CÁC CHÍ TUYẾN VÀ VÒNG CỰC
- Đặc điểm chí tuyến và vòng cực: (xem câu 1-phiếu học tập)
- Các đường chí tuyến và vòng cực là những đường ranh giới phân chia bề mặt Trái đất ra các vành đai nhiệt

Lượng nhiệt hấp thu nhiều
Lượng nhiệt hấp thu trung bình
Lượng nhiệt hấp thu rất ít
4. Góc chiếu sáng trung bình
5. Góc chiếu sáng lớn
6. Góc chiếu sáng rất nhỏ
Dựa vào bảng bên dưới, em hãy điền số thích hợp vào sơ đồ A,B,C sao cho hợp lí
Vị trí
Góc chiếu sáng
Nhiệt hấp thu
Lượng nhiệt hấp thu nhiều
Lượng nhiệt hấp thu trung bình
Lượng nhiệt hấp thu rất ít
4. Góc chiếu sáng trung bình
5. Góc chiếu sáng lớn
6. Góc chiếu sáng rất nhỏ
Vị trí
Góc chiếu sáng
Nhiệt hấp thu
A
Từ 2 vòng cực đến 2 cực
C
Từ 23027’ B đến 23027’N
5
B
Từ 2 chí tuyến đến 2 vòng cực
1
4
2
6
3
Lưới kinh vĩ tuyến trên Trái đất
Quan sát các lược đồ sau, em hãy cho biết các đường chí tuyến và vòng cực được biểu hiện như thế nào trên bản đồ?
Quan sát hình bên dưới, cho biết trên bề mặt Trái đất được chia làm mấy vành đai nhiệt? giới hạn của các vành đai đó?
VÀNH ĐAI NÓNG
VÀNH ĐAI ÔN HOÀ
VÀNH ĐAI LẠNH
VÀNH ĐAI LẠNH
VÀNH ĐAI ÔN HOÀ
66033’
66033’
23027’
23027’
Cực Bắc
Cực Nam
II. SỰ PHÂN CHIA BỀ MẶT TRÁI ĐẤT RA CÁC ĐỚI KHÍ HẬU THEO VĨ ĐỘ
CÁC VÀNH ĐAI NHIỆT
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU
Quan sát hai hình bên dưới, em hãy so sánh giới hạn của các vành đai nhiệt và các đới khí hậu?

II. SỰ PHÂN CHIA BỀ MẶT TRÁI ĐẤT RA CÁC ĐỚI KHÍ HẬU THEO VĨ ĐỘ
- Các vành đai nhiệt tương ứng với 5 đới khí hậu: một đới nóng, 2 đới ôn hoà, 2 đới lạnh
Em hãy cho biết các địa danh trên bản đồ thuộc đới khí hậu nào?
đảo Grơn-len
HOA KÌ
TRUNG QUỐC
VIỆT NAM
NAM CỰC
CUBA
PHÁP
Chí tuyến Nam
Vòng cực Bắc
Vòng cực Nam
Chí tuyến Bắc
Số 1: đới nóng Số 2: đới ôn hoà Số 3: đới lạnh
ÔN ĐỚI
NHIỆT ĐỚI
HÀN ĐỚI
Qua lược đồ bên dưới, em có nhận xét gì về đường giới hạn của các đới khí hậu trong thực tế?
Lược đồ các đới khí hậu trên Trái đất
Em hãy cho biết hai đoạn phim sau nói về những đới khí hậu nào? Cho biết đặc điểm khí hậu của những đới đó?
Em hãy cho biết hai đoạn phim sau nói về những đới khí hậu nào? Cho biết đặc điểm khí hậu của những đới đó?
Em hãy bổ sung kiến thức vào bảng dưới:
- Đặc điểm các đới khí hậu:
Cực Nam
ÔN ĐỚI
66033’
66033’
23027’
23027’
Cực Bắc
ÔN ĐỚI
HÀN ĐỚI
NHIỆT ĐỚI
HÀN ĐỚI
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU
Từ 230 27`B đến 23027`N
Từ 23027`B đến 66033`B. Từ 23027`N đến 66033`N
Tương đối lớn
Trung bình
Nhỏ
Nóng quanh năm
Ôn hoà, có 4 mùa
Lạnh quanh năm
Từ 1000 - 2000
Từ 500 - 1000
Dưới 500
Tín phong
Tây ôn đới
Đông cực
- Đặc điểm các đới khí hậu:
Từ 66033`B đến 900B. Từ 66033`N đến 900N
(xem bài tập số 2)
Phong cảnh mùa xuân
Phong cảnh mùa hè
Phong cảnh mùa thu
Phong cảnh mùa đông
Lược đồ các đới khí hậu trên Trái đất
I.CÁC CHÍ TUYẾN VÀ VÒNG CỰC
- Các vành đai nhiệt tương ứng với 5 vành đai khí hậu: một đới nóng, 2 đới ôn hoà, 2 đới lạnh.
II. SỰ PHÂN CHIA BỀ MẶT TRÁI ĐẤT RA CÁC ĐỚI KHÍ HẬU THEO VĨ ĐỘ
- Đặc điểm các đới khí hậu: (xem bài tập số 2)
- Các đường chí tuyến và vòng cực là những đường ranh giới phân chia bề mặt Trái đất ra năm vành đai nhiệt.
- Đặc điểm chí tuyến và vòng cực: (xem câu 1-phiếu học tập)
Em hãy cho biết các vĩ tuyến được kí hiệu X, Y, Z, T là những đường gì?
Em hãy cho biết các đới khí hậu được đánh số 1,2,3 là những đới nào?
X
Y
Z
T
Đới 3
Chí tuyến Bắc
Chí tuyến Nam
Vòng cực Nam
Vòng cực Bắc
Đới 2
Đới 2
Đới 1
Đới 1
Nhiệt đới
Ôn đới
Ôn đới
Hàn đới
Hàn đới
Vùng nhiệt đới có gió nào hoạt động?
Đới nào mưa ít nhất?
Khu vực nào nhận ánh sáng Mặt Trời chiếu vuông góc
Nơi nào có ngày hoặc đêm dài suốt 6 tháng
Vị trí của đới nóng?
Đới nào có 4 mùa?
Em hãy cho biết hình nền mô tả hiện tượng địa lí gì? Hiện tượng đó xảy ra ở đới nào?
Cây sồi mùa xuân
Cây sồi mùa hè
Cây sồi mùa đông
Cây sồi mùa thu
Các bức tranh trên mô tả phong cảnh đới nào?
Chim cánh cụt ở Nam cực
Dưới chân núi Ki-li-man-gia-rô
Cây ngô đồng mùa thu
Em hãy cho biết các bức tranh mô tả phong cảnh đới nào?
No_avatarf

do qua a!!!!!!!!!!!!!!!La hét

No_avatarf

toan la goi y!@@@@@@@@@@Sáng mắt vì $

No_avatar

doan phim o dau theLa hét

 
Gửi ý kiến